BLOG

    Home Blog BMAT รับสมัคร – แพทย์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับสมัคร – แพทย์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับสมัคร – แพทย์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ 7 ปี 2 ปริญญา เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร และโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล

เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน 

รอบ 1 : 28 คน

รอบ 2 : 4 คน

เกณฑ์การยื่นคะแนน

  • SAT Subject Test (SAT II) ใช้คะแนน 3 วิชา Biology, Chemistry และ Math Level 2 หรือ Physics (โดยคะแนนแต่ละวิชาต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 700 )
  • IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 7.0

กำหนดการสมัครสอบ

รอบ 1 : วันที่ 2 – 16 ธ.ค. 2562

รอบ 2 : วันที่ 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 2563

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานทางวิชาการ แนะนำให้สมัครรอบ 1 Portfolio เพราะทางวิทยาลัยฯจะพิจารณาคัดเลือกโดยดูจาก Portfolio และสัมภาษณ์แบบ Multiple mini-interview (MMI)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/35HhMiC

ส่วนน้องๆที่กำลังเตรียมตัว สอบถามข้อมูล วางแผนการเรียน ติดต่อพี่ๆทีมโค้ช InterPass เพื่อช่วงวางแผนการเรียนได้เลยค่ะ

สามารถเข้าดูรายละเอียดคอร์สเรียน IELTS ได้ที่ :

สามารถเข้าดูรายละเอียดคอร์สเรียน SAT Subject Test Math ll ได้ที่ : 

_________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈

สอบถามคอร์สเรียนInbox : m.me/interpassinstitute

Tel:089-9964256, 089-9923965

Line: @interpass

ไขข้อข้องใจ ความแตกต่างระหว่าง IELTS Paper-Based Test VS IELTS Computer-Delivered Test ข้อสอบ IELTS: เขียน IELTS Task2 ยังไงให้ได้7+

Date : May 3, 2020

You May Like