BLOG

    Home Blog สอบเข้า MUIDS สาธิตมหิดลอินเตอร์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

สอบเข้า MUIDS สาธิตมหิดลอินเตอร์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

สอบเข้า MUIDS สาธิตมหิดลอินเตอร์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ ที่เข้ามาใน Blog นี้กันแล้วคงไม่ต้องสืบเลยว่าทุกคนกำลังมองหาโรงเรียนอินเตอร์สักแห่งเรียนต่ออยู่อย่างแน่นอน! เพื่อที่จะเรียนต่อในม.ปลาย วันนี้พี่ๆ InterPass เลยอยากจะมาพูดคุย แชร์ข้อมูลให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเพื่อให้ได้รู้ว่ามีอะไรน่าสนใจและจะศึกษาต่อต้องมีเกณฑ์อะไรในการรับเข้าบ้าง ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่า

ก่อนอื่นเลยน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ InterPass ทุกคนคงพอจะทราบดีว่าโรงเรียนนานาชาติที่ติดอันดับท๊อปๆแนวหน้าของประเทศที่ผสมความลงตัวของไทยและอเมริกันไว้ในหลักสูตรการสอน และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเรียนรู้เป็นหลัก เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปสู้ความเป็น internationalisation บอกเลยว่าคงหนีไม่พ้นโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่เรียกสั้นๆว่า MUIDS (Mahidol University International Demonstration School) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรและมีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและตัวเด็กๆหลายคนเป็นจำนวนมากเพราะคุณภาพของนักเรียนที่จบไปเข้าสู่รั้วมหาลัยในประเทศและต่างประเทศจะมีความพร้อมทั้งในด้านทักษะของภาษาและการคิดวิเคราะห์ได้อย่าสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ และเป็นพลเมืองที่ดีของโลก

สำหรับนักเรียนที่จบจาก MUIDS ได้รับการการันตีความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคือ TOEFL ITP = 550 และ IELTS 6.0 ซึ่งจะเทียบได้กับเกณฑ์การรับเข้ามหาลัยชั้นนำของหลักสูตรนานาชาติทั้งในไทยและต่างประเทศ และยังมีทักษะ soft skill อื่นๆอีกมากมายที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วพอฟังไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปน้องๆหลายคงจะเริ่มสนใจมากขึ้นและอยากจะสอบเข้าเรียนต่อมากยิ่งขึ้น แต่คำถามที่หลายคนสงสัยต่อมาคือ เอ๊ะ? แล้วถ้าอยากจะสอบเข้า MUIDS นี่จะต้องรู้ข้อมูลที่จะใช้สอบอะไรบ้างน้า และต้องเตรียมตัวอย่างไรดี? พี่ๆ InterPass จะแนะนำให้น้องๆเอง!

สำหรับข้อมูลที่น้องๆต้องรู้สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อใน MUIDS นั่นคือ เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้สำหรับประกอบการสมัคร และสำหรับที่ต้องรู้อีกเรื่องนั่นคือคุณสมบัติในการเข้าเรียน หรือมีคะแนนการทำข้อสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (TOEFL ITP), วัดระดับความถนัด (MAP TEST), การสอบเรียงความ (Essay writing), และการสอบสัมภาษณ์ ที่ผ่านเกณฑ์ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย!

หากอยากเข้าเรียนที่ MUIDS ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

  1. TOEFL ITP เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 3 ทักษะ ได้แก่ listening, reading, structure ต้องผ่านที่ 450 คะแนน จากคะแนนเต็ม 677 คะแนน
  2. Essay writing test เป็นข้อสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เขียนตามหัวข้อที่ได้รับ จำนวน 200-250 คำโดยผ่านเกณฑ์ที่ 2.8 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 4 คะแนน
  3. MAP Test เป็นการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์ วัดความสามารถทางด้าน reading, language usage, mathematics โดยข้อสอบจะเรียงลำดับจากข้อง่าย หากผู้เข้าสอบตอบคำถามถูกต้อง ข้อถัดไปจะถูกปรับเป็นข้อที่ยากขึ้น แต่หากตอบผิด ข้อถัดไปจะถูกปรับให้ง่ายลง โดยข้อสอบมีประมาณ 43-53 ข้อ ใช้ระยะเวลาในการทำสอบ 45-60 นาทีผ่านที่ 8-12 คะแนน
  4. Interview การสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เกณฑ์ในการให้คะแนนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยผ่านเกณฑ์ที่ 2.8 คะแนน

