BLOG

  Home Blog Highlight เรื่องควรรู้! สอบ IELTS ที่ไหนดี และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร 

เรื่องควรรู้! สอบ IELTS ที่ไหนดี และมีค่าใช้จ่ายเท่าไร 

ศูนย์และสนามสอบ ielts ในไทย

สำหรับใครที่ต้องการยื่นผลสอบ IELTS เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และกำลังมองหาสถานที่ที่เปิดรับสมัครสอบ IELTS ในประเทศไทย สามารถสมัครได้ที่ศูนย์สอบ IELTS ซึ่งมีให้เลือกสอบทั้งของ IDP และ British Council โดยศูนย์สอบ IELTS IDP เป็นตัวแทนการจัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย ส่วนศูนย์สอบ British Council เป็นตัวแทนการจัดสอบจากสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนั้นมีมาตรฐานและข้อสอบเดียวกัน สำหรับใครที่กำลังหาสนามสอบ IELTS บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้ว

รูปแบบในการสอบ IELTS มีอะไรบ้าง

รูปแบบในการสอบ IELTS มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันการสอบ IELTS นั้นมีรูปแบบการสอบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ Paper-based Test และ Computer-based Test ซึ่งข้อสอบทั้ง 2 รูปแบบนั้นมีมาตรฐานเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา โครงสร้างข้อสอบ รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งการจะเลือกสอบรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของน้องๆ เอง 

IELTS (Paper-based Test) แบบกระดาษ

การสอบ IELTS แบบ Paper-based Test นั้น จะเป็นการทำข้อสอบพาร์ท Listening, Reading และ Writing ลงในกระดาษ ส่วนการสอบพาร์ท Speaking นั้นจะสอบกับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 

สำหรับน้องๆ คนใดที่ถนัดการเขียนมากกว่าก็สามารถเลือกสอบแบบนี้ได้ ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสอบก็จะถูกกว่า ที่สำคัญมีตัวเลือกของศูนย์สอบ IELTS ให้เลือกมากกว่า แต่อาจจะมีข้อด้อย คือ ต้องรอผลการสอบนานถึง 13 วัน นับจากวันที่สอบ 

IELTS (Computer-based Test) แบบคอมพิวเตอร์ 

การสอบ IELTS แบบ Computer-based Test หรือการสอบแบบคอมพิวเตอร์ น้องๆ จะสอบพาร์ท Listening, Reading และ Writing ผ่านคอมพิวเตอร์ แต่สำหรับพาร์ท Speaking ยังคงต้องทดสอบกันแบบตัวต่อตัวเช่นเดียวกับแบบ Paper-based Test เพื่อประเมินทักษะในการพูด 

สำหรับการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้นเหมาะกับน้องๆ ที่รีบใช้คะแนน เพราะการสอบแบบนี้จะได้ผลการสอบเร็วกว่า โดยจะได้ภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันสอบ  โดยไม่นับรวมวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสอบแพงกว่าแบบกระดาษ และมีตัวเลือกศูนย์สอบ IELTS ที่น้อยกว่าด้วย 

วิธีการสมัครสอบ ielts

วิธีการสมัครสอบ 

ปัจจุบันกาสอบ IELTS สามารถสมัครสอบได้หลายช่องทาง ทั้งการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ สมัครด้วยตัวเอง หรือการสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ ซึ่งรูปแบบการสมัครอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดสอบ ดังนี้

สมัครสอบ IELTS ผ่าน IDP

การสมัครสอบผ่านหน่วยงาน IDP นั้นมีวิธีการสมัครสอบด้วยกันทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ การสมัครด้วยตัวเอง สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ และสมัครผ่านเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

สมัครด้วยตัวเอง

วิธีการสมัครสอบ IELTS ด้วยตัวเองนั้น สามารถสมัครสอบได้ที่สำนักงานของ IDP โดยน้องๆ จะต้องเตรียมเอกสารสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไปให้พร้อม  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ซึ่งมีที่ตั้งใน 3 จังหวัด ดังนี้

