INTERPASS

InterPass เรียนกับที่ 1 ด้านอินเตอร์
เนื้อหาแน่น ครอบคลุม พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

MY COURSE
คอร์สที่เหมาะกับคุณ

Pre-Inter

คอร์สติวปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฉบับเริ่มต้น คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมทุกทักษะ ฟัง อ่าน และเขียน เตรียมพร้อมสำหรับเตรียมสอบภาคอินเตอร์ ปรับพื้นฐาน Grammar , Reading , Vocabulary , Listening และ Writing สำหรับการเรียนคอร์สเตรียมสอบต่อไป

IELTS

คอร์ส IELTS ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของ Interpass อย่าง “WRighting Tools Methodology” และ “DiaGrammar” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย พิสูจน์ได้ด้วยความสำเร็จของนักเรียนกว่า 20,000 คน

DIGITAL SAT

SAT 1400+ เป็นไปได้
การันตีจากน้องๆ ที่สอบติด BBA/EBA/BE คณะ Top ภาคอินเตอร์เกินครึ่งในทุกๆ ปี
ครบทุกทักษะเพื่อการสอบ Reading, Writing และ Math

CU-TEP/TU-GET

คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อการสอบทั้ง 2 สนาม จัดเต็มทุกเทคนิค ครบทุกทักษะ Grammar , Reading , Vocabulary และ Listening สำหรับทั้งการสอบ CU-TEP และ TU-GET เนื้อหา 36 ชั่วโมง (+Sim 12 ชั่วโมง) ทบทวน 10 ชั่วโมง

GED

GED (General Educational Development) คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคะแนน GED นี้สามารถนำมายื่นศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ได้

GIST Equivalency Program

เข้ามหา’ลัยได้ก่อนเพื่อน ได้วุฒิ ม.ปลาย ก่อนใคร ตั้งแต่อายุ 16 ปี GIST High School+ โปรแกรมการเรียนเทียบวุฒิ ม.ปลาย ด้วยการใช้คะแนนสากล 3 วิชา GED IELTS SAT

ACT

ACT หรือ American College Testing Assessment คือข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ รวมถึงการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตัวข้อสอบและคะแนนจะมีความคล้ายกับข้อสอบ SAT และ SAT Subject Tests รวมกัน

Portfolio & Research

คอร์สทำ Portfolio เพื่อยื่น TCAS รอบ 1 โดยเฉพาะทำ Port แบบไหน ถึงโดนใจได้เลือก และเตรียมสอบด่านสุดท้าย Interview เสริมคำถามเฉพาะทางแต่ละคณะ เนื้อหา 12 ชั่วโมง ทบทวน 3 ชั่วโมง

ระบบทำข้อสอบออนไลน์

ทดลองทำข้อสอบจำลองที่ครอบคลุมทุกวิชา ข้อสอบแม่น เหมือนจริงที่สุด รู้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งให้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ

สอบติด แบบไม่เสียเวลาด้วย ONLINE SIM ของเรา
ข้อสอบเสมือนจริง เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม

ฝึกฝนจนเก่ง ทำข้อสอบได้ไม่จำกัด

โดยให้ประสบการณ์ใกล้เคียงกับการสอบจริงๆ มีทั้งแบบ Practices และ Exam เพื่อให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและมั่นใจในการสอบ

วิเคราะห์จุดอ่อน

Performance analytics ที่ให้ข้อมูลความก้าวหน้าและน้องให้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุง ติดตามพัฒนาการ พร้อมผลวิเคราะห์จากข้อสอบที่น้องทำ

ทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา

สะดวกสบายกับการให้ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ ผ่าน computer, tablet ตามเวลาที่น้องต้องการ

PLATFORM
รูปแบบการเรียนที่เหมาะกับคุณ

LIVE CLASS
คอร์สสดกลุ่มใหญ่

เน้นกิจกรรมทำการบ้านหลังจบคลาส
เจอเพื่อนๆ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน

MINI CLASS
คอร์สสดกลุ่มเล็ก

เรียนกลุ่มเล็ก ติวเตอร์ดูแลใกล้ชิด
และทั่วถึง

PERSONAL CLASS
คอร์สสด ตัวต่อตัว

เรียนกับติวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1
เลือกจำนวนชั่วโมง และวันเรียนได้

NEW S.E.L.F.
คอร์สเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทั้ง โทรศัพท์, IPAD, Notebook

TEACHERS
ครูของคุณ

ครูพี่กิ๊บ
วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครูพี่แนน
อริสรา ธนาปกิจ

 • ปริญญาโท MBA Chulalongkorn University SASIN Institute with University of Pennsylvania & Northwestern University
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ครู ดร.พี่นัน
นันท์ บุญยฉัตร 

 • ปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) M.S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่อาร์ม
เจตวัฒน์ ประวัติ

 • MPhil in Education University of Cambridge
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรสาขา Political Philosophy จาก University of Oxford

ครูพี่นิว

• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ทุนเรียนเด่นคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562)
• Certificate in TEFL, OISE, University of Toronto
• ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 5 ปี Grammar, Vocabulary, Pronunciation, Reading และ Writing

ครูพี่เฮียง

• ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย และมหาวิทยาลัยกว่า 5 ปี

ครูพี่เบลล์

• ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูพี่แกรนด์

• กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA)
• ประสบการณ์สอนกว่า 3 ปี SAT Math,SAT Eng, และ General English

Teacher Nick

Nicholas Biner
• Educational Consultant and Trainer for Cambridge related products and pedagogical approaches (CEM, CUP, CAIE), student care and development, and teacher development
• Former Head of Primary and Head of English Program
• Former Cambridge Curriculum Coordinator
• More than 5 years of teaching and tutoring English, IELTS, TOEFL, and other Test Preparations.

