BLOG

  Home Blog GED Parental Consent Form รู้จักไว้ก่อนสอบ GED!

Parental Consent Form รู้จักไว้ก่อนสอบ GED!

การสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิ ม.6 เป็นที่นิยมขึ้นมาเยอะมากๆ ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา
เพราะถูกยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ MUIC (มหิดล อินเตอร์) เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง CMKL (*ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์)
สามารถเลือกยื่นคณะที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสายการเรียนทั้งสายบริหาร BBA EBA
ศิลป์ภาษา-สังคม BALAC BAS BIR LL.B. วิศวกรรมศาสตร์ ISE TEP SIIT SIIE
สถาปัตย์ INDA นิเทศฯ CommArts BJM
สำหรับนักเรียนที่อายุไม่ถึง 18 ปี จำเป็นต้องกรอก Parental Consent Form
เพื่อให้สามารถเข้าสอบได้

GED (General Educational Development) เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา
สามารถนำผลสอบสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป
ผลสอบเป็นที่ยอมรับแล้วในประเทศไทย สามารถใช้ยื่นเทียบวุฒิ ม.ปลาย แทน GPAX
ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรไทยและนานาชาติ

รู้จักข้อสอบ GED

ข้อสอบ 4 วิชา คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยต้องผ่านเกณฑ์ 145 คะแนน
บางคณะกำหนดเกณฑ์ผ่านที่ 165 คะแนน

 1. Reasoning Through Language Arts หรือ RLA
  ใช้เวลาสอบทั้งหมด 150 นาที

  ข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading และ Writing เข้าด้วยกัน ในส่วนของ Extended Response โจทย์จะให้ Argumentative Passage 2 เรื่อง ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกัน ต้องสามารถสรุปความคิดเห็น
  และหลักการของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมยกเหตุผลจาก Passage มาประกอบได้
 2. Mathematical Reasoning
  ใช้เวลาสอบทั้งหมด 115 นาที
  ข้อสอบเน้น 2 ส่วน คือ การเลือกใช้สูตรและการคิดเลขให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนด (45%) และการแก้ปัญหาพีชคณิต (55%) เนื้อหายังคงใช้ ​Algebra I เป็นพื้นฐานแต่จะมีการเพิ่มส่วนของ Quadratic Equation เข้าไปจึงทำให้ข้อสอบยากขึ้น
  • คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic)
  • เรขาคณิต (Geometry)
  • พีชคณิตพื้นฐาน (Basic Algebra)
  • กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and Function)
 3. Science
  ใช้เวลาสอบทั้งหมด 90 นาที
  ข้อสอบเกี่ยวกับ Life Science Physical Science และ Earth & Space Science และส่วนของ Short Answer การวิเคราะห์สถานการณ์ตามที่โจทย์จำลองมาและสรุปเหตุการณ์นั้นๆ ได้ ต้องสามารถใช้ทักษะการอ่านและการเขียนสรุปออกมาเป็นคำตอบสั้นๆ
 4. Social Studies
  วิชานี้ใช้เวลาสอบ 70 นาที
  ข้อสอบจะวัดความรู้สังคมศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งความสามารถในการนำข้อมูลจากโจทย์มาสนับสนุนความคิดเห็นผ่านภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักแกรมม่าร์
  • Earth and Space Science 20%
  • Physical Science 40%
  • Life Science 40%

หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักเรียนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
สามารถสมัครสอบ GED เทียบวุฒิได้ โดยต้องมีการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร (Signature)
และส่งอีเมล์ไปที่ GED Official เพื่อปลดล็อคสิทธิ์เข้าสอบ

2. กรอกข้อมูลแต่ละช่องดังนี้
Candidate’s Name: 
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษผู้เข้าสอบ
Date of Birth: 
วัน/เดือน/ปีเกิดของผู้เข้าสอบ
Print candidate’s name: 
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ
Print parent/legal guardian name: 
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ปกครอง

Sample GED Parental Consent Form

Name (Please print Candidate’s name): 
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ/ผู้ปกครอง
Signature: 
ลายเซ็นของผู้เข้าสอบ/ผู้ปกครอง
Date: 
วันที่กรอกเอกสาร
Test: 
GED 2021 (ข้อสอบ GED เวอร์ชั่นปี 2021)

Sample GED Parental Consent Form

3. สแกนเอกสารและส่งอีเมล์ไปที่ help@ged.com **อย่าลืมแนบไฟล์และตรวจสอบไฟล์ให้อ่านง่ายและชัดเจน

____________________

สนใจทดลองเรียน GED ฟรี

ทคนิคการทำข้อสอบ GED RLA: Reasoning Through Language Arts
วางแผนการเรียนฟรี https://forms.gle/7LL5DzYY9Zxp2P8b7
รายละเอียด S.E.L.F.   https://interpass.in.th/course_category/สอบเทียบ-ged/
แพคเกจ GED Fast Track  https://interpass.in.th/package/expert-for-ged/

____________________________

สอบถามรายละเอียด
Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: https://lin.ee/jEaOone (@InterPass)
โทร. 089-9964256, 089-9923965


เตรียมตัวสอบ IELTS อย่างไร? วัดความต่าง BBA vs EBA

Date : Apr 28, 2022

You May Like