BLOG

  Home Blog IELTS ระดับคะแนน IELTS มีกี่ระดับ และ ถ้าต้องใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ควรได้เท่าไหร่

ระดับคะแนน IELTS มีกี่ระดับ และ ถ้าต้องใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ควรได้เท่าไหร่

คะแนน IELTS มีกี่ระดับ

หากคุณกำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตรอินเตอร์ การสอบ IELTS ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ ยิ่งมีคะแนนที่มากกว่าเกณฑ์ยิ่งดี สำหรับใครที่อยากรู้ว่า คะแนน IELTS มีกี่ระดับ แล้วถ้าเราจะเอาคะแนนไปยื่นเพื่อศึกษาต่อคณะที่ใฝ่ฝัน ควรได้อย่างน้อยเท่าไหร่ เรามีคำตอบ

ระดับคะแนน IELTS มีกี่ระดับ แต่ละระดับบอกถึงอะไร

สำหรับการสอบ IELTS เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 สกิล นั่นก็คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแต่ละสกิลจะมีคะแนนตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึง 9.0 คะแนน ซึ่งคะแนนในการสอบ IELTS จะเรียกว่า แบนด์ (Band) ที่จะมี range คะแนนตั้งแต่ 1.0 สูงสุดที่ 9.0 โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 คะแนน เมื่อนำคะแนนทั้ง 4 สกิลมาหารรวมแล้ว ก็จะได้ออกมาเป็น Overall band scores โดยระดับคะแนน IELTS มีทั้งหมด 9 ระดับ ดังนี้

Band 9
Skill level : Expert user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีเยี่ยม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องทุกสถานการณ์

Band 8
Skill level : Very good user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีมาก สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ คล่องแคล่ว และ มีประสิทธิภาพ

Band 7
Skill level : Good user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี แม้บางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาด แต่สามารถใช้ภาษาที่มีความซับซ้อนได้ดี และ เข้าใจการให้เหตุผลอย่างละเอียด

Band 6
Skill level : Competent user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีข้อผิดพลาด ความไม่เหมาะสม และ ความเข้าใจผิดอยู่บ้าง แต่สามารถใช้ และ เข้าใจภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

Band 5
Skill level : Modest user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง เข้าใจประโยคได้บางส่วน พอจะเข้าใจความหมายโดยรวมในหลาย ๆ สถานการณ์ และ สามารถสื่อสารระดับพื้นฐานได้ดี

Band 4
Skill level : Limited user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ในระดับจำกัด พูดคุย อธิบายได้เฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

Band 3
Skill level : Extremely limited user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษแบบจำกัด หมายถึง สื่อสาร และ เข้าใจความหมายทั่วไปได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยมากเท่านั้น

Band 2
Skill level : Intermittent user
Description : มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ สามารถพูดได้เฉพาะคำศัพท์สั้น ๆ เฉพาะคำที่คุ้นเคยเท่านั้น

Band 1
Skill level : Non-user
Description : ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ยกเว้นคำศัพท์ที่คุ้นเคยบางคำ

ทั้งหมดนี้คือ IELTS Band Score (Overall) ที่จะระบุว่าคุณอยู่ในเกณฑ์ไหน และ ยังเป็นการประเมินตัวเองอีกด้วยว่า ถ้าเราอยากได้คะแนนที่สูงขึ้น แน่นอนว่าคุณต้องฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คะแนน IELTS เป็นไปอย่างที่คาดหวัง แต่ถ้ายังรู้สึกว่าคะแนน IELTS ทำออกมาไม่ค่อยพอใจ อยากสอบใหม่ ปัจจุบันเราสามารถขอสอบ IELTS One Skill Retake ได้นะ 

IELTS One Skill Retake คืออะไร?

IELTS One Skill Retake หรือ IELTS OSR เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มคะแนนส่วนที่เรารู้สึกว่า ยังทำได้ไม่ดี อยากอัพคะแนนให้สูงขึ้น ซึ่งการสอบ Retake คุณสามารถเลือกสอบใหม่เพียง 1 พาร์ท ไม่ว่าจะเป็น ฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน โดยไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด

สอบ IELTS One Skill Retake

ข้อดีของการสอบ IELTS One Skill Retake 

นอกจากจะเป็นการปรับปรุงคะแนนสอบให้ดีขึ้นแล้ว การสอบ IELTS One Skill Retake มีข้อดีคือ เราสามารถเลือก 1 ทักษะที่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดี ไม่ต้องเตรียมตัวสำหรับทักษะอื่น ๆ ที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจแล้ว อีกทั้งการสอบ IELTS One Skill Retake ช่วยให้ผู้สอบคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ ลดความกังวล และ เพิ่มความมั่นใจในการสอบครั้งต่อไป

