ติวเข้มเตรียมสอบ GED พิชิตคะแนนสูง by ครูพี่กิ๊บ Oxford

(0 review)
฿61,600.00 ฿49,000.00
Ged2

สอบเทียบ ม.6 เรียนมหาวิทยาลัย ก่อนเพื่อน

GED คือการสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก General Educational Development) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ถือว่าวุฒิ GED เทียบเท่ากับการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

Live Class Schedule (อัพเดท 20/01/63)

 • Pre inter
รอบ วันที่เรียน เวลาเรียน  
จันทร์-ศุกร์ 23 มี.ค. – 22 เม.ษ. 63 09.00-12.00 น. สมัครเรียน 
 • Language Arts 
รอบ วันที่เรียน เวลาเรียน  
จันทร์ – ศุกร์ 23 มี.ค. – 3 เม.ษ. 63 13.00 – 16.00 น. สมัครเรียน 
 • Social Studies 
รอบ วันที่เรียน เวลาเรียน  
จันทร์ – ศุกร์ 6 เม.ษ. – 22 เม.ษ. 63 13.00 – 16.00 น. สมัครเรียน 
 • Science 
รอบ วันที่เรียน เวลาเรียน  
สมัครเรียน 
 • Math
รอบ วันที่เรียน เวลาเรียน  
สมัครเรียน 

GED คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง?

GED (General Educational Development) คือระบบสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

การสอบ GED ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 4 รายวิชาได้แก่

 • Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ) จำกัดเวลา 150 นาที
 • Science (วิทยาศาสตร์) จำกัดเวลา 90 นาที
 • Social Studies (สังคมศาสตร์) จำกัดเวลา 70 นาที
 • Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) จำกัดเวลา 115 นาที

ในแต่ละรายวิชานั้นมีทั้งหมด 30-50 คำถาม โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน และเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน ซึ่งผู้สอบจะต้องสอบผ่านทั้ง 4 วิชาจึงจะได้รับ วุฒิการศึกษาจากทาง GED Testing Service ที่สามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั้งในไทย และในต่างประเทศ

GED นั้นเหมาะกับใคร แล้วใครสอบได้บ้าง?

       การสอบ GED นั้นถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการวุฒิการศึกษามัธยมปลายในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบ ม.6 ซึ่งการสอบ GED นั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแค่ต้องมีอายุ ณ วันสอบ 16 ปีขึ้นไป

สอบ GED ผ่านทั้ง 4 วิชาแล้ว ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่?

เมื่อสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้ว ผู้สอบจะได้รับ Diploma และ Transcript จากทาง GED Testing Service และสามารถใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย โดยไม่ต้องทำเรื่องเทียบวุฒิการศึกษากับทางกระทรวงศึกษาธิการ (อ้างอิงจากประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาที่ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ. 2560)

GED ต้องสอบทีละกี่วิชา และสามารถสอบได้กี่ครั้ง ?

      ระบบการสอบเทียบของ GED นั้นค่อยข้างยืดหยุ่น โดยผู้สอบสามารถจัดการวิชาสอบของตัวเองได้ เช่นสอบทีละวิชา หรือทุกวิชาพร้อมกัน

       หากผู้สอบนั้นสอบไม่ผ่านรายวิชาใด สามารถสมัครสอบใหม่ได้เรื่อยๆ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ และสามารถสอบได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี (แต่หากสอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้งติดกัน ในรายวิชานั้นๆ ผู้สอบจะต้องรอ 60 วัน ถึงจะสามารถสอบใหม่ได้)

GED ต่างกับ IGCSE อย่างไร?

ทั้ง GED และ IGCSE นั้น เป็นระบบการสอบเทียบวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน โดย GED นั้นจะเป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกา และ IGCSE เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ

ทั้งสองระบบมีลักษณะข้อสอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น GED นั้น ผู้สอบต้องสอบให้ผ่านเพียงแค่ 4 วิชา และข้อสอบส่วนใหญ่เป็นปรนัย (Multiple Choice)  แต่ในส่วนของ IGCSE นั้น มีวิชาให้เลือกหลากหลาย โดยต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา และข้อสอบส่วนใหญ่ของ IGCSE จะเป็นการเขียน (เช่นเขียนอธิบาย หรือ เขียนตอบคำถามสั้นๆ) ดังนั้นผู้สอบ IGCSE ควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี

ในด้านความสะดวกในการสอบ GED ถือว่าสะดวกกว่า IGCSE เนื่องจาก GED สามารถสมัครสอบได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่ IGCSE มีการเปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้ง และมีศูนย์สอบเพียงในจังหวัดกรุงเทพฯ

เห็นได้ชัดว่า ระบบการสอบ GED นั้นมีความเรียบง่าย, ใช้เวลาน้อยและสะดวกกว่าระบบ IGCSE ดังนั้น สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในเวลาที่รวดเร็วและสะดวก ทาง Interpass แนะนำให้เลือกสอบเทียบระบบ GED

ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?