 • IDP กรุงเทพฯ สีลม: ชั้น 4 ซีพีทาวเวอร์ 313 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
 • IDP ขอนแก่น: ชั้น G โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด เลขที่ 9/9 ถ.ประชาสำราญ อ. เมือง จ.ขอนแก่น
 • IDP เชียงใหม่: วันพลัส คลองชล ห้องหมายเลข 4, 45/3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สมัครออนไลน์

สำหรับช่องทางการสมัครสอบแบบออนไลน์ สามารถสมัครสอบได้ผ่านเว็บไซต์ IDP แนะนำว่าควรดำเนินการสมัครสอบผ่าน Chrome Web Browser ซึ่งมีขั้นตอนการสมัครสอบ ดังนี้

สมัครสอบ ielts ยังไง
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ielts.idp.com/book
 • เลือกประเภทการสอบ
 • เลือกสถานที่สอบ
 • กรอกรายละเอียดการสมัครสอบ พร้อมอัปโหลดเอกสาร
 • ยืนยันวันสอบและรายละเอียดอื่นๆ อีกรอบ
 • ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง

สมัครผ่านเจ้าหน้าที่ IDP 

การสมัครสอบโดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ ผู้สอบสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้

 • IELTS Hotline: 02-011-8688
 • Line: @ieltsthailand
 • Facebook Fanpage: IELTS IDP Education (TH)
 • สมัครผ่านเคาน์เตอร์ InterPass: InterPass สาขาสยามสแควร์ ตั้งอยู่ที่ 430-430/1 สยามสแควร์ ซอย 10 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดทำการในวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10:00-19:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-18:00 น. โดยสามารถสมัครสอบ IELTS ได้ทั้งแบบ Paper-based Test และ แบบ Computer-based Test

สมัครสอบ IELTS ผ่าน British Council

British Council เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานจัดสอบ IELTS ที่เป็นตัวแทนการจัดสอบจากสหราชอาณาจักร ซึ่งมีวิธีการสมัครสอบ 2 รูปแบบ คือ สมัครด้วยตัวเอง และการสมัครออนไลน์ ดังนี้ 

สมัครด้วยตัวเอง

การสมัครสอบ IELTS ด้วยตัวเองผ่านหน่วยงาน British Council สามารถสมัครสอบได้ที่ตึกจามจุรีสแควร์ ซึ่งจะเปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-20:00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ จะเปิดทำการเวลา 09:30-19:30 น. 

สมัครออนไลน์ 

การสมัครสอบ IELTS ออนไลน์สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน British Council ได้เลย 

สนามสอบ IELTS ในประเทศไทย 

IDP และ British Council เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการจัดสอบ IELTS ด้วยกันทั้งคู่ ที่สำคัญข้อสอบก็เป็นชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะสอบที่ไหนเกณฑ์การให้คะแนนก็ไม่ต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่น้องๆ เอง ซึ่งศูนย์สอบ IELTS มีให้เลือกหลายที่เช่นกันขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดสอบ ดังนี้

สนามสอบ IELTS IDP ในประเทศไทย 

ศูนย์สอบ IELTS IDP ในประเทศไทย

ศูนย์สอบ IELTS IDP มีทั้งหมด 8 จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งสนามสอบ IELTS แบบ Paper-based Test และ Computer-based Test มีดังนี้ 

สนามสอบ IELTS IDP แบบ Paper-based Test

 • กรุงเทพฯ: MCD Training Centre (Thursday Exam and Saturday Exam), Newton Prep School, Shrewsbury International School
 • พิษณุโลก: Naresuan University
 • นครราชสีมา: Centre Point Hotel Terminal 21 Korat
 • ขอนแก่น: Pullman Raja Orchid Hotel Khon Kaen
 • มหาสารคาม: Mahasarakham University
 • เชียงใหม่: Kantary Hills Hotel
 • เชียงราย: Grand Vista Hotel Chiangrai
 • ภูเก็ต: Phuket Academic Language School
 • หาดใหญ่: Buri Sriphu Convention Centre Hatyai

