BLOG

    Home Blog Latest 10 ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่!

10 ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่!

10 ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ รู้ไว้ได้ใช้แน่!

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีมากมายหลายอย่าง จนทำให้หลายคนเริ่มแสดงความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หรือการดูซีรี่ย์ฝึกภาษาอังกฤษ ที่นอกจากจะมอบความสนุกสนานแล้วยังช่วยพัฒนาความรู้และความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือแม้แต่การฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษก็สามารถช่วยให้เราทันโลก และเรียนรู้มุมมองที่แตกต่างออกไปอีก ในบทความนี้จึงรวบรวม 10 ข้อดีของภาษาอังกฤษ มาให้ดูกัน

1. ทำให้ฉลาด และไอคิวสูงขึ้น

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของสมอง โดยผ่านการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในสมองที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การเรียนภาษาอังกฤษยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของสมองอีกด้วย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ภาษาส่งผลต่อขนาดและรูปร่างของสมอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความจำ จากการศึกษาในปี 2012 พบว่าหลังจากเรียนภาษาใหม่ภายในเวลาสามเดือนหลังจากนั้น สมองของเราจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสมอง 4 ส่วนได้แก่ ส่วน Hippocampus, Interior Frontal Gyrus, Middle Frontal Gyrus และ Superior Temporal Gyrus ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างการเรียนภาษาอังกฤษและการพัฒนาของสมองอย่างชัดเจน

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์

2. เสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์

อีกหนึ่งประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษคือ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพราะการเรียนรู้ภาษาจะต้องใช้จินตนาการทั้งการผสมคำใหม่ และการทำความเข้าใจคำศัพท์ เพราะคำศัพท์หนึ่งคำ หากใช้แตกต่างกันก็จะทำให้ได้ความหมายที่ต่างตามไปด้วย นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ให้เหมาะสมกับบริบทดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น ที่สำคัญการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังมีส่วนช่วยทำให้สมองมีความคิดที่ยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถสลับไปมาระหว่างแนวคิดต่างๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์ในทิศทางใหม่ๆ ได้ง่าย

นอกจากนี้ แหล่งผลงานศิลปะในอินเตอร์เน็ตต่างๆ มักถูกนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่นๆ อยู่เสมอ การเข้าใจภาษาอังกฤษจึงช่วยเปิดโลกศิลปะให้กว้างขึ้น ซึ่งช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอีกด้วย

3. อัปสกิล Multi-tasking

การเรียนรู้หลายภาษานั้น มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการในการทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆ กันได้ดีขึ้น เนื่องจากสมองได้มีการฝึกฝนให้มีการเปลี่ยน และแปลคำศัพท์อย่างรวดเร็ว สมองจึงมีความสามารถในการทำกิจกรรมหลายอย่างไปพร้อมๆ กันได้ นอกจากนี้ผลจากการสังเกตเด็กที่พูดสองภาษา พบว่าพวกเขามักมีทักษะในการเอาใจใส่ที่ดีขึ้น ที่สำคัญยังสามารถสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย จากบทความ Advantages of a bilingual brain ของ Tracy Trautner จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนได้ให้ข้อมูลไว้ว่า “เด็กที่พูดได้สองภาษาอาจมีความสามารถที่เหนือกว่าในการจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเปลี่ยนการตอบสนองของพวกเขา ซึ่งบ่งบอกถึงความยืดหยุ่นทางสมองได้เป็นอย่างดี”

4. เพิ่มทักษะการสื่อสารและเพิ่มความมั่นใจ

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษอีกอย่าง คือ ช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารและช่วยเพิ่มความมั่นใจ ทักษะการสื่อสารนั้นเป็นทักษะที่มีอยู่ในทุกภาษา และสามารถพัฒนาไปร่วมกันได้ การเรียนภาษาอังกฤษจึงมีส่วนช่วยให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจในการพูดคุย เข้าสังคมหรือการพูดต่อหน้าคนหมู่มากได้ดีอีกด้วย

ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ภาษา คือ การทำผิดพลาดและฝึกฝน เพื่อที่จะเอาชนะมัน กระบวนการซ้ำๆ นี้แม้จะน่าหงุดหงิดใจหรือน่าอับอาย แต่ก็จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกให้มีความมั่นใจมากพอที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และกล้าแสดงออกมากขึ้นไปอีก

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้เรียนภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น

5. เสริมทักษะภาษาเดิม และช่วยให้เรียนภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น

การเรียนภาษาอังกฤษนอกจากจะได้ภาษาใหม่แล้ว ยังมีส่วนช่วยทำให้ภาษาเดิมนั้นดีขึ้นตามไปด้วย เพราะทักษะทางภาษานั้นพ่วงอยู่กับความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแหล่งความรู้ที่กว้างขวางที่สุดในโลก จึงมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะภาษาเดิมให้ดีขึ้นได้ ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากน้องๆ คนใดที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมก็จะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและเร็วขึ้นด้วย เพราะสามารถจับทางได้แล้วว่าควรเรียนรู้ภาษาอย่างไร เพื่อให้ประสบความสำเร็จ หรือว่าทำได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเรียนภาษาในแถบทวีปยุโรปอื่นๆ เป็นภาษาที่สามก็จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะรากภาษามีความใกล้เคียงกัน

6. เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และการศึกษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในการใช้ชีวิตทั่วไป  ในทางธุรกิจ และในทางการศึกษา การพัฒนาภาษาอังกฤษจึงจะช่วยขยายช่องทางการเรียนรู้ ทำให้เราสามารถเข้าถึงหนังสือ สื่อการสอน และแหล่งความรู้ได้อย่างหลากหลายแหล่งทั่วโลก เพิ่มโอกาสที่เราจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่ได้จำกัดในประเทศเพียงประเทศเดียวเท่านั้น รวมไปถึงโอกาสดีๆ อย่างหาทุนเรียนต่อ ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในระดับคล่องแคล่ว

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องค้นคว้า ทำวิจัย หรือจำเป็นต้องอ่านงานวิชาการก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะส่วนใหญ่แล้วบทความทางวิชาการนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังถูกใช้สำหรับการสอนและการจัดหลักสูตรมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือภาษาราชการ หลักสูตรการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษยังเติบโตขึ้นประมาณ 240% ดังนั้นการมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษจึงเป็นการเปิดกว้างของความรู้มากมาย ที่สามารถนำไปใช้ในระหว่างการศึกษาและต่อยอดการทำงานได้กว้างขวางมากขึ้น

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสในการทำงาน

7. เพิ่มโอกาสในการทำงาน

อีกหนึ่งประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือการทำงาน หลายครั้งผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจะได้รับโอกาสและค่าตอบแทนในการทำงานที่สูงขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ใช้ติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย ดังนั้นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็จะมีโอกาสในการทำงานร่วมกับสาขาอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งพัฒนาทักษะอีกมากมายได้ ทำให้เป็นคนที่มีคุณค่ากับที่ทำงานมากขึ้นไปอีก แถมยังมีอาชีพยอดฮิตที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อีกหลายงาน ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

โดยที่มีบริษัทหลายแห่งใช้ภาษานี้ในการสื่อสารระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก การเพิ่มภาษาอังกฤษลงในประวัติส่วนตัวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจ้างงาน ในการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย LinkedIn ซึ่งพบว่าประมาณ 90% ของ CEO, CMO และ HR Director รู้สึกว่าพวกเขาได้รับประโยชน์จากพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าภาษามีบทบาทสำคัญต่องานจริงๆ

8. ท่องเที่ยวสนุกขึ้น

ระหว่างการท่องเที่ยวไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศ ด้วยความที่ในโลกนี้มีผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก โดยภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ว่าเป็นภาษาของรัฐใน 67 ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนทั่วโลก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้มากมาย โดยเฉพาะเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ ทักษะภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถามทาง ร้านอาหาร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ทางด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรม โดยผู้ที่เรียนภาษาที่สองจะนำแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มวัฒนธรรมและภาษาอื่นมาใช้ได้อย่างหลากหลาย ทำให้ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเดินทางไปทั่วโลกและค้นพบวัฒนธรรมใหม่ๆ พร้อมกับปรับตัวเข้ากับโลกกว้างได้อย่างเต็มที่ และสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษพบปะผู้คนใหม่ๆ

9. พบปะผู้คนใหม่ๆ

เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนมากมายใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทำให้เป็นประตูไปสู่การค้นพบและพูดคุยกับคนใหม่ๆ ที่เราอาจจะไม่เคยมีโอกาสหรือจะได้พูดคุยกันมาก่อน ซึ่งการพบผู้คนใหม่ๆ นี้ ยังช่วยให้เราเห็นโลกในมุมกว้างได้ดีขึ้น พบกับมิตรภาพดีๆ เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่สังคมรอบตัวเราไม่สามารถสอนให้เราทำได้ สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลองพูดคุยกับคนเหล่านี้เท่านั้นเอง

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาคือการสนทนากับผู้อื่น ซึ่งกลุ่มการศึกษาออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การพูดคุยกับผู้ที่คล่องแคล่วในภาษาอยู่แล้วจะทำให้คุณมีประสบการณ์การพูดมากขึ้น ในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับผู้คนและวัฒนธรรมของพวกเขามากขึ้น

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

10. เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

ไม่มีภาษาใดที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีการพัฒนามาก่อน การเรียนภาษาจึงมาพร้อมกับการเรียนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิธีคิดของชาตินั้นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเข้าใจโลกผ่านการมองมุมใหม่ๆ ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสื่อดีๆ อย่างหนังสือภาษาอังกฤษแนะนำ ที่เวลาเราอ่านหนังสือที่มีการซ่อนเร้นความคิดในภาษาอื่น ยุคอื่น วัฒนธรรมอื่นไปด้วยในตัว

จบไปแล้วสำหรับ 10 ข้อดีของภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งประโยชน์ทางด้านทักษะส่วนตัว เปิดโอกาสทั้งทางการศึกษาและการทำงาน ทั้งยังช่วยให้ใช้ชีวิตได้สนุกสนาน ได้พบผู้คนที่หลากหลาย และเปิดโลกให้กว้างขึ้นได้ด้วย รู้แบบนี้แล้วคงจะอยากเรียนภาษาอังกฤษกันขึ้นมามากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ?

TCAS64 Requirement มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์

Date : Dec 15, 2022

You May Like