BLOG

Pre-Test SAT Math

ทดสอบ SAT Math ฟรี online เพื่อคะแนน 800 เป็นไปได้

เตรียมความพร้อม SAT Math ก่อนได้เปรียบกว่า

Pre Test จะวัดระดับว่าน้องๆ อยู่ขั้นไหน ต้องเริ่มเรียนคอร์สพื้นฐานก่อนหรือเรียนคอร์เตรียมสอบได้เลย

วัดผลก่อนเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุด

ทำ Test วัดระดับ SAT Math แค่ส่งคำตอบก็สามารถทราบคะแนนได้เลย !! 

Click ที่นี่ >>> Pre-Test SAT Math

Date : May 1, 2020

You May Like