BLOG

  Home Blog Highlight รวม 10 ทุนเรียนหมอต่างประเทศ เรียนต่อที่ไหนดี

รวม 10 ทุนเรียนหมอต่างประเทศ เรียนต่อที่ไหนดี

รวม 10 ทุนเรียนหมอต่างประเทศ

หากน้องๆ มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือค่าเทอม ซึ่งหลายคนคงมีความกังวลใช่ไหมว่าหากค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราสามารถไปเรียนหมอในต่างประเทศได้โดยไม่ลำบากเงินในกระเป๋ามากนัก ขอบอกเลยว่า มีทุนเรียนหมอต่างประเทศมากมาย ที่จะช่วยสนับสนุนน้องๆ ให้เข้าเรียนแพทย์ในต่างประเทศได้ โดยทุนนั้นก็มีทั้งแบบให้บางส่วนและให้แบบเต็มจำนวนเลยทีเดียว! ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง 

ทุน Harvard Medical School

1. ทุน Harvard Medical School

มหาวิทยาลัย Harvard เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของ Harvard Medical School (HMS) เป็นทุนเรียนหมอต่างประเทศที่มาจากการบริจาคเพื่อคณะแพทย์ การระดมทุน และเงินบริจาคที่ไม่ได้กำหนดจุดประสงค์ ที่นี่มีทุนสำหรับนักศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าเทอมเลยทีเดียว แถมข้อดีของ Harvard Medical School คือ ทางมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่มีกำลังความสามารถทางการเงินเพียงพอได้เข้าร่วมโปรแกรมทุนต่างๆ เช่น  Need-based Scholarships และ Dean’s REACH Scholarship Award Program อีกด้วย 

รายละเอียดทุน

ทุนที่นักเรียนสามารถลงทะเบียนมีให้เลือกหลากหลาย โดยที่น่าสนใจ มีดังนี้

 •  Need-based Scholarships

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเรียนอะไร เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาอเมริกันก็สามารถมาขอทุนนี้ได้ คนที่มีสิทธิเข้ารับเลือก ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาบริหารธุรกิจและ นักศึกษาแพทย์

 • Harvard Medical School Scholarships (Dean’s REACH Scholarship Award Program)

เป็นทุนที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโดยแท้จริง โดยเป็นทุนจากคณบดีที่จะพิจารณามอบให้กับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกำลังทรัพย์ มีความตั้งใจในการศึกษา ผลการเรียนดี และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เงื่อนไขการได้ทุน

เงื่อนไขการได้ทุนนั้นไม่ยาก เพียงแค่น้องๆ ลงสมัครทุนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละทุนได้กล่าวไว้ โดยสิ่งที่น้องๆ จะต้องเตรียมพร้อม มีดังนี้

 • สร้าง CSS Profile

CSS Profile คือ แบบฟอร์มที่น้องๆ จะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการเงินของครอบครัวและทรัพย์สินที่มี โดยในส่วนนี้จะเป็นตัวที่กรรมการจะนำไปพิจารณาว่าน้องๆ จะได้รับเงินทุนจำนวนเท่าไร และน้องๆ จะต้องอัพเดท CSS Profile ทุกปีด้วย เนื่องจากสถานะการเงินทางครอบครัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 • สร้าง IDOC Package

เป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากสร้าง CSS Profile แล้ว โดยรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวน้องๆ และให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูล 

นอกเหนือจากลงทะเบียนสมัครรับทุนตามคุณสมบัติแล้ว สิ่งที่จะเป็นตัวพิจารณาการให้ทุนแก่น้องๆ ก็คือการตั้งใจเรียน และรู้จักพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะไม่อย่างนั้นน้องๆ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในภายหลังได้

ทุน Australian National University

2.ทุน Australian National University 

Australian National University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยทางมหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีความต้องการอยู่หลายทุน ทุนเรียนหมอต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยนี้ที่จะกล่าวถึงก็คือ ANU Chancellor’s International Scholarship นั่นเอง

