COURSEs

SAT Eng ครูพี่กิ๊บ

สมัครเรียน

COURSE FEATURES

 • Lectures : Thai
 • Students : Thai
 • Duration : อายุคอร์ส 6 เดือน
 • Language : Thai

สำหรับนักเรียน SAT ครบทุกทักษะ Critical Reading และ Writing (ไม่มีเขียน Essay)

 • เนื้อหา 48 ชั่วโมง (+Sim 12 ชั่วโมง)
 • ทบทวน 12 ชั่วโมง

Live Class

เรียนสดกับติวเตอร์ เป็นกลุ่มที่สถาบัน

15,900 THB.

สมัครเรียน

NEW S.E.L.F.

เรียนออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

11,900 THB.

สมัครเรียน

PERSONAL CLASS

คอรส์สด ตัวต่อตัว
ติวเข้มทุกเน้ือหาท่ีต้องการ

1,000-1,500 THB/Hr.

สมัครเรียน

ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครู ดร.พี่นัน นันท์ บุญยฉัตร 

 • ปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) M.S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่อาร์ม เจตวัฒน์ ประวัติ

 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษา MPhil in Education University of Cambridge
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรสาขา Political Philosophy จาก University of Oxford

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก) โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่ จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line

คลิกเพื่อแอดไลน์

Lecture

Our Services

Simulation Test

ในห้องสอบ "ทำให้ทัน สำคัญเท่ากับทำให้ถูก"
เราจึงมีการจัดสอบเสมือนจริง ประหยัด
ทั้งเวลาและค่าสอบ

ABOUT SAT and SAT Subject Tests

1. การสอบ SAT และ SAT Subject Tests

ณ วันนี้ตัวย่อชื่อ “SAT” ไม่มีความหมายใดๆ แต่เดิม SAT ย่อมาจาก“ Scholastic Aptitude Test” แต่เมื่อการทดสอบพัฒนา  ความหมายของอักษรย่อก็ลดลง   ในปี 1997 การทดสอบหลักกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "SAT I: การทดสอบการใช้เหตุผล (Reasoning Test)" ในขณะที่การทดสอบรายวิชาที่รู้จักกันในชื่อ "การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Tests)" กลายเป็น "SAT II: การทดสอบรายวิชา (Subject Tests)" ตัวเลข I และ II ถูกตัดออกภายหลัง และ การสอบรู้จักกันในชื่อ “SAT Reasoning Test” และ “SAT Subject Tests”
ชื่อนั้นเพื่อให้เรียกง่ายขึ้นเหลือเพียงแค่ “SAT” เมื่อมันถูกออกแบบใหม่ (Redesigned) เป็น “an achievement test” ในปี 2016
สรุปแล้ว ปัจจุบัน เรียก SAT I ว่า SAT  และ เรียก SAT II ว่า “SAT Subject Tests”

2. ทำไมต้องสอบ SAT และ SAT Subject Tests

ถ้าน้องๆ วางแผนจะเรียนต่อระดับปริญญาตรี ใน คณะภาค inter ใน มหาวิทยาลัยในประเทศไทย น้องๆจำเป็นต้องมีผลคะแนน SAT และ SAT Subject Tests

3. รูปแบบการสอบ SAT และ SAT Subject Test

SAT

เป็นการสอบทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (English), และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

มีการสอบทั้งหมด 4 tests(5 sections) (Point: 400- 1600, Min: 180(230 with Essay), Questions: 154(155 with Essay)

Test 1 - Section 1 : Reading Test (Point: 100-400, Min: 65, Questions: 52(Multiple Choice)

Test 2 - Section 2 : Writing and Language Test (Point: 100-400, Min: 35, Questions: 44(Multiple Choice)

Test 3 - MATH (Point: 200-800, Min: 80, Questions: 58(Multiple Choice)

            - Section 3 : Math (Calculator) (Min: 25, Questions: 20(Multiple Choice)

             - Section 4 : Math (No Calculator) (Min: 55, Questions: 38(Multiple Choice)

Test 4 - Section 5 : Essay (optional) (Min: 50, Questions: 1(essay)

SAT Subject Test

SAT Subject Tests เป็นการสอบเข้าวิทยาลัยในวิชาเฉพาะ
มีการทดสอบ SAT Subject Tests ทั้งหมด 20 tests ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (English), ประวัติศาสตร์ (History), ภาษา (languages, คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ วิทยาศาสตร์ (Science)

สาขา SAT Subject Tests ที่รับใน ประเทศไทย

สาขา คณิตศาสตร์ (Mathematics)

 • Math Level 1 (Point: 200-800, Min: 60, Questions: 50(Multiple Choice)
 • Math Level 2 (Point: 200-800, Min: 60, Questions: 50(Multiple Choice)
  คณะภาค inter ในประเทศไทย มักรับคะแนน Math Level 2

สาขา วิทยาศาสตร์ (Science)

 • Biology (Point: 200-800, Min: 60, Questions: 80(Multiple Choice)
 • Chemistry (Point: 200-800, Min: 60, Questions: 85(Multiple Choice)
 • Physics (Point: 200-800, Min: 60, Questions: 75(Multiple Choice)

4. รูปแบบการสอบ วันสอบ ค่าสมัครสอบ และ สถานที่สอบ

รูปแบบการสอบ

SAT: สอบกับกระดาษ

SAT Subject Tests: สอบกับกระดาษ

รอบสอบ (สามารถเลือกสอบได้หลายรอบ และ เลือกคะแนนที่ดีที่สุด และ คะแนนมีอายุ 2 ปี)

SAT มี 4 รอบต่อปี : มีนาคม, พฤษภาคม, ตุลาคม, ธันวาคม

SAT Subject Tests มี 5 รอบต่อปี : พฤษภาคม, มิถุนายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม

วิธีการสมัคร
ต้องลงทะเบียนสมัครด้วยตัวเอง เลือกสถานที่สอบ และชำระค่าลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

ค่าสมัครสอบ

SAT : $100.5 (จ่ายเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสมัคร)

SAT Subject Tests: $79 สอบได้ 1 วิชา
SAT Subject Tests: $79 + ($22 x จำนวนวิชาที่จะสอบเพิ่มใน 1 รอบการสอบ)

5. การเตรียมตัวสอบ SAT

เตรียมสอบ SAT กับ InterPass  ผ่าน Platform การเรียนที่เลือกได้ตามความต้องการบนอุปกรณ์ต่างๆ   หรือ เข้าร่วม คอร์สเรียนแบบ LIVE CLASS สอนสด หรือ เข้าร่วมติว แบบ เข้มข้น กับ Boot Camp, Simulation Test ก่อนสอบ และ สามารถ ปรึกษาการเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้ ทาง Line: @interpass, Facebook : interpassinstitute

You May Like