COURSEs

BMAT Biology ครูพี่หมอแพม

สมัครเรียน

COURSE FEATURES

 • Lectures : Thai
 • Students : Thai
 • Duration : อายุคอร์ส 2 เดือน
 • Language : Thai

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด

ข้อสอบที่ออกบ่อยและ Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

 • เนื้อหา 15 ชั่วโมง
 • ทบทวน 3 ชั่วโมง

Live Class

เรียนสดกับติวเตอร์ เป็นกลุ่มที่สถาบัน

6,000 THB.

สมัครเรียน

NEW S.E.L.F.

เรียนออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

4,000 THB.

สมัครเรียน

PERSONAL CLASS

คอรส์สด ตัวต่อตัว
ติวเข้มทุกเน้ือหาท่ีต้องการ

1,000-1,500 THB/Hr.

สมัครเรียน

ครูพี่หมอแพม ศศิพิมพ์ ฐิตวิรัชวัฒน์

 • Bachelor of Science สาขา Biotechnology จาก University of Melbourne
 • กำลังศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก) โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่ จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line

คลิกเพื่อแอดไลน์

Lecture

ทดลองเรียน

ABOUT BMAT

 1. การสอบ BMAT

BMAT (Biomedical Admissions Test) คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment

2. ทำไมต้องสอบ BMAT

ถ้าน้องๆ วางแผนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน คณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ ภาคไทย หรือ ภาค inter ใน มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ ในระบบ TCAS รอบ 1 น้องๆจำเป็นต้องมีผลคะแนน BMAT

*อัพเดต ข้อมูล มีนาคม 2562 จาก BMAT official website.

มหาวิทยาลัย คณะ คะแนน BMAT รอบที่รับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ กันยายน ของปีนั้นๆ เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น MD02 (นักเรียนภาคอีสาน)
MDX (นักเรียนทั่วประเทศ)
กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (หมอรามาฯ) แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
กันยายน หรือ ตุลาคม
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล กันยายน หรือ ตุลาคม
ม.ศรินครินทรวิโรฒ แพทย์ศาสตร์ (โครงการร่วม นอตติงแฮม) กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยสุรนารี แพทยศาสตร์ กันยายน หรือ ตุลาคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CICM แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
กันยายน หรือ ตุลาคม

3. รูปแบบการสอบ BMAT

BMAT  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ตอน

ตอนที่ 1 ความถนัด และทักษะ (Aptitude & Skills) 60 นาที, 35 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)

วัดความถนัด และ ทักษะ ในด้าน problem solving, understanding arguments, and data analysis and inference.

คะแนนเต็ม: 9

ตอนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Knowledge & Applications) 30 นาที, 27 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)
วัดความรู้ และ การประยุกต์ใช้ 4 วิชา คือ ชีววิทยา(Biology), เคมี (Chemistry), ฟิสิกส์(Physics), คณิตศาสตร์(Mathematics)
เทียบความยากเท่ากับ วิชาเหล่านี้ ในม.4 ประเทศไทย

คะแนนเต็ม: 9

ตอนที่ 3 สอบเขียนบรรยาย (Writing Task) 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย เลือกเขียน 1 จาก 3 หัวข้อ)
ความสามารถในการเลือก, พัฒนา และ จัดระเบียบความคิดและสื่อสาร ในการเขียนให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

เขียนภายใน 1 หน้ากระดาษ A4

คะแนนเต็ม: 5A (ตัวเลขบอก Content, ตัวอักษรบอก Written English)

4. รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

สำหรับ การจัดสอบในประเทศไทย
BMAT มีการจัดสอบอยู่ 2 รอบ (ที่สามารถใช้ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในไทยได้)
รอบ เดือน กันยายน และ รอบ เดือน ตุลาคม

ทั้ง 2 รอบเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ และ ให้คะแนน

ความต่างคือ วิธีการสมัคร และ ค่าสมัครสอบ

BMAT – กันยายน
ต้องลงทะเบียนสมัครด้วยตัวเอง เลือกศูนย์สอบ และชำระค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.metritests.com (หลังจากเปิดหน้าเวปไซต์ขึ้นมาแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ตัวเลือก Shop ที่ปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าเวปไซต์)

ค่าสมัคร ประมาน 9,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

BMAT – ตุลาคม
ลงทะเบียนสมัครโดยศูนย์สอบจะเป็นผู้ลงทะเบียนให้น้องๆ

น้องๆ จะต้องลงทะเบียนสอบ กับศูนย์สอบเท่านั้น (สถานศึกษาบางแห่ง เช่น โรงเรียน หรือวิทยาลัย อาจเป็นศูนย์สอบด้วยเช่นกัน) ทั้งนี้ ศูนย์สอบ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าสอบ

ค่าสมัครปกติ ประมาน 6,700 บาท  (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

ค่าสมัครล่าช้า ประมาน 8,500 บาท (ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบ และ อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี)

ในประเทศไทย มี ศูนย์สอบ BMAT หลักๆดังนี้

 1. กรุงเทพฯ : British Council. Capwise และ CICM Thamasat University
 2. ขอนแก่น : Capwise
 3. เชียงใหม่ : Capwise

5. ควรเลือกสอบ BMAT รอบไหน

น้องๆต้องตรวจสอบข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ ที่ท่านเลือก ว่ารับผลคะแนนสอบ BMAT รอบใดบ้าง

เพราะ น้องๆเลือกสอบได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น ต่อปี

6. การเตรียมตัวสอบ BMAT

เตรียมสอบ BMAT กับ InterPass  ผ่าน Platform การเรียนที่เลือกได้ตามความต้องการบนอุปกรณ์ต่างๆ   หรือ เข้าร่วม คอร์สเรียนแบบ LIVE CLASS สอนสด หรือ เข้าร่วมติว แบบ เข้มข้น กับ Boot Camp, Simulation Test ก่อนสอบ และ สามารถ ปรึกษาการเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้ ทาง Line: @interpass, Facebook : interpassinstitute

You May Like