สรุปคะแนนขั้นตำ่ที่แต่ละคณะต้องการ สำหรับการสมัครหลักสูตร Inter

สรุปคะแนนขั้นตำ่ที่แต่ละคณะต้องการ สำหรับการสมัครหลักสูตร International Program ประจำปีการศึกษา 2014-2015

คะแนนนี้เป็นสรุปคะแนนขั้นตำ่ที่สามารถยื่นสมัครแต่ละคณะปี 2015

อยากให้น้องๆ ดูเป็นแนวทาง อาจจะต้องดูประกาศของแต่ละคณะอีกครั้งช่วงใกล้ยื่นคะแนนเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้คะ

น้องๆสามารถ Click ที่ link ด้านล่างเพื่อ Download ได้เลยคะ

Admission Requirement 2015