ครูพี่โจ
ภมรพล หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ – จุฬาฯ สาขาวิศวะการออกแบบและผลิตยานยนต์ (ADME)

TESTIMONIAL
ความสำเร็จจาก Interpass

น้องเซน
น้องเซน IELTS 7.5

ป.โท Msc Management, UCL

IELTS 7.5

น้องเชียร์
น้องเชียร์ IELTS 7.5 - SWU-NOTT

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
สหราชอาณาจักร (Srinakharinwirot University – The University of Nottingham)

น้องจั้ง
น้องจั้ง หมอรอบ 1

M.D.-M.M. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน interpass ดีไหม

น้องแตงกวา
น้องแตงกวา IELTS 8.0 BBA-TU

พูดได้เลยว่าคอร์ส IELTS เป็น Life Saver ค่ะ เพราะเป็นการสอนที่เริ่มตั้งแต่ระดับเบสิกไปจนถึงระดับสูง ซึ่งทาง InterPass เองก็จะมี IELTS Planner ที่จะเป็นตารางเวลาในการอ่านหนังสือ ช่วยให้เราสามารถจัดการกับเวลาได้ และในการเรียนยังมีเทคนิคดีๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ

รีวิว interpass

พี่ฝน
พี่ฝน IELTS 7.5

สำหรับคนที่มีเวลาในการเตรียมตัวจำกัด และคิดว่าจะเรียน IELTS ที่ไหนดี? ที่ InterPass คือคำตอบเลยค่ะ เพราะก่อนที่จะเริ่มเรียนทางครูพี่กิ๊บและทีม ได้เข้ามาช่วยประเมินพื้นฐานภาษาอังกฤษของเรา มีการแนะนำคอร์สได้ตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เราสามารถวางแผนการเตรียมตัวได้ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพียง 2-3 อาทิตย์ ก็ทำให้ฝนได้คะแนน IELTS 7.5 ค่ะ

น้องแซม
น้องแซม IELTS 8.0

คอร์ส IELTS All-in-One ที่เป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนทุกเนื้อหา และเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบช่วยในการฝึกทำโจทย์ก่อนที่จะสอบจริง ทำให้เรามีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น ที่สำคัญการส่งการบ้านกับทาง InterPass ช่วยได้เยอะเลยครับ เพราะทำให้เราได้รับ Feedback โดยตรงจากติวเตอร์และมีการประเมิน Band Score ให้อีก

รีวิวเรียน ielts

น้องฟองน้ำ
IELTS 7.0

ในแต่ละคอร์สก็จะมี Course Book, Workbook, Simulation Test Book และ Memologic รวมถึงมี Test Bank สำหรับการฝึกทำข้อสอบให้อีก 10 ชุด ทำให้สามารถฝึกทำข้อสอบก่อนสอบจริงได้ ที่สำคัญชอบการสอน Writing มากค่ะ เพราะมีติวเตอร์คอยตรวจการเขียนให้แบบไม่จำกัดครั้งเลย ที่สำคัญคือสามารถเรียน IELTS ออนไลน์ได้ทุกที่ สะดวกมากๆ ค่ะ

แซนด์

BBA CU

เกริก

BBA CU

ไบร์ท

แพทย์รามาฯ

ซัน
IELTS 8.0

BBA CU

เพ็ชร

BBA CU

จิงจิง

BBA CU

จีน

BBA CU

ทันย่า

BBA CU

อ้อน

แพทย์ มข.

แพรว

BME KMITL

เพชร

BE TU

โอ๊ค

แพทย์ CICM

พีช

แพทย์ มข.

เบส

แพทย์รามาฯ

บอมบอม
SAT 1500 SAT MATH 800

MIT USA

ผ้าแพร
IELTS 8.5

แพทย์ มข.

