BLOG

    Home Blog 5 ประโยค ชวนเที่ยว Speak อย่างไร ในวันลอยกระทง

5 ประโยค ชวนเที่ยว Speak อย่างไร ในวันลอยกระทง

5 ประโยค ชวนเที่ยว Speak อย่างไร ในวันลอยกระทง

สถานการณ์ที่คนมีคู่ไม่รู้หรอก ใกล้วันลอยกระทงแบบนี้ แต่ปีนี้ยังหาคู่ไปด้วยไม่ได้ วันนี้พี่ๆรวบรวม 5 ประโยค ชวนเที่ยว Speak อย่างไรให้วันลอยกระทงมาฝากกันค่ะ

ประโยค ชวนเที่ยวในวันลอยกระทง 1
ประโยค ชวนเที่ยวในวันลอยกระทง 2
ประโยค ชวนเที่ยวในวันลอยกระทง 3
ประโยค ชวนเที่ยวในวันลอยกระทง 4
ประโยค ชวนเที่ยวในวันลอยกระทง 5
6 เช็กลิสต์ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มความพร้อม และความมั่นใจ Requirement'65 | MUIC x SGU คณะแพทยศาสตร์ 6 ปีต่อเนื่อง

Date : May 3, 2020

You May Like