BMAT

ทำไมต้องเรียน
BMAT กับ INTERPASS?

BMAT คืออะไร?!

ทำไมต้องเรียน BMAT?!

เจ้า Biomedical Admission Test หรือที่เรียกสั้นๆว่า BMAT คือ การสอบเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์และสัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment เป็นการสอบวัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางการแพทย์ ซึ่งในประเทศไทยเองมีการเปิดรับน้อง ๆ เข้าคณะทางการแพทย์ผ่านช่องทางนี้ในหลายมหาวิทยาลัยเช่นกัน

สำหรับน้อง ๆ หลายคนอาจจะที่วางแผนในการสอบหมอนั้น อาจจะวางแผนเอาไว้แค่ยื่นคะแนนหรือพอร์ทเป็นหลัก ทำให้ช่องทางการสอบเข้าทาง BMAT เป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่โดดเด่น แต่มันจะไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไป เพราะคอร์สเตรียมสอบ BMAT กับ Interpass จะช่วยให้น้อง ๆ รู้เทคนิคในทุกส่วนข้อสอบ ไปจนถึงแนวทางการท่องศัพท์ เพื่อพิชิตคณะในฝัน

COURSE INFORMATION

Expert for BMAT

Package สรุปเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมการสอบทุก section ของ BMAT สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวยื่นหมอ TCAS รอบ 1 ติดง่าย ได้เป็นหมอก่อนใคร แค่ใช้ BMAT

108 ชั่วโมง
26,500

COURSE OVERVIEW

Package สรุปเนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมการสอบทุก section ของ BMAT สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวยื่นหมอTCAS รอบ 1 ติดง่าย ได้เป็นหมอก่อนใคร แค่ใช้ BMAT

สรุปเนื้อหาพร้อมทำโจทย์
Section 1: Aptitude and Skills
Section 2: Scientific Knowledge and Application (Physics, Chemistry, Biology, and Maths)
Section 3: Writing Task (Essay)

COURSE DETAIL

BMAT Aptitude & Skills เนื้อหา 30 ชั่วโมง (ทบทวน 6 ชั่วโมง)
BMAT Biology เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)
BMAT Chemistry เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)
BMAT Math เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)
BMAT Physics เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)
BMAT Writing เนื้อหา 18 ชั่วโมง (ทบทวน 4 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่กิ๊บ
  • ครู ดร.พี่นัน
  • ครูพี่อาร์ม
  • ครูพี่โจ

BOOK MATERIAL

BMAT Aptitude & Skills

สอนเนื้อหาครบทุกส่วน การวิเคราะห์โจทย์ การเลือกทำโจทย์ก่อนหลังให้ทันเวลาและถูกต้อง

30 ชั่วโมง
9,900

COURSE OVERVIEW

สอนเนื้อหาครบทุกส่วน การวิเคราะห์โจทย์ การเลือกทำโจทย์ก่อนหลังให้ทันเวลาและถูกต้อง
เทคนิคการทำโจทย์แต่ละชนิด รวบรวม Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 30 ชั่วโมง (ทบทวน 6 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครู ดร.พี่นัน

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 15,900 THB
NEW S.E.L.F 9,900 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

BMAT Biology

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด

15 ชั่วโมง
4,000

COURSE OVERVIEW

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด
ข้อสอบที่ออกบ่อยและ Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่หมอแพม

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 6,000 THB
NEW S.E.L.F 4,000 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

BMAT Chemistry

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด

15 ชั่วโมง
4,000

COURSE OVERVIEW

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด
ข้อสอบที่ออกบ่อยและ Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่เบสท์

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 7,500 THB
NEW S.E.L.F 4,000 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

BMAT Math

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด

15 ชั่วโมง
4,000

COURSE OVERVIEW

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด
ข้อสอบที่ออกบ่อยและ Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่โจ

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 6,000 THB
NEW S.E.L.F 4,000 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

BMAT Physics

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด

15 ชั่วโมง
4,000

COURSE OVERVIEW

สรุปเนื้อหาและตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี รวมทั้งเก็งข้อสอบล่าสุด
ข้อสอบที่ออกบ่อยและ Vocabulary ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 15 ชั่วโมง (ทบทวน 3 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่อาโน

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 7,500 THB
NEW S.E.L.F 4,000 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

