@HOME เรียนด้วยตัวเองที่บ้าน
Pre-Inter
COURSE DETAILS
ปรับพื้นฐาน Grammar / Reading / Vocabulary และ Writing สำหรับการเตรียมตัวเรียนคอร์สเพื่อเตรียมสอบ IELTS / SAT / CU-TEP เป็นต้น
COURSE STRUCTURE
เนื้อหา 52 ชั่วโมง + ทบทวน 20 ชั่วโมง / อายุคอร์ส 6 เดือน / ฿9,900
CLASS SCHEDULE

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกรหัสจองเพื่อชำระเงินที่ 7-11 หรือ ธนาคาร โทร : 089-996-4256 , 089-992-3965 หรือ Line ID : @interpass (มี @ ข้างหน้าด้วยคะ)

IELTS ALL IN ONE
COURSE DETAILS
ครบทั้ง 4 ทักษะ Listening/Reading/Writing และ Speaking และทวน Grammar ที่ใช้เพื่อการเขียน คอร์สเดียวพร้อมสำหรับสอบ IELTS และ IELTS for UKVI
COURSE STRUCTURE
เนื้อหา 45 ชั่วโมง + ทบทวน 18 ชั่วโมง / อายุคอร์ส 6 เดือน / ฿11,900
CLASS SCHEDULE

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกรหัสจองเพื่อชำระเงินที่ 7-11 หรือ ธนาคาร โทร : 089-996-4256 , 089-992-3965 หรือ Line ID : @interpass (มี @ ข้างหน้าด้วยคะ)

Inter Writing
COURSE DETAILS
สอนการเขียน Essay เก็งคำถามที่ใช้เพื่อสอบตรง Writing ในแต่ละคณะ ครบทั้งจุฬาและธรรมศาสตร์
COURSE STRUCTURE
เนื้อหา 24 ชั่วโมง + ทบทวน 10 ชั่วโมง / อายุคอร์ส 6 เดือน / ฿5,900
CLASS SCHEDULE

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกรหัสจองเพื่อชำระเงินที่ 7-11 หรือ ธนาคาร โทร : 089-996-4256 , 089-992-3965 หรือ Line ID : @interpass (มี @ ข้างหน้าด้วยคะ)

CU-AAT (Eng)
COURSE DETAILS
สอนเนื้อหา เทคนิค การทำโจทย์ ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ Verbal
COURSE STRUCTURE
เนื้อหา 60 ชั่วโมง + ทบทวน 24 ชั่วโมง / อายุคอร์ส 6 เดือน / ฿9,900
CLASS SCHEDULE

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกรหัสจองเพื่อชำระเงินที่ 7-11 หรือ ธนาคาร โทร : 089-996-4256 , 089-992-3965 หรือ Line ID : @interpass (มี @ ข้างหน้าด้วยคะ)

Advanced CU-AAT (Eng)
COURSE DETAILS
ตะลุยโจทย์ CU-AAT (Verbal) กว่า 500 ข้อ พร้อม Simulation Test เหมาะสำหรับน้องที่เรียนคอร์ส CU-AAT (Eng) มาแล้ว
COURSE STRUCTURE
เนื้อหา 30 ชั่วโมง + ทบทวน 12 ชั่วโมง / อายุคอร์ส 6 เดือน / ฿6,900
CLASS SCHEDULE

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือออกรหัสจองเพื่อชำระเงินที่ 7-11 หรือ ธนาคาร โทร : 089-996-4256 , 089-992-3965 หรือ Line ID : @interpass (มี @ ข้างหน้าด้วยคะ)