เกณฑ์ในการรับสมัครของ MUIDS

  1. สิทธิ์ในการสมัครสอบเข้า MUIDS จะต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 9 (หลักสูตรอเมริกัน) หรือ Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ)
  2. การรับสมัครนักเรียนในแต่ละปีจะเปิด 3 รอบ และช่วงเวลาในการรับสมัครและจัดสอบของ MUIDS ในแต่ละปีจะใกล้เคียงกัน โดยพี่จะของแจ้งคร่าวๆเป็นช่วงดังนี้ (สามารถตรวจสอบช่วงเวลาในการสมัครที่แน่นอนได้จากเว็บไซต์ https://muids.mahidol.ac.th/apply/  ได้เลยค่ะ)

หรือถ้าน้องๆคนใดวางแผนจะสมัครในรอบปีนี้ สามารถตรวจสอบช่วงเวลาในการสมัครที่แน่นอนได้จากเว็บไซต์ https://muids.mahidol.ac.th/apply/  ได้เลยค่ะ และสามารถส่งสลิปการชำระค่าสมัคร และนำไปกรอกข้อมูลการสมัครผ่านลิ้งก์นี้และกเลือกตรงปุ่ม “Apply Now” ได้เช่นกันค่ะ

ค่าสมัครและค่าเทอมของ MUIDS ประมาณเท่าไหร่?

  • ค่าธรรมเนียมการสมัครอยู่ที่ 5,000 บาท สำหรับการสอบแต่ละครั้งของนักเรียน ต้องชำระภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับใบสมัครของรอบนั้นๆ และน้องๆจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการสมัครสอบ คือ ทรานสคริปต์ สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอต สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย
  • หากมีการรวมค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรงเรียนแล้วจะอยู่ที่ปีละประมาณ 550,000 บาท แต่ข้อมูลนี้อาจจะมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางโรงเรียน

เงื่อนไขในการจบการศึกษาของ MUIDS

สำหรับน้องๆที่จะจบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อยรวมกัน 81 หน่วยกิต ซึ่งต้องมีคะแนน TOEFI ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนและมีการทำโครงการสำหรับนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายให้เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบ 100 ชั่วโมงและมีกิจกรรมบริการชุมชม 20 ชั่วโมงต่อปี และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนจะมีการกำหนดให้ค่ะ

สำหรับ Blog นี้น้องๆคงจะได้ข้อมูลในการเตรียมการสอบเข้าเรียนต่อ MUIDS พอสมควรแล้วก่อนจะจบ blog นี้ไปพี่ๆ InterPass อยากจะแนะนำโปรแกรมตัวช่วยเสริมทักษะและการฝึกฝนให้กับน้องๆเพื่อเตรียมตัวและพัฒนาระดับของตัวเองให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น ทาง InterPass มีคอร์ส InterPrep ทั้ง EP. ประถมปลาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ EP. มัธยมต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เช่นกันค่ะ

หรืออยากจะได้คำปรึกษาวางแผนข้อมูลลองทักมาหาพี่ๆ InterPass ที่อยู่ตรงนี้ก่อนเลย เพราะพี่ๆ InterPass พร้อมที่จะแนะนำและให้คำปรึกษากับน้องๆที่มีความสนใจอยู่เสมอแน่นอนค่ะ add Line : @InterPass ไว้นะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่ Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ค่ะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

เฉลยข้อสอบ IELTS Writing รอบวันที่ 23 มิถุนายน 2561 Review หนังสือ SAT Math 5 เล่ม เตรียมสอบ 800 คะแนนเต็ม

Date : Jun 13, 2021

You May Like