รายละเอียดทุน

ถึงแม้ว่าทุนเรียนแพทย์สำหรับ Australian National University จะมีให้เลือกอยู่หลายตัว แต่ตัวที่เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติทั่วไปก็คือทุน ANU Chancellor’s International Scholarship ซึ่งเป็นทุนเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางต่างประเทศที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากทั่วทุกมุมโลก แต่เป็นทุนที่ไม่เต็มจำนวนนะ ทุนนี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ยกเว้น Doctor of Medicine and Surgery (MChD) และ Master of Military and Defence Studies ถึงแม้จะไม่รองรับสายแพทย์หนึ่งตัว แต่ใครที่เลือกต่อในสายวิชา Doctor of Medicine ก็สมัครทุนนี้ได้อยู่

เงื่อนไขการได้ทุน

 • เป็นนักเรียนต่างชาติภายใต้เงื่อนไขของสถาบัน Education Services for Overseas Students Act 2000 และไม่ถือวีซ่า 995
 •  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว
 • มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
 • ยังเคยไม่ได้รับทุนมาก่อน
ทุน University College London

3.ทุน University College London

University College London หรือชื่อย่อว่า UCL เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน UK ที่มีจำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวนมากที่สุด UCL เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และมีทุนที่น่าสนใจ คือ UCL Global Undergraduate Scholarship ซึ่งเป็นทุนเรียนหมอต่างประเทศสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่ครอบครัวรายได้น้อย

รายละเอียดทุน

Global Undergraduate Scholarship เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาจำนวน 30 ทุน โดย 10 ทุนแรก จะครอบคลุมค่าเทอมและค่าบำรุงรักษาเต็มจำนวน ส่วนอีก 20 ทุนหลัง จะครอบคลุมเพียงแค่ค่าเทอม สาขาที่เปิดรับทุนนั้นก็บอกได้เลยว่า ทุกสาขาสามารถขอทุนตัวนี้ได้ การคัดเลือกผู้ที่ได้รับจะดูจากความจำเป็นว่านักศึกษาคนนั้นๆ มีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการเรียนหรือไม่

เงื่อนไขการได้ทุน

 • มีความต้องการทุนทรัพย์ในการศึกษา
 •  เป็นนักศึกษาต่างประเทศ
 • นักศึกษาปริญญาตรี
ทุน University of California, Los Angeles 

4.ทุน University of California, Los Angeles 

University of California, Los Angeles หรือชื่อย่อว่า UCLA ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีคุณภาพระดับโลก ซึ่ง David Geffen School of Medicine เป็นโรงเรียนแพทย์ในสังกัดมหาวิทยาลัย University of California, Los Angeles ที่รับนักศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและนักศึกษาต่างชาติอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆ คือ กว่า 89% ของนักศึกษาแพทย์ของ UCLA ได้รับทุนการศึกษา เพราะ UCLA นั้นมีทุนที่สนับสนุนนักศึกษาแพทย์มากกว่า 100 ทุน

รายละเอียดทุน

UCLA ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการทุนการศึกษา เพราะมีความเห็นว่าการเรียนแพทย์จะต้องจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถเอื้อมถึงได้ โดย Office of Financial Aid & Scholarships จะเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น การให้ข้อมูลหรือการให้คำปรึกษา โดยทุนที่เป็นที่รู้จักก็คือ DGSOM 2022-2023 Financial Aid ซึ่งการสมัครตรงนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ตัวเลือก ได้แก่

 • Option A

DGSOM Need-based Scholarships and Loans  เป็นทุนที่จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษา(และคู่ครอง) และผู้ปกครอง ด้วย โดยทำผ่าน FAFSA จากนั้นเข้าไปกรอกรายละเอียดที่ 2022-2023 Institutional Application eForm หากพ่อแม่แยกทางหรือหย่าร้างกันให้เข้าไปกรอกข้อมูล 2022-2023 Noncustodial Parent eForm 