BMAT Writing

เน้นโครงสร้างการเขียน เพื่อสอบ BMAT โดยเฉพาะ Vocabulary

18 ชั่วโมง
4,000

COURSE OVERVIEW

เน้นโครงสร้างการเขียน เพื่อสอบ BMAT โดยเฉพาะ Vocabulary ที่สำคัญ
ที่จะเพิ่มคะแนน Essay ของน้องๆ

COURSE DETAIL

เนื้อหา 18 ชั่วโมง (ทบทวน 4 ชั่วโมง)

TUTORS

  • ครูพี่กิ๊บ

BOOK MATERIAL

PRICE

LIVE CLASS 7,500 THB
NEW S.E.L.F 4,000 THB (Online Platform)
PERSONAL CLASS 1,500-2,000 THB/HR

EXCLUSIVE INTERPASS SERVICE

iWRITE

Writing เป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุดของการสอบ
เพราะเป็นทักษะที่คนไทยไม่ค่อยได้ใช้ นอกจากนั้น
เมื่อเขียนแล้วมักจะไม่รู้ว่าผิด Grammar หรือคำศัพท์
ที่ใช้ดีพอหรือเปล่าInterPass เป็นที่เดียวที่ตรวจ Writing ให้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้ฝึกฝนก่อนสอบจริง

Simulation Test

ในห้องสอบ "ทำให้ทัน สำคัญเท่ากับทำให้ถูก"
เราจึงมีการจัดสอบเสมือนจริง ประหยัด
ทั้งเวลาและค่าสอบ

BOOT CAMP

การติวสรุปแบบเข้มข้น ทำข้อสอบติดต่อกัน
และวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ในการเพิ่มคะแนน นักเรียนที่สมัครเรียน
Expert Pack จะได้สิทธิ์เข้าเรียน BOOT CAMP
ฟรีตลอดอายุคอร์ส
(เลือกเรียนได้ทั้งคอร์สสดและ NEW S.E.L.F.)

UNLIMITED Review

เพราะเราเข้าใจว่าน้องต้องการเวลาที่ยืดหยุ่น
เราจึงให้น้องเรียนซ้ำ โดยไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
ตลอดระยะเวลาเท่ากับอายุคอร์สที่น้องสมัคร

Library & Test Bank

Access ถึงคลังข้อสอบ เพิ่มคะแนน
ทั้ง Online และ Offline

OUR SUCCESS STORY

พีช

แพทย์ มข.

แบมบู

แพทย์รามาฯ

มะอุง

แพทย์รามาฯ

RELATED BLOGS

แนวข้อสอบ BMAT Section 2 (รอบ 3 พ.ย. 64)

แนวข้อสอบ BMAT Section 2 (รอบ 3 พ.ย. 64)

กลับมากันที่เรื่องหมอๆ กันอีกแล้วนะคะ จากการสอบ BMAT หรือ BioMedical Admissions Test รอบ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา พี่ๆ InterPass ได้รับข้อมูลบางส่วนจากน้องๆ นักเรียนว่าข้อสอบ BMAT ปีนี้ของ Section 2 Scientific Knowledge and Applications นั้นมีเรื่องไหนในข้อสอบบ้าง ไปลองดูกันได้เลย! Biology Cells > Stem cells Genetic Inheritance > Autosomal Recessive Menstrual Cycle > Hormones Symbiotic Relationship Commutable Disease Chemistry Esterification Reaction Matter Properties Physics Power Work Waves > […]