สนามสอบ IELTS IDP แบบ Computer-based Test

 • กรุงเทพฯ: ศูนย์สอบ IDP IELTS สีลม, สถาบัน InterPass, สถาบันสอนภาษา Paradigm
 • ขอนแก่น: Greater Good Education
 • เชียงใหม่: สถาบันสอนภาษา I-Genius
สนามสอบ IELTS ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ IELTS British Council ในประเทศไทย

หน่วยงาน British Council มีสนามสอบ IELTS ให้เลือกสอบ 8 จังหวัด ดังนี้ 

สนามสอบ IELTS แบบ Paper-based Test

 • กรุงเทพฯ 
 • สมุทรปราการ 
 • ปทุมธานี 
 • พิษณุโลก 
 • นครราชสีมา
 • ขอนแก่น 
 • เชียงใหม่ 
 • ภูเก็ต

สนามสอบ IELTS แบบ Computer-based Test

 • กรุงเทพฯ  
 • เชียงใหม่
สอบ ielts ใช้เงินเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS แต่ละรูปแบบ

ค่าสมัครสอบ IELTS ในแต่ละรูปแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

IELTS Regular

สำหรับการสอบ IELTS Regular เป็นการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

 • Academic ใช้สำหรับการการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือใช้ในการทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ
 • General Training เป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

การสอบแบบ IELTS Regular (Paper & Computer) นั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 7,100 บาท 

IELTS UKVI

การสอบ IELTS UKVI เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เพื่อใช้ยื่นวีซ่าและตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะน้องๆ ที่ขอวีซ่าประเภท Tier 4  หรือใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี อย่างการสมัคร Pre-sessional Course ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS UKVI (Paper / Computer) 7,710 บาท

IELTS Life Skills

IELTS Life Skills เป็นการทดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการพูด ซึ่งมีระดับ A1 และ B1 ซึ่งระดับ A1 ใช้เพื่อสมัครวีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส และครอบครัว แห่งสหราชอาณาจักร ส่วนระดับ B1 ใช้ในการสมัครขอวีซ่าพลเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งค่าสมัครสอบ IELTS Life Skills 5,800 บาท 

ช่องทางการชำระเงินค่าสอบ IELTS 

ช่องทางการชำระเงินค่าสอบ IELTS 

การชำระเงินค่าสอบจะต้องจ่ายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีช่องทางในการชำระเงินหลากหลายช่องทาง ดังนี้

 • ชำระด้วยช่องทางออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต หรือบัครเครดิต เช่น Visa, Mastercard, หรือ JCB
 • จ่ายด้วยตัวเองที่อาคารสำนักงาน IELTS IDP ซึ่งชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต และบัครเดบิต
 • จ่ายด้วยพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารในประเทศไทย โดยใส่รหัส IDP’s Tax ID : 0-1055-48146-49-1

ข้อสอบ IELTS จะเน้นวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ยกเว้นข้อสอบ IELTS Life Skills ที่จะทดสอบเฉพาะทักษะการฟังและการพูดเท่านั้น โดยในปัจจุบันนั้นมีการสอบ 2 แบบ คือ การสอบแบบกระดาษ (Paper-based Test) และการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Test) ซึ่งศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทยมีด้วยกันหลายสนาม น้องๆ สามารถสมัครสอบได้ผ่านหน่วยงาน IDP และ British Council ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดสอบ ที่ใช้มาตราฐานเดียวกัน แต่อาจจะมีจำนวนสนามสอบ IELTS ระหว่างศูนย์สอบ IELTS IDP และศูนย์สอบ IELTS British Council แตกต่างกัน

ส่วนน้องๆ คนไหนที่ต้องการปรึกษาหรือวางแผนการเรียน IELTS สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน IELTS ได้ที่นี่ เลยค่ะ

เขียน IELTS Writing Task 2 ยังไงให้ได้ 7 จาก Cambridge IELTS สอบ GED ยังไงได้บ้าง

Date : Jun 1, 2022

You May Like