 • Option B

Federal Direct Loans – Unsubsidized and Grad PLUS โดยตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเพื่อมาใช้ศึกษาเล่าเรียน

เงื่อนไขการได้ทุน

เงื่อนไขในการได้ทุน DGSOM 2022-2023 Financial Aid ก็คือ

 • จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่หรือนักศึกษาปัจจุบัน
 • เป็นพลเมืองสหรัฐ, Non-eligible Citizen (ต้องมี Green Card), นักเรียน California Dream Act 
 • เรียนต่อทางด้านการแพทย์
 • มีพัฒนาการด้านวิชาการที่น่าพึงพอใจ
 • มีความต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการศึกษา
ทุน Monash University

5.ทุน Monash University

Monash University ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ที่ติดอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัยที่ดีสุด และจัดเป็นอันดับที่ 38 ของโลก โดยที่นี่ก็จัดว่ามีทุนเรียนหมอต่างประเทศให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วยนะ คือ ทุนที่ชื่อว่า Monash University International Merit Scholarship นั่นเอง แต่เป็นทุนที่นักศึกษาต้องใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดทุน

Monash University International Merit Scholarship เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ โดยทางมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินจำนวน 10,000 ดอลล่าร์ต่อปี ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ นักศึกษาปี 1 ยังจะได้ถูกเชิญให้เข้าร่วม Monash Minds และ Leadership Program อีกด้วย และเนื่องจากเป็นทุนแบบ Merit-based ซึ่งก็คือทุนที่ใช้ความสามารถและความสำเร็จเป็นเกณฑ์วัด ดังนั้น น้องๆ จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยให้ไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อไม่ให้สิทธิ์หลุดนั่นเอง

เงื่อนไขการได้ทุน

 • ตั้งใจเข้าเรียนในคณะและสาขาแพทย์กับทางมหาวิทยาลัยแบบ Full-time หรือก็คือการเรียน 8 หน่วยกิตต่อ 1 ภาคเรียน
 • นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในภาควิชา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)  Course หรือ Medical Science and Doctor of Medicine (MD) จะต้องเรียนมาแล้วอย่างน้อย 3 เทอม
ทุน St. George’s University

6.ทุน St. George’s University

St. George’s University เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่จัดตั้งขึ้นในปี 1976 ปัจจุบันมีนักเรียมากกว่า 7,400 คน สถานที่ตั้งอยู่ที่ Grenada, West Indies และได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกมาแล้วนับไม่ถ้วน สามารถผลิตแพทย์เข้าทำงานในประเทศอเมริกามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และที่นี่ก็มีทุนรองรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแพทย์กับทางมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ทุนประเภท Scholarships for Academic Excellence, and Need-based Scholarships ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งทุนเรียนหมอต่างประเทศที่พิจารณานักเรียนต่างชาติอีกด้วย

รายละเอียดทุน

ปัญหาเรื่องเงินที่จะนำมาใช้เรียนแพทย์เป็นสิ่งที่หลายๆ คนกังวล ที่ St. George’s University จึงมีทุนให้เลือกหลากหลาย ทุนที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอในบทความนี้ คือ Global Scholars Bursary และ International Peace Bursary ซึ่งทั้งสองตัวนี้สนับสนุนความหลากหลายของนักเรียนที่มาจากเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างหลากหลาย

เงื่อนไขการได้ทุน

เงื่อนไขสำหรับ Global Scholars Bursary มีดังนี้

 • เป็น Eligible Non-US citizen หรือ ผู้พำนักถาวร
 • มีความสามารถด้านวิชาการเป็นเลิศ
 • มีความต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขสำหรับ International Peace Bursary มีดังนี้

