วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

อริสรา ธนาปกิจ

 • ปริญญาโท MBA Chulalongkorn University SASIN Institute with University of Pennsylvania & Northwestern University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

นันท์ บุญยฉัตร 

 • ปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) M.S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

Jason Whittaker

 • Financial and IT Industry, Bournemouth, UK
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (CELTA)
 • ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 10 ปี

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

เจตวัฒน์ ประวัติ

 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษา MPhil in Education University of Cambridge
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรสาขา Political Philosophy จาก University of Oxford

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

อัครพงศ์ วรรัฐพงศ์

 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ โทวรรณคดี
  เปรียบเทียบ (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ
  สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)
 • ตัวแทนประชุมทุน Padagogische Austauschdienst (PAD)
  จากกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเยอรมันนี

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

ณัฐจาทิพย์ รัตจุมพฏ

 • ประสบการณ์การสอน มากกว่า 3 ปี
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษา
  และวรรณคดีอังกฤษ โทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

นิธิโรจน์ วินิจฉัยกุล

 • ปริญาตรี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Guest speaker of Chemistry and Mathematic of High School
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี ทั้งหลักสูตรภาคไทย และภาคอินเตอร์

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

สหวัฒน์ ตั้งรัตนาพิบูล

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

สิริพงศ์  สมประสงค์

 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี GPA 4.0 มหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียนทุนเต็มจำนวน
 • Young scientist scholarship
 • Scholarship from Taiwan International Graduate Programme
  – International Internship Programme (TIGP-IIP)
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี เกียรตินิยม อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

ธนพล โลหะชุนสิริ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

ศศิพิมพ์ ฐิตวิรัชวัฒน์

 • Bachelor of Science สาขา Biotechnology จาก University of Melbourne
 • กำลังศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expert Tutors

อ่านรายละเอียด

เครื่องมือพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น ทั้งเทคนิคการจำศัพท์ Memologic , Application ที่ช่วยฝึก Listenting & Speaking และ โปรแกรมการตรวจการบ้าน

Best Methodology

อ่านรายละเอียด

ระบบการดูแลจาก counselor รายบุคคล ที่ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อโค้ชให้น้องๆ ที่ลงติว IELTS, SAT, BMAT, CU-TEP, TU-GET ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

Personal Counseling

อ่านรายละเอียด

INTERPASS เรียนกับที่ 1 ด้านอินเตอร์

IELTS, SAT, BMAT, CU-TEP, TU-GET เรียน IELTS, SAT, BMAT, CU-TEP, TU-GET

เนื้อหาแน่น ครอบคลุม พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

พร้อมเครื่องมือที่ทําให้การฝึกฝนมีประสิทธิภาพ ทั้ง Pre Test และ Post Test

Platform

LIVE CLASS

คอร์สสดกลุ่มใหญ่
จำนวนคนไม่เยอะมาก
เจอพี่ๆ ติวเตอร์ มีข้อสงสัย สอบถามได้ทันที
เน้นบรรยากาศการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ
มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทเรียน

NEW S.E.L.F.

เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
นวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่
สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ใช้ได้ทั้ง MAC/PC, Tablet และมือถือ ทั้ง Android และ iOS

PERSONAL CLASS

คอร์สสด ตัวต่อตัว
ติวเข้มเนื้อหาตามที่ต้องการ
เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน อัพคะแนนทุก Skills
เลือกวันเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสม
มีความเป็นส่วนตัวและติวเตอร์ดูแลได้ใกล้ชิด

MINI CLASS

คอร์สสดกลุ่มเล็ก
ติวเตอร์ดูแลได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง
เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว
มีสอบครบทุกวิชา English, Math และ Science

Together We Can

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จจาก Interpass

แบลล์ หมอ Cambridge

IELTS 8.5
SAT 1580

บอมบอม MIT

SAT 1500
SAT MATH 800

ผ้าแพร

IELTS 8.5

ชาช่า BBA-CU

SAT 1410
CU-TEP 111

เจ้าขา แพทย์จุฬาฯ

เอี๊ยนปิง

IELTS 8.5

ชอ ISE-CU

SAT MATH 800

อูโน่ แพทย์รามาฯ

เหรียญทองแดงชีวะโอลิมปิค

จูเนียร์ แพทย์มข.(MDX)

แตงกวา

IELTS 8.0

มาย BBA-CU

แทน

SAT MATH 800

ปิ่น แพทย์รามาฯ

เจม BASii-CU

นิด BBA-CU

SAT 1400

แทน แพทย์จุฬาฯ

น้องซัน

IELTS 8.0

มะเฟือง แพทย์จุฬาฯ

ปูรณ์ แพทย์มข.(MD02)

อิง แพทย์มข.(MD02)

แบมบู แพทย์รามาฯ

นะนาย BBA-CU

SAT 1420

มะอุง แพทย์รามาฯ

เสี่ย ISE-CU

IELTS 8.5

มิ้นท์

BBA-CU

เพนนี BBA-CU

SAT 1510

แปม BBA-CU

หนุงหนิง

IELTS 8.0

จีน่า BALAC-CU

เน BE-TU

โอปอลี่

SAT MATH 800

แอล

BE-TU

จูนิ LL.B.-TU

จิน

SAT 1430
TU-GET 900

บีม BBA-CU

อัชรอฟ LL.B.-TU

IELTS 7.5

อุ้ม

IELTS 7.0

ภีม BBA-CU

IELTS 7.0

testi mo nials

วางแผนให้ลูกเรียนแบบอินเตอร์อยู่แล้ว แต่จะส่งไป เรียนเมืองนอกก็กลัวจะห่างกันเกินไป เลยให้เค้าเรียน มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทยดีกว่า ดังนั้นต้องมองหา สถาบันที่จะติวให้ลูกสอบติด จนได้มารู้จัก InterPass จาก งานแนะแนวฟังแล้วมีรูปแบบ มีแนวทางการสอนเป็นมืออาชีพ อย่างมาก เลยตัดสินใจได้ไม่ยาก สมัครเรียนแบบแพคเกจ เพราะความคุ้มค่า เลือกเรียนได้ทั้งที่สาขาและที่บ้าน พร้อมมี โค้ชคอยดูแลแบบส่วนตัว อยากขอบคุณที่นี่มากๆ InterPass ไม่ทำให้ผมผิดหวังครับ

น้องไปด์ COMMARTS-CU

SAT Math เต็ม 800 “คุณแม่เห็นน้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี อยู่แล้วเลยอยากให้เค้าเรียนภาคอินเตอร์ คุณแม่ว่าเราลงทุนธุรกิจได้ ทำไมจะลงทุน เรื่องการศึกษาให้ลูกไม่ได้และการลงคอร์ส แพคเกจจะทำให้เรามีความเชื่อมโยงใน การเรียน ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง แถมมี สิทธิประโยชน์มากมาย เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตลอด มีโค้ชดูแลแบบส่วนตัว ทีมงาน ทุกคนเต็มที่กับน้องมากโทรมาปรึกษาได้ ทุกเวลา คุณแม่รู้สึกประทับใจมากๆ ค่ะ”

น้องชอ ISE-CU