BLOG

    Home Blog SAT 7 ประเภทคำถามใน SAT Reading ต้องรู้ถ้าอยากอัพคะแนน By ครูพี่แบงค์

7 ประเภทคำถามใน SAT Reading ต้องรู้ถ้าอยากอัพคะแนน By ครูพี่แบงค์

7 ประเภทคำถามใน SAT Reading ต้องรู้ถ้าอยากอัพคะแนน By ครูพี่แบงค์

            สวัสดีครับ วันนี้พี่แบงค์จะพาทุกคนมาตีซี้กับ SAT มากขึ้น พี่เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้น้องๆทุกคนทำโจทย์ได้ไวขึ้น คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า เราจะรับมือกับคำถามในรูปแบบไหน ว่าง่ายๆ คือ นอกจากจะทำให้เราตอบคำถามได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ยังจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยครับ ดังนั้น พี่จะมาพูดถึงรูปแบบและประเภทของคำถามใน Evidenced -based Reading และ

ประเภทของคำถามใน SAT Evidenced-based Reading

  • 1. Reading closely: คำถามประเภทนี้จะให้น้องๆ อ่านหรือตีความประเด็นต่างๆในบทความ อาจจะเป็นคำถามที่มีลักษณะเจาะจง หาเจอแล้วตอบได้เลย หรือ อาจจะต้องอ่านแล้วต้องตีความต่อ บางครั้งผู้สอบอาจจะต้องนำประเด็นหรือข้อโต้แย้งไปเปรียบกับสถานการณ์อื่นๆ
ประเภทของคำถามใน SAT Evidenced-based Reading
  • 2. Citing Textual Evidence: คำถามประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของข้อสอบประเภท SAT เลยครับ เค้าจะให้ผู้สอบเลือกประโยคจากบทความมาสนับสนุนประเด็นในข้อก่อนหน้า กล่าวคือ ข้อแรกจะถามประเด็นในเชิงใจความก่อน ข้อต่อไปจะให้เลือกประโยคจากบทความว่าประโยคใดสนับสนุนใจความได้ดีที่สุด

Citing Textual Evidence
  • 3. Determining Central Ideas and Themes: หลายๆ คนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับคำถามประเภทนี้ นั้นคือการหาใจความสำคัญนั้นเอง แต่ที่ SAT เลือกใช้คำว่า theme เพราะต้องการเน้นความเป็นใจความหลักของทั้งบทความไม่ใช่เพียงใจความของย่อหน้า นอกจากนั้น ในบทความประเภทงานเขียนหรือวรรณกรรมการหาใจความสำคัญต้องอาศัยการเข้าไปนั่งในใจผู้เขียนว่าเค้าต้องการจะสื่ออะไร
Determining Central Ideas and Themes
  • 4. Summarizing: คำถามแนวนี้ก็จะเป็นผลพวงมาจากการหา Central ideas/ themes ได้ การสรุปที่ดีจะต้องครอบคลุมและตรงประเด็น ดังนั้นถ้าเราหาใจความหลักเจอแล้ว เทคนิคของทาง InterPass มักจะให้น้องตัดตัวเลือก say goodbye to ข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นยิบย่อยจนเกินไปครับ
Summarizing
  • 5. Interpreting Words and Phrases in Context: SAT จะไม่ถามคำศัพท์ยากเหมือนในรูปแบบเก่า แต่จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำหรือวลีที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เราไม่สามารถใช้ความรู้เก่าเกี่ยวกับศัพท์ตัวนั้นมาตอบได้เลย จำเป็นต้องอ่านข้อความและเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด


Interpreting Words and Phrases in Context
  • 6. Rhetoric: คำถามประเภทนี้เรียกว่าหินเลยครับ เพราะนอกจากน้องๆจะต้องอ่านเรื่องเข้าใจแล้ว ยังต้องวิเคราะห์ว่าผู้อ่านเลือกใช้คำหรือเขียนเนื้อหาดังกล่าวเพื่ออะไร อาจจะเป็นในแง่ของภาษาเชิงเปรียบ หรือ อาจจะเป็นการใช้ย่อหน้าเพื่อให้ข้อมูลตัวอย่าง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่น ย่อหน้าแรกผู้เขียนอาจจะพูดถึง Gold Rush หรือ การตื่นทอง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อหน้าต่อไปผู้เขียนอาจใช้รัฐ California มาเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายปรากฎการณ์นี้ เป็นต้น หรือในบางกรณีอาจจะถามเป็นแค่ในระดับประโยคครับ
Rhetoric
  • 7. Synthesis: การสังเคราะห์ข้อมูล ผู้สอบจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากสองแหล่งข้อมูล SAT จะให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 บทความ (พี่เคยเขียนเทคนิคการทำไปแล้ว ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ) หรืออาจให้ เชื่อมโยงข้อมูลจากตารางหรือกราฟเข้ากับข้อมูลในบทความ
Synthesis

ทั้งหมดทั้งมวล น้องๆคงสังเกตได้ว่า พาร์ท Reading ก็มีสารัตถะในแง่มุมต่างๆ ที่ต้องรู้เพื่อที่จะได้คะแนนที่มุ่งหวัง แต่อย่างไรก็ดี พี่ก็เชื่อว่าการฝึกฝน คือ สิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การฝึกฝนอย่างมีหลักการ ทั้งนี้พี่ๆ InterPass ได้จัดเตรียมสูตรติว SAT ที่เข้มข้นเพื่อเตรียมน้องๆ เข้าสู่สนาม SAT อย่างมั่นใจครับ หวังว่าที่จะได้เจอน้องๆที่จะสอบ SAT ทุกคนนะคร้าบ สามารถดูคอร์ส SAT ได้ที่นี่เลย แล้วไว้มาเจอกันครับ

ใครอยากจะปรึกษาหรือวางแผนการเรียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอรับการปรึกษาสามารถเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับพี่ๆ InterPass ได้ฟรี! ทั้ง 3 ช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Line : @InterPass, Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยครับ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

เทคนิคการทำข้อสอบ BMAT Section 1 แบบ Problem Solving ติดชัวร์หมอรอบ 1 by ครูพี่นัน GSAT คืออะไร ข้อสอบใหม่ของเด็กจะเข้าอินเตอร์

Date : Apr 20, 2021

You May Like