 • เป็น Eligible Non-US citizen หรือ ผู้พำนักถาวร
 • แสดงความต้องการการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการศึกษา และมีความสามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อการศึกษาที่เป็นส่วนต่างจากทุน Bursary ได้
 • เป็นนักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล
ทุน University of Amsterdam

7.ทุน University of Amsterdam

University of Amsterdam เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ เป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ โดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จำนวน 6 คนได้รับรางวัลโนเบล และ 5 คน ได้เป็นนายกฯ ของเนเธอแลนด์ด้วย เจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะ ใครที่อยากเรียนแพทย์ที่นี่ ก็บอกเลยว่ามีทุนเรียนหมอต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย ซึ่งทุนดังกล่าว คือ Amsterdam Merit Scholarship นั่นเอง

รายละเอียดทุน 

Amsterdam Merit Scholarship เป็นทุนหมอต่างประเทศแบบเต็มจำนวน พร้อมเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ทุนนี้มีเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง €2,000 – €25,000 และมีสาขาที่เปิดรับ ดังนี้

 • Economics and Business (เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ)
 • Humanities (มนุษย์ศาสตร์)
 • Law (กฏหมาย)
 • Child Development and Education (พัฒนาการและการศึกษาเด็ก)
 • Communication (การสื่อสาร)
 • Medicine (แพทยศาสตร์)
 • Psychology (จิตวิทยา)
 • Science (วิทยาศาสตร์)
 • Social Sciences (สังคมศาสตร์)

เงื่อนไขการได้ทุน

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท
 • ใช้ภาษาอังกฤษ
 • นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ไม่ได้อยู่ใน EU
 • มีผลการเรียนดี
ทุน American University of the Caribbean School of Medicine

8.ทุน American University of the Caribbean School of Medicine

American University of the Caribbean School of Medicine หรือชื่อย่อว่า AUC เป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1978 ผลิตนักศึกษาแพทย์มาแล้วกว่า 6,900 คน ทุนของมหาวิทยาลัยนี้ก็มีหลากหลาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นทุนแบบ Merit-based นั่นคือวัดจากคุณสมบัติและความสามารถนั่นเอง โดยทุนที่จะมาแนะนำในวันนี้ คือ International Scholarship

รายละเอียดทุน 

International Scholarship เป็นทุนเรียนหมอต่างประเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เป็นประชากรของประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ทุนนี้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน $80,000 นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินให้ 8,000$ ต่อเทอม เป็นจำนวน 10 เทอม และทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้า MD Program 

เงื่อนไขการได้ทุน

 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนนี้ต้องต้องเป็นพลเมืองประเทศอื่นๆ นอกสหรัฐอเมริกา หรือนอกแคนาดา
 • ผู้ที่ถือสองสัญชาติอเมริกันและแคนาเดียน ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณารับทุนนี้
 • ผู้ที่เข้ามาเรียนในเทอมแรกและนักศึกษาที่ย้ายคณะ สาขา หรือย้ายมาจากมหาวิทยาลัยอื่น มีสิทธิได้รับการพิจารณา
 • ผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 •  เป็นนักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรี
ทุน University of Minnesota

9.ทุน University of Minnesota

The University of Minnesota Medical School เป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1888 มีจำนวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ Twin Cities และ Duluth ถือเป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งที่เห็นถึงความสำคัญในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน โดยมีทั้งทุนแบบ Need-based คือพิจารณานักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านการเงิน และทุนแบบ Merit-based คือทุนแบบที่นักศึกษาที่ต้องรักษาคะแนนด้านวิชาการหรือเรียกว่ามี Satisfactory Academic Progress สำหรับทุนที่จะมาแนะนำคือทุน Non-resident Tuition Scholarships 