สอบ IELTS One Skill Retake

ใครบ้างที่สามารถสอบ IELTS One Skill Retake ได้

ผู้ที่สอบ IELTS แบบปกติครบ 4 ทักษะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ไปแล้ว จะสามารถสอบ IELTS One Skill Retake ได้ หลังจากผ่านวันสอบเดิมไปแล้ว 60 วัน โดย IELTS OSR จะมีค่าสอบ 4,730 บาท 

ใครที่รู้สึกว่า การสอบ IELTS รอบที่แล้ว คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อยากขอลองใหม่อีกที IELTS One Skill Retake เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยคุณปรับปรุงผลคะแนนให้ดีขึ้น โดยไม่ต้องสอบใหม่ทั้งหมด เลือกเพียง 1 พาร์ทเท่านั้น

สอบ IELTS ควรได้คะแนนเท่าไหร่?

วันนี้เราขอเน้นไปที่การใช้คะแนน IELTS เพื่อใช้ในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะมีการกำหนดคะแนน IELTS ขั้นต่ำสำหรับการเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี : IELTS 6.0 – 6.5
 • ระดับปริญญาโท : IELTS 6.5 – 7.0
 • ระดับปริญญาเอก : IELTS 7.0 ขึ้นไป

เกณฑ์คะแนน IELTS แต่ละสถาบันเป็นอย่างไร

จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ย IELTS ของคนไทยจะอยู่ที่ประมาณ 6.0 สำหรับใครก็ตามที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ คะแนน IELTS ของแต่ละคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า คณะที่เราสนใจ นั้น เกณฑ์คะแนน IELTS ขั้นต่ำต้องได้เท่าไหร่ มาดูกัน  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU (หลักสูตรนานาชาติ) 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • คณะนิเทศศาสตร์ (BCM) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • คณะนิติศาสตร์ (LLBel) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU (หลักสูตรนานาชาติ)

 • คณะนิติศาสตร์ (LL.B.) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • คณะรัฐศาสตร์ (BIR) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (BE) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 • คณะวารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน (BJM) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU (หลักสูตรนานาชาติ)

 • คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (BSTA) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (AIIP) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5
 • คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (BEcon) คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

ถ้าดูจากคะแนน IELTS ของแต่ละสถาบันนั้น ก็จะมีหลากหลาย เริ่มต้นที่ 5.0 ไปจนถึง 7.0 หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ อาจจะต้องทำคะแนนสอบให้ได้อย่างน้อยคือมากกว่าเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศ เพราะยิ่งได้คะแนน IELTS มากเท่าไหร่ โอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะในฝันก็ใกล้แค่เอื้อม และถ้าจะสอบ IELTS ทั้งที คะแนนต้องดีเกินเป้า InterPass ขอแนะนำคอร์สเนื้อหาเข้มข้น IELTS All-in-One ครบทุกทักษะสำหรับการสอบ IELTS Listening, Reading, Writing และ Speaking (สำหรับสอบ IELTS Academic Module และ UKVI) และที่ InterPass มีสอบเสมือนจริง ประเมินคะแนนครบ 4 ทักษะ เพื่อเป็นการวัดผลให้เราได้รู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ต้องวางแผนการเรียนยังไงต่อ 


สำหรับคอร์ส IELTS All-in-One สามารถเรียนออนไลน์ได้ไม่จำกัด ตลอดอายุคอร์ส 6 เดือน ผ่านระบบ S.E.L.F. พร้อม Services แบบจัดเต็ม อาทิเช่น ฝึก Mock Speaking Online กับอาจารย์ Native Speaker, ตรวจการบ้าน Writing & Speaking ไม่จำกัด, ตรวจ SOP ให้ฟรี!! สามารถจัดสรรเวลาเรียนเองได้ สะดวกทุกที่ทุกเวลา ติวเข้มก่อนสอบ เพิ่มโอกาสทำคะแนน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สามารถทดสอบวัดระดับ IELTSได้ที่นี่

4 สิ่งที่ต้องมีในการเขียน IELTS Writing Task 1 แบบ Cambridge Examiner By ครูพี่กิ๊บ ประสบการณ์ เตรียมสอบหมอ รามาฯ รอบ 1

Date : May 7, 2024

You May Like