10 คำถามยอดฮิตก่อนสอบ BMAT

10 คำถามยอดฮิตก่อนสอบ BMAT

สวัสดีน้องๆ ชาว InterPass เปิดเรื่องมาแบบนี้ คงจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้พี่ๆ จะมาแชร์คำถามจากน้องๆ ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ BMAT บอกเลยว่าเลือกแต่คำถามยอดฮิต จะได้มีความมั่นใจในการเตรียมตัวมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน BMAT คืออะไร?! แน่นอนว่าคำถามยอดฮิตตลอดการที่ต้องรู้ก่อนเลยนั่นคือ BMAT คืออะไร?! Biomedical Admission Test หรือที่เรียกสั้นๆว่า BMAT คือ การสอบเฉพาะทาง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์และสัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment โดยเมื่อปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยการยื่นคะแนน BMAT เป็นปีแรก และในปีต่อๆ มาคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยใช้คะแนน BMAT มากขึ้น ได้แก่ แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามาฯ, แพทย์ขอนแก่น, แพทย์เชียงใหม่, แพทย์ลาดกระบัง, แพทย์ มศว. และ University of Nottingham (Joint Medical Programme), แพทย์ธรรมศาสตร์ (CICM) และ ทันตะฯ ธรรมศาสตร์ (CICM)  แต่ขอเน้นเลยว่า การใช้คะแนน BMAT ยื่นเข้าเป็นการเข้าโครงการโดยใช้ความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ แต่เข้าไปเรียนกับน้องๆ ที่สอบเข้า กสพท. โดยที่ไม่มีการเรียนที่แตกต่างกันเลย ข้อสอบ BMAT ยากไหม ต้องสอบอะไร?! ข้อสอบ BMAT หรือ Bio Medical Admissions Test ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ Section 1: Aptitude and Skills พาร์ทนี้น้องๆ ส่วนใหญ่บอกว่ายาก เนื่องจากเป็นการวัดระดับความถนัดแพทย์ มีข้อสอบทั้งหมด 35 ข้อ […]

เทคนิคการทำข้อสอบ BMAT ยังไงให้ทันเวลา By ครูพี่กิ๊บ Oxford

เทคนิคการทำข้อสอบ BMAT ยังไงให้ทันเวลา By ครูพี่กิ๊บ Oxford

น้องหลายๆ คนที่ไปสอบ BMAT จะพบว่าความยากอย่างหนึ่งของข้อสอบ BMAT คือการเป็นข้อสอบแบบ Speed Test หรือ ข้อสอบที่แข่งกับเวลานั่นเอง โดยข้อสอบ BMAT นั้นมีรายละเอียดข้อสอบดังนี้ Section 1:  Aptitude and Skills เป็นข้อสอบปรนัย (ชอยส์) 32 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที Section 2: Scientific Knowledge and Applications เป็นข้อสอบปรนัย (ชอยส์) 27 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที Section 3: Writing Task เป็นข้อสอบการเขียน ซึ่งจะให้นักเรียนเลือกตอบเพียง 1 จาก 3 คำถาม โดยให้เวลา 30 นาที โดยไม่ได้กำหนดความยาวมาให้ว่าจะต้องเขียนเท่าไร แต่ก็ควรอยู่ระหว่าง 250-350 คำค่ะ […]

BMAT คืออะไร

ข้อสอบ BMAT นั้นย่อมาจาก BioMedical Admissions Test เป็นข้อสอบที่จัดสอบโดย Cambridge Assessment เพื่อใช้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อปีการศึกษา 2560 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยการยื่นคะแนน BMAT เป็นปีแรก และในปีต่อๆ มาคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ได้เปิดรับนักศึกษาแพทย์โดยใช้คะแนน BMAT มากขึ้น ได้แก่ แพทย์จุฬาฯ, แพทย์รามาฯ, แพทย์ขอนแก่น, แพทย์เชียงใหม่, แพทย์ลาดกระบัง, แพทย์ มศว. และ University of Nottingham (Joint Medical Programme), แพทย์ธรรมศาสตร์ (CICM) และ ทันตะฯ ธรรมศาสตร์ (CICM)  แต่ขอเน้นเลยว่า การใช้คะแนน BMAT ยื่นเข้าเป็นการเข้าโครงการโดยใช้ความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ แต่เข้าไปเรียนกับน้องๆ ที่สอบเข้า กสพท. โดยที่ไม่มีการเรียนที่แตกต่างกันเลย

ใน 1 ปีจะมีรอบสอบ BMAT 2 รอบในช่วงปลายปี (โดยปกติอยู่ช่วงประมาณ กันยายน, ตุลาคม หรือพฤศจิกายน) แต่นักเรียนสามารถเลือกสอบได้เพียงแค่ 1 ครั้ง/ปี เท่านั้นนะคะ ค่าสอบอยู่ที่ £83 (ข้อมูลปี 2020)

แต่สำหรับคนที่สมัครไม่ทัน เขาก็มีรอบ Late Registration ให้นะคะ แต่ก็จะเสียค่าสมัครแพงกว่ารอบปกติค่ะ

อ่านต่อ  BMAT คืออะไร

10 คำถามยอดฮิตก่อนสอบ BMAT

ทดลองเรียน BMAT