รายละเอียดทุน 

Non-resident Tuition Scholarships ถือเป็นทุนเรียนหมอต่างประเทศที่ครอบคลุมและดึงดูดนักศึกษาที่มีพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เชื้อชาติ สังคม และสถานะทางการเงินที่แตกต่าง โดยรับนักเรียนนอกเหนือจากในรัฐ Minnesota Non-resident Tuition Scholarships สูงสุด 15 คนสำหรับวิทยาเขต Twin Cities และ 10 คนสำหรับวิทยาเขต Duluth นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกทุนอื่นๆ อีกมากมาย มีภาพรวม ดังนี้

 • University Grants: ให้ทุนโดยตัดสินจากความจำเป็นด้านการเงิน
 • University of Minnesota Foundation Scholarships: ทุนที่ให้โดยตัดสินจากพัฒนาการด้านวิชาการ ความสนใจด้านวิชาการ และความจำเป็นด้านการเงิน
 • Medical School Scholarships: ให้ทุนโดยตัดสินจากความจำเป็นด้านการเงิน
 • Financial Aid Office Scholarships: ให้ทุนโดยตัดสินจากความจำเป็นด้านการเงิน

เงื่อนไขการได้ทุน

 • มีสถานะ Non-resident, Non-reciprocity
 • ความสำเร็จด้านวิชาการและมีความสามารถด้านวิชาการสูง
 • ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 • ความจำเป็นด้านการเงิน
 • เชื้อชาติ
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์ด้านการบริการ การมีส่วนร่วมในสังคม และความสามารถพิเศษ
ทุน University of Sheffield

10.ทุน University of Sheffield

University of Sheffield เป็นมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพระดับโลก มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคณะและสาขาให้เลือกเรียนจำนวนมาก หนึ่งในนั้นก็คือคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์และสุขภาพ สำหรับน้องๆ คนไหนที่ฝันจะไปเรียนต่อหมอใน UK ก็บอกเลยว่าที่นี่มีทุนเรียนหมอต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติด้วยนะ โดยเป็นทุนแบบไม่เต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชื่อว่า International Undergraduate Scholarship นั่นเอง

รายละเอียดทุน 

International Undergraduate Scholarship เป็นทุนมูลค่า £2,500 สำหรับนักเรียนที่เรียนต่อใน Faculty of Medicine, Dentistry and Health และนักเรียนที่มีสิทธิที่จะได้รับทุนก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

เงื่อนไขการได้ทุน

 • ต้องเข้าร่วม หลักสูตรปริญญาที่มหาวิทยาลัยในปี 1 หากเข้าร่วมในปี 2 จะต้องยังไม่เคยได้รับทุนที่ไหนมาก่อนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนนี้
 •  ไม่สามารถให้ร่วมกับทุนบางอย่างได้
 •  ทุนจะสามารถให้ร่วมกับทุนอื่นๆ ได้ หากเป็นทุนที่มาจากคณะ หรือ สาขาที่จะเข้าเรียน แต่จะต้องไม่เป็นนักศึกษาที่เรียกว่า Sponsored Student นั่นคือนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับทุนนี้หรือมากกว่าทุนนี้
 • สำหรับนักเรียนแบบ Full-time และ Part-time เท่านั้น นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ไม่มีโอกาสได้รับทุนนี้

สำหรับคนที่กำลังมองหาทุนเรียนหมอต่างประเทศอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางหรือทุนเรียนต่อที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาแพทย์ศาสตร์ ก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละทุนการศึกษาได้กับทางมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เลย โดยบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษร่วมด้วย หรือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายหรือทำบททดสอบ ดังนั้น การเตรียมทักษะภาษาให้ดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ที่สำคัญ น้องๆ คนไหนที่อยากจะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เช่น ด้านการฟัง การพูด การอ่าน หรือการเขียน ก็สามารถเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษกับทีมติวเตอร์มืออาชีพได้แล้วที่​ InterPass

ACT คืออะไร! ทางเลือกใหม่ยื่นคะแนนเข้าอินเตอร์ เข้าวิศวะ Inter ในฝัน เตรียมตัวยังไงให้พร้อม

Date : Nov 20, 2022

You May Like