BLOG

    Home Blog SAT อยากเข้า BBA จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ เช็กสถิติ SAT ย้อนหลัง 5 ปี

อยากเข้า BBA จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ เช็กสถิติ SAT ย้อนหลัง 5 ปี

BBA CU, BBA TU

หากจะพูดถึงคณะยอดนิยมของน้อง ๆ ในตอนนี้ ต้องยกให้ BBA (Bachelor of Business Administration) ที่เน้นการเรียนรู้ และ ฝึกฝนทักษะด้านการบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานในวงการธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ ผ่านการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในด้านทฤษฎี และ การปฏิบัติจริง สำหรับน้องคนไหนที่อยากสอบเข้า BBA ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บทความนี้ ว่ากันด้วยสถิติย้อนหลังคะแนน SAT 5 ปีย้อนหลัง แล้วถ้าเราอยากเข้าคณะ BBA ต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนนถึงจะเพียงพอ 

ส่องสถิติคะแนน SAT คณะ BBA จุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจสมัครเข้า BBA อย่าลืมให้ความสำคัญกับคะแนน SAT ด้วยนะ เนื่องจากการสอบ SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ใช้ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการวัดความรู้ด้านการใช้เหตุและผล ในวิชาคณิตศาสตร์ โดย SAT จะมีคะแนนรวม 1600 คะแนน อ้างอิงสถิติคะแนน SAT ที่ใช้ในการสมัครเข้า BBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2019 – 2023 มาดูกันว่าปีก่อน ๆ คะแนนเป็นอย่างไร 

BBA จุฬาฯ

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100% โดยจะมี 2 สาขา ได้แก่ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) และ การบัญชี (Accounting) สำหรับคะแนน SAT ที่ต้องการ จะต้องได้คะแนนรวม ≥ 1270 และ นี่คือสถิติคะแนน SAT 5 ปีย้อนหลัง BBA จุฬาฯ

สถิติ BBA จุฬาฯ 5 ปีย้อนหลัง

BBA ธรรมศาสตร์

มากันที่ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กันบ้าง ที่นี่จะมีเลือกเรียน 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ การเงิน (Finance), การบัญชี (Accounting) และ การตลาด (Marketing) สำหรับคะแนน SAT ที่ต้องการ จะต้องได้คะแนนรวม ≥ 1200 คะแนน โดยคะแนนในส่วนของ Evidence-Based Reading & Writing จะต้องได้ ≥ 460 คะแนน และ Math ต้องได้ ≥ 600 คะแนน และ นี่คือสถิติคะแนน SAT 5 ปีย้อนหลัง BBA ธรรมศาสตร์

จากตารางสถิติ 5 ปีย้อนหลัง ของทั้งฝั่ง จุฬาฯ และ ธรรมศาสตร์ จะเห็นได้ว่าคะแนนส่วนใหญ่จะสูงกว่าเกณฑ์รับสมัครขั้นต่ำที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ถ้าเราอยากเข้า BBA จุฬาฯ เกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนน SAT Total อยู่ที่ 1270 คะแนน แต่จากสถิติพบว่า คะแนนรวมที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 1330 – 1360 คะแนน นั่นหมายความว่าการทำคะแนนให้พอผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำอาจไม่เพียงพอ แล้วเราควรจะทำคะแนน SAT ให้ได้อย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัย

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากใช้คะแนน SAT ยื่นเข้า BBA จุฬาฯ ถ้าดูจากสถิติคะแนนรวมที่น้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 1330 – 1430 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่อยู่ในระยะปลอดภัยควรได้  ≥ 1400 คะแนน สำหรับ SAT Total ส่วนคะแนนในแต่ละพาร์ท SAT Math แนะนำว่าควรทำคะแนนให้ได้ ≥ 750 คะแนน และ SAT Reading & Writing ควรทำคะแนนให้ได้ ≥ 650 คะแนน เนื่องจากในแต่ละปีคะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่ BBA ธรรมศาสตร์ การที่น้อง ๆ จะใช้คะแนน SAT เพื่อยื่นเข้าคณะ ต้องได้กี่คะแนนขึ้นไปถึงจะอยู่ในระยะปลอดภัย เริ่มที่คะแนน SAT Math ควรทำคะแนนได้ ≥ 650 คะแนน ในพาร์ท Reading & Writing ควรทำคะแนนได้ ≥ 550 คะแนน และ คะแนน SAT Total คะแนนที่ถือว่าอยู่ในช่วงปลอดภัยจะอยู่ที่ ≥ 1300 คะแนน 

ดังนั้นหากน้อง ๆ คนไหนสนใจจะใช้คะแนน SAT เพื่อใช้ยื่นเข้าคณะ BBA ไม่ว่าจะที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ SAT ไม่ว่าจะเป็นฝึกฝน ทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการฝึกทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อคว้าคะแนน SAT ที่สูงขึ้นตามที่ต้องการ เพิ่มโอกาสในการยื่นคะแนนเข้าคณะ BBA ได้ แล้วเรียน SAT ที่ไหนดี ที่ให้ได้คะแนนตามคาดหวังไว้
InterPass ขอแนะนำ Unlimited Inter Package เรียนแพคเดียวจบ เก็บได้ทุกคะแนน IELTS SAT ACT TBAT CU-AAT UCAT ครอบคลุม 29 วิชา เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดอายุคอร์ส แถม Services อัดแน่น ช่วยอัพคะแนนได้จริง! ไม่ว่าจะเป็น Mock Speaking Mock Interview Camp ติวเข้มก่อนสอบ Test Bank & Simulation Test และ อื่น ๆ อีกมากมาย  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MED – CICM ประกาศ Admissions Requirements รวม Requirement คะแนน แพทย์ และ ทันตะแพทย์ TCAS 63 รอบ 1

Date : Jul 5, 2024

You May Like