COURSEs

CU-TEP Speaking ครูพี่กิ๊บ

สมัครเรียน

COURSE FEATURES

 • Lectures : Thai
 • Students : Thai
 • Duration : อายุคอร์ส 6 เดือน
 • Language : Thai

เก็งเนื้อหาและเทคนิค สำหรับการสอบ CU-TEP Speaking โดยเฉพาะ

พร้อมทั้งตะลุยข้อสอบเก่าๆ ย้อนหลัง

 • เนื้อหา 12 ชั่วโมง
 • ทบทวน 3 ชั่วโมง

Live Class

เรียนสดกับติวเตอร์ เป็นกลุ่มที่สถาบัน

6,000 THB.

สมัครเรียน

NEW S.E.L.F.

เรียนออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

4,000 THB.

สมัครเรียน

PERSONAL CLASS

คอรส์สด ตัวต่อตัว
ติวเข้มทุกเน้ือหาท่ีต้องการ

1,000-1,500 THB/Hr.

สมัครเรียน

ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก) โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่ จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line

คลิกเพื่อแอดไลน์

Lecture

Our Services

iSPEAK

อีกทักษะที่มีปัญหาไม่แพ้ Writing คือ Speaking ยิ่งถ้านักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน Part นี้ ก็ยากไม่แพ้กัน เรามีห้อง Line ให้ได้ฝึกฝน Speaking กับติวเตอร์ตลอดอายุคอร์ส

ABOUT CU-TEP/TU-GET

1. การสอบ CU-TEP

             CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) คือการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และส่วนพิเศษต่างหากคือ การพูด คะแนนเต็มในส่วนแรกที่ไม่รวมการพูดคือ 120 คะแนน และคะแนนเต็มที่รวมในส่วนการพูดด้วยคือ 150 คะแนน ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนสอบไว้ใช้ได้ 2 ปี

2. ทำไมต้องสอบ CU-TEP

             ได้รับการยอมรับว่าเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานทั้งการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยเฉพาะสำหรับการยื่นเข้าศึกษาต่อทั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองและมหาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่เปิดรับคะแนนจากการสอบนี้ ในระบบ TCAS ของประเทศไทยสามารถช่วยในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และ ภาค inter ในระดับปริญญาตรี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศไทย

3. ลักษณะการสอบ CU-TEP

                   CU-TEP  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 10 นาที ประกอบด้วย 3 ตอน รวม 120 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (ไม่รวมการพูด)

            เริ่มจากทดสอบ การฟัง  การอ่าน และการเขียนตามลำดับ

ตอนที่ 1 การฟัง (Listening) 30 นาที, 30 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นการฟังบทสนทนาสั้น ๆ ระหว่าง 2 คน (Dialogue) 15 เรื่อง 15 ข้อ ในส่วนที่ 2 จะต้องฟังบทสนทนาที่ยาวขึ้น 3 เรื่อง แต่ละเรื่องประกอบด้วย 3 คำถาม และส่วนสุดท้ายเป็น monologue หรือเรียกอีกชื่อว่า talk มีทั้งหมด 2 เรื่อง เรื่องละ 3 คำถาม

ตอนที่ 2 การอ่าน (Reading) 70 นาที, 60 ข้อ (ข้อสอบปรนัย)
มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 6 บทความ บทความแรกจะเป็นข้อสอบแบบ Cloze test หรือให้เติมคำตอบลงช่องว่าง มีทั้งหมด 15 ข้อ เนื้อเรื่องที่เหลือจะประกอบด้วยบทความสั้น 1 บทความ 5 คำถาม และบทความยาว 4 บทความ บทความละ 10 คำถาม เรื่องที่อ่านจะมีความหลากหลายทางด้านเนื้อหาตั้งแต่กึ่งวิชาการไปจนถึงบทความวิชาการต่าง ๆ

ตอนที่ 3 การเขียน (Writing / Error Identification) 30 นาที, 30 ข้อ
ข้อสอบตรวจหาจุดผิดในประโยค เป็นข้อสอบปรนัยไม่ต้องมีการแก้ส่วนที่ผิดให้ถูกต้อง

            CU-TEP มีการสอบพูดด้วยเช่นกัน แต่จะแยกออกมาจาก 3 ส่วนแรก มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 4 การพูด (Speaking) ประมาณ 10-15 นาที, 3 ข้อ (สอบกับคอมพิวเตอร์)

การสอบพูดนี้จะเริ่มสอบในช่วงบ่ายของวันที่มีสอบภาคปกติ แต่การสอบพูดจะไม่ได้จัดขึ้นทุกรอบสอบของ CU-TEP ดังนั้นผู้สอบจะต้องตรวจเช็คตารางการสอบให้ดีว่าในรอบที่กำลังจะสมัครมีการสอบพูดด้วยหรือไม่ เมื่อถึงเวลาสอบผู้สอบจะได้รับหูฟังและไมโครโฟนไว้ใช้ฟังโจทย์และพูดตอบ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นการอธิบายรูปภาพ 6 รูปโดยพูดเชื่อมโยงเรื่องราวที่เห็นในรูปภาพเข้าด้วยกัน สำหรับส่วนที่ 2 เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามปลายเปิด 1 คำถาม และส่วนสุดท้ายคือการพูดสรุปความโดยผู้เข้าสอบจะต้องดูวีดีโอภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 5-8 นาทีและพูดสรุปสิ่งที่ได้ดูจากวีดีโอดังกล่าว การสอบพูดทั้งสามส่วนนี้แต่ละส่วนผู้สอบจะมีเวลาเตรียมตัวข้อละ 45 วินาที และเวลาในการตอบข้อละ 2 นาที