       ปัจจุบันศูนย์สอบ GED ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ศูนย์สอบ ได้แก่

 • Paradigm Language Institute: ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • Pearson Professional Centers-Bangkok: ชั้น 10 ตึก Bangkok Business Building อโศก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • Movaci Technology: อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • Thabyay Education: อ.แม่สอด จังหวัดตาก
 • Phuket Academic Language School: อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วุฒิ GED สามารถใช้สมัครมหาวิทยาลัยที่ไหนได้บ้าง?

วุฒิ GED ที่ผู้สอบได้มาหลังจากสอบผ่านครบทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ถือว่าเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถใช้ยื่นเข้าสมัครเรียนต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทั้งภาคนานาชาติ (international) และภาคปกติ โดยตัวอย่างคณะของมหาวิทยาลัยในไทยที่สามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครได้ มีดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สามารถยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติคณะต่างๆ เช่น คณะบัญชี (BBA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE), คณะนวัตกรรมบูรณาการ (BAScii), คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA), คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts), คณะออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA), เคมีประยุกต์ (BSAC) คณะวิทยาศาสตร์ คณะจิตวิทยา (JIPP)

       และภาคไทยในคณะต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ / อักษรศาสตร์ /นิติศาสตร์ เป็นต้น

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       หลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ ได้แก่
คณะบัญชี (BBA), คณะเศรษฐศาสตร์ (BE), คณะรัฐศาสตร์ (BMIR), คณะสังคมสงเคราะห์ (SPD), อังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา (BAS), ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC), สื่อมวลชนศึกษา (BJM), นวัตกรรมการบริการ(MSI), กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.), การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD), เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE) เป็นต้น

       และยังสามารถยื่นสมัครเรียนภาคไทยในคณะต่างๆ เช่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / รัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ยกเว้นสาขาวิชาฝรั่งเศสและจีน / ศิลปกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง / วิทยาลัยนวัตกรรม / วิทยาลัยสหวิทยาการ/ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

 • วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)
  สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้ทุกคณะ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้หลายหลักสูตร เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะเกษตร, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ และการตลาด เป็นต้น

วุฒิ GED นั้นยังสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ได้ในหลายมหาลัย เช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ในประเทศไทยนั้น (เช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ) สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้เช่นเดียวกัน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ

สำหรับหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มการแพทย์เช่น คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบจากสายวิทย์-คณิต จึงไม่สามารถใช้ GED ยื่นได้

สรุปโดยสั้นว่าวุฒิ GED นั้น สามารถใช้ยื่นเข้าได้ทั้ง มหาวิทยาลัยภาคไทยและภาคนานาชาติได้เกือบทุกที่ในไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆ แห่งอีกด้วย

เรียน GED ที่ Interpass ดีอย่างไร?

 • เนื้อหาเข้มข้น กระชับ เน้นทั้งปูพื้นฐานและเรียนแบบเจาะลึกทั้ง 4 รายวิชา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ และเสริมสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ในมหาวิทยาลัย
 • สอนโดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • “ครูพี่กิ๊บ” วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา จบปริญญาโท MBA จาก University of Oxford (Full Scholarship)
  • “ครู ดร.พี่นัน” นันท์ บุญยฉัตร จบปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) จาก S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • มี Personal Coach ช่วยดูแลนักเรียนในตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ช่วยสร้างบัญชีในการสมัครสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ ไปจนถึงช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Live Class (เรียนสดกับติวเตอร์), S.E.L.F (เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่สถาบัน Interpass) และ Online (เรียนออนไลน์ที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @adinterpass

Course Features

 • Lectures 540 วัน
 • Students 73 ชม.
 • Quizzes 0
 • Duration อายุคอร์ส 1 ปี 6 เดือน
 • Language Thai
 • Assessments Yes

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก)
โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่
จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร
โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น
แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
1. กด “จ่ายบิล”
2. ไปยัง “เลือกบิล”
3. ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จํานวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)
1. กด “จ่ายบิล”
2. เลือก “บิลอื่น”
3. ตรงแว่นขยาย : พิมพ์ค่าว่า เอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างถึง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จำนวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line
(หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแอดไลน์)

ครูพี่กิ๊บ
วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship) • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ครูพี่ไปป์
ศุภณัฐ ธนศิลป์ • ปริญญาตรี-โท Physics with Theoretical Physics Imperial College London ด้วย High First Class Honor’s degree (เทียบเท่า 4.00) • เหรียญทองแดงฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก ปี 2012 ครั้งที่ 43 ที่ประเทศ Estonia

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก)
โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่
จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร
โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น
แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
1. กด “จ่ายบิล”
2. ไปยัง “เลือกบิล”
3. ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จํานวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)
1. กด “จ่ายบิล”
2. เลือก “บิลอื่น”
3. ตรงแว่นขยาย : พิมพ์ค่าว่า เอ็นคอนเส็ปท์
4. เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
5. เลขที่อ้างถึง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
6. ใส่จำนวนเงิน
7. เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line
(หรือ คลิกที่นี่ เพื่อแอดไลน์)

฿61,600.00 ฿49,000.00
Skip to toolbar