COURSEs

Expert for GED ครูพี่กิ๊บ

สมัครเรียน

COURSE FEATURES

 • Lectures : Thai
 • Students : Thai
 • Duration : 1 ปี
 • Language : Thai

GED คือการสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรของสหรัฐอเมริกา (ย่อมาจาก General Educational Development) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ถือว่าวุฒิ GED เทียบเท่ากับการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย

Live Class

เรียนสดกับติวเตอร์ เป็นกลุ่มที่สถาบัน

85,000 THB. 68,000 THB.

สมัครเรียน

NEW S.E.L.F.

เรียนออนไลน์
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

61,600 THB. 49,000 THB.

สมัครเรียน

PERSONAL CLASS

คอรส์สด ตัวต่อตัว
ติวเข้มทุกเน้ือหาท่ีต้องการ

1,000-1,500 THB/Hr. 1,000-1,500 THB/Hr.

สมัครเรียน

ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 • ปริญญาโท MBA University of Oxford (Full Scholarship)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  จากการสอบเทียบ ม.4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ครู ดร.พี่นัน นันท์ บุญยฉัตร 

 • ปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) M.S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูพี่อาร์ม เจตวัฒน์ ประวัติ

 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษา MPhil in Education University of Cambridge
 • ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL) สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรสาขา Political Philosophy จาก University of Oxford

ครูพี่กอล์ฟ สหวัฒน์ ตั้งรัตนาพิบูล

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูพี่อาโน ธนพล โลหะชุนสิริ

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1

ติดต่อทีมงานเพื่ือขอรหัสการจองได้ที่เบอร์ 089-996-4256 (รหัสการจอง 7 หลัก) โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเรียนได้ 3 ช่องทาง

ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

พิมพ์ใบโอนเงิน: คลิกที่นี่ จากนั้น กรอกรายละเอียดต่างๆ และนำใบโอนเงินไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยสามารถเลือกชำระได้ที่ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ใช้รหัสการจองเดียวกันกับการชำระผ่านธนาคาร เพียงเดิม 000 ด้านหน้า เช่น 000xxxxxxx เป็นต้น แจ้งเคาน์เตอร์ 7-11 ว่าช่าระเงินเข้าบริษัทเอ็นคอนเส็ปท์ และแจ้งรหัสการชำระเงินจากที่ขอกับทีมงาน

ชำระผ่าน 7-11 หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

ธ.กสิกรไทย (KBANK)

 • กด “จ่ายบิล”
 • ไปยัง “เลือกบิล”
 • ตรงผู้ให้บริการ พิมพ์ “เอ็นคอนเส็ปท์” ในระบบจะขึ้น โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์
 • เลขที่อ้างอิง 1 (รหัสชําระเงิน 7 ตัว)
 • เลขที่อ้างอิง 2 (เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า)
 • ใส่จํานวนเงิน
 • เก็บหลักฐานส่งให้สถาบัน

เรียนที่ Interpass ส่งการบ้าน Writing และ Speaking ได้ที่

การบ้าน Writing พี่ติวเตอร์จะตรวจพร้อมให้คะแนน
ส่งได้เลยที่ Email
* ก่อนส่งการบ้าน Writing อย่าลืมเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสนักเรียน ลงในกระดาษ
* โจทย์คำถามที่พี่ๆ ตรวจให้อยู่ในหนังสือเรียน และ Workbook ของคอร์สนั้นๆ

ฝึก Speaking ให้คล่องก่อนสอบ ด้วยการส่งคลิปเสียงมาที่ Line

คลิกเพื่อแอดไลน์

Lecture

Pre-Inter

ABOUT GED

GED คืออะไร? มีวิชาอะไรบ้าง?

GED (General Educational Development) คือระบบสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ซึ่งเป็นหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

การสอบ GED ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 4 รายวิชาได้แก่

 • Reasoning Through Language Arts (ภาษาอังกฤษ) จำกัดเวลา 150 นาที
 • Science (วิทยาศาสตร์) จำกัดเวลา 90 นาที
 • Social Studies (สังคมศาสตร์) จำกัดเวลา 70 นาที
 • Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์) จำกัดเวลา 115 นาที

ในแต่ละรายวิชานั้นมีทั้งหมด 30-50 คำถาม โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน และเกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน ซึ่งผู้สอบจะต้องสอบผ่านทั้ง 4 วิชาจึงจะได้รับ วุฒิการศึกษาจากทาง GED Testing Service ที่สามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ทั้งในไทย และในต่างประเทศ

GED นั้นเหมาะกับใคร แล้วใครสอบได้บ้าง?

       การสอบ GED นั้นถือว่าเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการวุฒิการศึกษามัธยมปลายในเวลาที่รวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบ ม.6 ซึ่งการสอบ GED นั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแค่ต้องมีอายุ ณ วันสอบ 16 ปีขึ้นไป

สอบ GED ผ่านทั้ง 4 วิชาแล้ว ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่?

เมื่อสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้ว ผู้สอบจะได้รับ Diploma และ Transcript จากทาง GED Testing Service และสามารถใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย โดยไม่ต้องทำเรื่องเทียบวุฒิการศึกษากับทางกระทรวงศึกษาธิการ (อ้างอิงจากประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาที่ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ. 2560)

GED ต้องสอบทีละกี่วิชา และสามารถสอบได้กี่ครั้ง ?

      ระบบการสอบเทียบของ GED นั้นค่อยข้างยืดหยุ่น โดยผู้สอบสามารถจัดการวิชาสอบของตัวเองได้ เช่นสอบทีละวิชา หรือทุกวิชาพร้อมกัน

       หากผู้สอบนั้นสอบไม่ผ่านรายวิชาใด สามารถสมัครสอบใหม่ได้เรื่อยๆ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ และสามารถสอบได้ทุกวัน ตลอดทั้งปี (แต่หากสอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้งติดกัน ในรายวิชานั้นๆ ผู้สอบจะต้องรอ 60 วัน ถึงจะสามารถสอบใหม่ได้)

GED ต่างกับ IGCSE อย่างไร?