4. ควรเลือกสอบ CU-TEP ประเภทใด

             ก่อนสมัครสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คณะ/สถาบัน/องค์กร ที่จะส่งผลคะแนนให้นั้นต้องการคะแนน speaking ด้วยหรือไม่ เพราะเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบหรือไม่โดยจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มเติม ผู้สอบสามารถเลือกสอบเฉพาะส่วนของการพูดได้แต่ต้องสมัครสอบในส่วนของการ ฟัง อ่าน และเขียนในรอบเช้าด้วยเท่านั้น

5. รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

            รูปแบบการสอบ CU-TEP มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ

 1. สอบแบบปกติ

             เป็นการสอบกับกระดาษ เปิดให้สอบทุกเดือน ค่าสมัครสอบในส่วนของการ ฟัง อ่าน เขียน 900 บาท ทราบผลสอบประมาณ 2 สัปดาห์หลังการสอบ หากต้องการสอบพูดด้วยจะมีค่าสมัครเพิ่มเติมอีก 2,000  บาท สถานที่สอบคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาโดยรายละเอียดในส่วนของห้องหรือตึกที่สอบจะเป็นไปตามที่ทางสถาบันกำหนดให้แต่ละคนโดยสามารถตรวจสอบสถานที่สอบแน่นอนได้ก่อนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์

 1. สอบกับคอมพิวเตอร์ CU-TEP (E-Testing)

             จัดการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเนื้อหาการสอบไม่มีความแตกต่างจากการสอบปกติแต่อย่างใด แต่ค่าสมัครสอบ
E-Testing ในส่วนการ ฟัง อ่าน เขียน คือ 2,500 บาท ข้อดีคือสามารถทราบผลการสอบทันทีหลังสอบ หากต้องการสอบพูดด้วยก็มีค่าสมัครเพิ่มเติมเช่นเดิมคือ 2,000 บาท มีจัดการสอบทุกเดือน เดือนละ 2-3 รอบเลยทีเดียว สถานที่สอบคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรายละเอียดเรื่องห้องหรือตึกที่สอบจะเป็นไปตามที่ทางสถาบันกำหนดให้โดยสามารถตรวจสอบสถานที่สอบแน่นอนได้ก่อนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์เช่นเดียวกัน

 

1. การสอบ TU-GET

             TU-GET (Thammasat University General English Test) คือการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตและบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นการวัดทักษะด้านการอ่าน คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคหรือ Grammar คะแนนเต็ม 1000 คะแนน ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนสอบไว้ใช้ได้ 2 ปี

2. ทำไมต้องสอบ TU-GET

             ได้รับการยอมรับว่าเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสำหรับการยื่นเข้าศึกษาต่อทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองและมหาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่เปิดรับคะแนนจากการสอบนี้ ในระบบ TCAS ของประเทศไทยสามารถช่วยในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และ ภาค inter ในระดับปริญญาตรี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศไทย

3. ลักษณะการสอบ TU-GET

         TU-GET (Paper-Based Test)  ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ตอน รวม 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน

            ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ (Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

                          1.1    Sentence Completion การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

                          1.2    Error Identification การบ่งชี้ว่าข้อใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์

            ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ (Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

                         2.1    ข้อสอบแบบ Cloze จะให้เป็นเรื่องสั้น ๆ มาและเว้นช่องว่างในเนื้อเรื่องให้เราเลือกคำศัพท์ลงไปเติมให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์

                         2.2    ข้อสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

            ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

            เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference

            และ conclusion เป็นต้น

            TU-GET (Computer-Based Test/ CBT)

             ข้อสอบ TU-GET (CBT) เป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ซึ่งผู้สมัครจะทำข้อสอบจากคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่ต้องการจะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

ลักษณะข้อสอบ TU-GET (CBT) ประกอบด้วย

 1. Reading จำนวน 40 ข้อ 30 คะแนน
 2. Listening จำนวน 40 ข้อ 30 คะแนน
 3. Speaking จำนวน 1 ข้อ 30 คะแนน
 4. Writing จำนวน 1 ข้อ 30 คะแนน

                 รวม 120 คะแนน

4. ควรเลือกสอบ TU-TEP ประเภทใด

             ก่อนสมัครสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คณะ/สถาบัน/องค์กร ที่จะส่งผลคะแนนให้นั้นต้องการคะแนน TU-GET แบบไหน จึงเลอกสอบให้ถูกต้องตามนั้น

5. วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

 1. Paper-Based Test

             เป็นการสอบกับกระดาษ เปิดให้สอบทุกเดือน ค่าสมัครสอบหากสมัครวันที่ 1-15 ของเดือน 500 บาท แต่หากสมัครวันที่ 16 ของเดือนถึงวันที่สอบ 700 บาท ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์) สถานที่สอบ ณ ตึก SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 1. Computer-Based Test (CBT)

          สอบกับคอมพิวเตอร์ เปิดให้สอบเกือบทุกเดือน โดยสามารถเข้าไปดูปฏิทินสอบได้ที่เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th สมัครสอบวันที่ 16-30 หรือ 31 ของทุกเดือน ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท สมัครสอบวันที่ 1 เป็นต้นไป ถึงวันที่สอบ ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 15 วัน (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 30 วัน) สถานที่สอบมี 3 ที่คือ

 1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 2. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 109) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 3. อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

6. วิธีการชำระเงิน

             จ่ายค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ห้อง TU-GET ชั้น 1 อาคารสถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ หรือ พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

You May Like