ชาช่า
SAT 1410 CU-TEP 111

BBA CU

เจ้าขา

แพทย์จุฬาฯ

เอี๊ยนปิง

IELTS 8.5

ชอ
SAT MATH 800

ISE-CU

อูโน่
เหรียญทองแดงชีวะโอลิมปิค

แพทย์รามาฯ

จูเนียร์

แพทย์มข.(MDX)

แตงกวา
IELTS 8.0

BBA CU

มาย

BBA CU

แทน
SAT MATH 800

ปิ่น

แพทย์รามาฯ

เจม

BASii-CU

นิด
SAT 1400

BBA CU

แทน

แพทย์จุฬาฯ

มะเฟือง

แพทย์จุฬาฯ

ปูรณ์

แพทย์มข.(MD02)

อิง

แพทย์มข.(MD02)

แบมบู

แพทย์รามาฯ

นะนาย
SAT 1420

BBA CU

มะอุง

แพทย์รามาฯ

เสี่ย
IELTS 8.5

ISE CU

มิ้นท์

BBA CU

เพนนี
SAT 1510

BBA CU

แปม

BBA CU

หนุงหนิง
IELTS 8.0

จีน่า

BALAC CU

เน

BE TU

โอปอลี่
SAT MATH 800

แอล

BE TU

จูนิ

LL.B. TU

จิน
SAT 1430, TU-GET 900

บีม

BBA CU

อัชรอฟ
IELTS 7.5

LL.B. TU

อุ้ม
IELTS 7.0

ภีม
IELTS 7.0

BBA CU

BLOG
คลังความรู้และข่าวสาร

IELTS TEST BANK

Test 1 IELTS TEST BANK 1_Listening IELTS TEST BANK 1_Reading IELTS TEST BANK 1_Writing Test 2 IELTS TEST BANK 2_Listening IELTS TEST BANK 2_Reading IELTS TEST BANK 2_Writing Test 3 IELTS TEST BANK 3_Listening IELTS TEST BANK 3_Reading IELTS TEST BANK 3_Writing Test 4 IELTS TEST BANK 4_Listening IELTS TEST BANK 4_Reading IELTS TEST BANK […]

คะแนน GED

ส่องคะแนน GED เข้าคณะอินเตอร์ ม.ดัง ต้องได้กี่คะแนน ถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัย

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ต้องการ Fast Track เข้ามหาวิทยาลัย การสอบ GED คือทางเลือกที่ช่วยให้น้อง ๆ คว้าโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยใช้เวลาเพียง 1 ปี ด้วยการสอบ 4 วิชาหลัก ซึ่งคะแนน GED ที่ใช้ยื่นสมัครนั้น แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดไว้ไม่เหมือนกัน แล้วถ้าเราอยากเข้าคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยดัง ต้องได้คะแนน GED อย่างน้อยกี่คะแนนถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัย บทความนี้มีคำตอบ ระดับคะแนน GED มีกี่ระดับ และ ต้องได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่าน GED เป็นการสอบที่วัดความรู้ และ ทักษะใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Mathematical Reasoning), สังคมศึกษา (Social Studies) และ ภาษาอังกฤษ (Reasoning Through Language Arts […]

BBA CU, BBA TU

อยากเข้า BBA จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ เช็กสถิติ SAT ย้อนหลัง 5 ปี

หากจะพูดถึงคณะยอดนิยมของน้อง ๆ ในตอนนี้ ต้องยกให้ BBA (Bachelor of Business Administration) ที่เน้นการเรียนรู้ และ ฝึกฝนทักษะด้านการบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในวงการธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในด้านทฤษฎี และ การปฏิบัติจริง สำหรับน้องคนไหนที่อยากสอบเข้า BBA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความนี้ ว่ากันด้วยสถิติย้อนหลังคะแนน SAT 5 ปีย้อนหลัง แล้วถ้าเราอยากเข้าคณะ BBA ต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนนถึงจะเพียงพอ  ส่องสถิติคะแนน SAT คณะ BBA จุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้า BBA อย่าลืมให้ความสำคัญกับคะแนน SAT ด้วยนะ เนื่องจากการสอบ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ใช้ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการวัดความรู้ด้านการใช้เหตุและผล ในวิชาคณิตศาสตร์ โดย SAT […]

หมอรามา รอบ1

เตรียมสอบ หมอรามา รอบ1 อย่างมั่นใจ ด้วย Expert for Med

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมวางแผนสมัครสอบ หมอรามา รอบ1 ถือเป็นรอบที่มีการแข่งขันสูง เพราะไม่ใช่แค่ผลงานในพอร์ตต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประกอบอาชีพแพทย์แล้ว สิ่งที่ทำให้น้อง ๆ ได้ไปต่อในรอบนี้อีกอย่าง นั่นก็คือคะแนนนั่นก็คือคะแนน IELTS อีกทั้งการสมัคร หมอรามา รอบ1 มีการอัปเดตใหม่ สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องใช้คะแนน BMAT บทความนี้ จะมาว่ากันด้วยการเตรียมสอบ หมอรามา รอบ1 ต้องทำอย่างไรบ้าง พร้อมเกณฑ์การคัดเลือกของคนที่มีผลสอบ BMAT กับคนที่ไม่มีผลสอบ BMAT แตกต่างกันอย่างไร คุณสมบัติของผู้สมัคร หมอรามา รอบ1 มีอะไรบ้าง สำหรับคุณสมบัติทั่วไปสำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล หรือ หมอรามา รอบ1 ก็คือ กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา นับถึงวันสมัคร และต้องมี GPA ตั้งแต่ ม.4 จนถึงวันรับสมัคร […]