ทั้ง GED และ IGCSE นั้น เป็นระบบการสอบเทียบวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เหมือนกัน โดย GED นั้นจะเป็นหลักสูตรของประเทศอเมริกา และ IGCSE เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษ

ทั้งสองระบบมีลักษณะข้อสอบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เช่น GED นั้น ผู้สอบต้องสอบให้ผ่านเพียงแค่ 4 วิชา และข้อสอบส่วนใหญ่เป็นปรนัย (Multiple Choice)  แต่ในส่วนของ IGCSE นั้น มีวิชาให้เลือกหลากหลาย โดยต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา และข้อสอบส่วนใหญ่ของ IGCSE จะเป็นการเขียน (เช่นเขียนอธิบาย หรือ เขียนตอบคำถามสั้นๆ) ดังนั้นผู้สอบ IGCSE ควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี

ในด้านความสะดวกในการสอบ GED ถือว่าสะดวกกว่า IGCSE เนื่องจาก GED สามารถสมัครสอบได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่ IGCSE มีการเปิดสอบเพียงปีละ 2 ครั้ง และมีศูนย์สอบเพียงในจังหวัดกรุงเทพฯ

เห็นได้ชัดว่า ระบบการสอบ GED นั้นมีความเรียบง่าย, ใช้เวลาน้อยและสะดวกกว่าระบบ IGCSE ดังนั้น สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในเวลาที่รวดเร็วและสะดวก ทาง Interpass แนะนำให้เลือกสอบเทียบระบบ GED

ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง?

       ปัจจุบันศูนย์สอบ GED ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 ศูนย์สอบ ได้แก่

 • Paradigm Language Institute: ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ ชิดลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • Pearson Professional Centers-Bangkok: ชั้น 10 ตึก Bangkok Business Building อโศก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • Movaci Technology: อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • Thabyay Education: อ.แม่สอด จังหวัดตาก
 • Phuket Academic Language School: อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วุฒิ GED สามารถใช้สมัครมหาวิทยาลัยที่ไหนได้บ้าง?

วุฒิ GED ที่ผู้สอบได้มาหลังจากสอบผ่านครบทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ถือว่าเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถใช้ยื่นเข้าสมัครเรียนต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ทั้งภาคนานาชาติ (international) และภาคปกติ โดยตัวอย่างคณะของมหาวิทยาลัยในไทยที่สามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครได้ มีดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สามารถยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติคณะต่างๆ เช่น คณะบัญชี (BBA), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE), คณะนวัตกรรมบูรณาการ (BAScii), คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA), คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts), คณะออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA), เคมีประยุกต์ (BSAC) คณะวิทยาศาสตร์ คณะจิตวิทยา (JIPP)

       และภาคไทยในคณะต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ / อักษรศาสตร์ /นิติศาสตร์ เป็นต้น

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       หลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ ได้แก่
คณะบัญชี (BBA), คณะเศรษฐศาสตร์ (BE), คณะรัฐศาสตร์ (BMIR), คณะสังคมสงเคราะห์ (SPD), อังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา (BAS), ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC), สื่อมวลชนศึกษา (BJM), นวัตกรรมการบริการ(MSI), กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.), การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD), เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE) เป็นต้น

       และยังสามารถยื่นสมัครเรียนภาคไทยในคณะต่างๆ เช่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / รัฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ยกเว้นสาขาวิชาฝรั่งเศสและจีน / ศิลปกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง / วิทยาลัยนวัตกรรม / วิทยาลัยสหวิทยาการ/ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

 • วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)
  สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้ทุกคณะ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้หลายหลักสูตร เช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์,
คณะเกษตร, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ และการตลาด เป็นต้น

วุฒิ GED นั้นยังสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ ได้ในหลายมหาลัย เช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ ในประเทศไทยนั้น (เช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC), มหาวิทยาลัยรังสิต ฯลฯ) สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้เช่นเดียวกัน โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ

สำหรับหลักสูตรที่อยู่ในกลุ่มการแพทย์เช่น คณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องจบจากสายวิทย์-คณิต จึงไม่สามารถใช้ GED ยื่นได้

สรุปโดยสั้นว่าวุฒิ GED นั้น สามารถใช้ยื่นเข้าได้ทั้ง มหาวิทยาลัยภาคไทยและภาคนานาชาติได้เกือบทุกที่ในไทย รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆ แห่งอีกด้วย

เรียน GED ที่ Interpass ดีอย่างไร?

 • เนื้อหาเข้มข้น กระชับ เน้นทั้งปูพื้นฐานและเรียนแบบเจาะลึกทั้ง 4 รายวิชา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสอบ และเสริมสร้างความรู้ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ในมหาวิทยาลัย
 • สอนโดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • “ครูพี่กิ๊บ” วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา จบปริญญาโท MBA จาก University of Oxford (Full Scholarship)
  • “ครู ดร.พี่นัน” นันท์ บุญยฉัตร จบปริญญาโท และเอก วิศวกรรมศาสตร์ ทุนรัฐบาลเต็มจำนวน (ทุน ก.พ.) จาก S. & Ph.D. in Materials Science & Engineering Carnegie Mellon University, USA
 • มี Personal Coach ช่วยดูแลนักเรียนในตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ช่วยสร้างบัญชีในการสมัครสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ ไปจนถึงช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Live Class (เรียนสดกับติวเตอร์), S.E.L.F (เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่สถาบัน Interpass) และ Online (เรียนออนไลน์ที่บ้าน ผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

You May Like