BLOG

  Home Blog Latest รวมมาให้แล้ว 10 อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษสุดฮิตในปี 2023 อนาคตไกลแบบสายอินเตอร์

รวมมาให้แล้ว 10 อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษสุดฮิตในปี 2023 อนาคตไกลแบบสายอินเตอร์

10 อาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษสุดฮิต อนาคตไกล

ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับการทำงานในโลกสมัยใหม่ที่มีงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือสนใจภาษาอังกฤษมาอาจจะมีคำถามว่า เรียนภาษาอังกฤษทํางานอะไรได้บ้าง ใน 10 อาชีพต่อไปนี้ก็เป็นตัวอย่างอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง แม้ในบางอาชีพอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา แต่ด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้น จึงทำให้อาชีพต่างๆ เหล่านี้กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม หากอยากรู้แล้วว่าจบภาษามาแล้วทํางานอะไรได้บ้างก็อ่านต่อได้เลย

อาชีพที่ปรึกษา (Consultant)

1. ที่ปรึกษา (Consultant)

 • ที่ปรึกษาด้านภาษาหรือที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยการเขียนหรือการพูดในภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศผ่านบริการด้านภาษาต่างๆ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความคิดเห็น การวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัทเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาต่างๆ ได้
 • มีจุดเด่นที่ความหลากหลายในเนื้องานที่สามารถทำได้ โดยอาชีพที่ปรึกษาด้านภาษาสามารถหาพบได้ทั้งในงานบริการ งานการผลิต งานวิชาการ งาน IT และอื่นๆ อีกมากมายได้ ทำให้นอกจากเรื่องภาษาแล้วจะมีความท้าทายที่หลากหลายไปตามแต่ละที่ทำงาน
 • เนื่องจากโลกยุคสมัยใหม่ที่มีความเป็นโลกาภิวัฒน์และมีความหลากหลายในการใช้ภาษามากขึ้น ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษ หรือ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีมากขึ้นไปด้วย จนอาชีพที่ใช้ภาษอังกฤษอย่างที่ปรึกษาจึงมาแรงในยุคสมัยนี้ กลายเป็นตำแหน่งที่จำเป็นกับหลายๆ องค์กร เพื่อที่จะคอยช่วยตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและทำให้เกิดความเข้าใจที่แม่นยำมากขึ้น
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $90,490 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทต่อปี 
 • เส้นทางการทำงานของที่ปรึกษาก็จะเริ่มต้นจากการเป็น ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำงานสนับสนุนให้กับทีมหรือแผน ก่อนที่จะต่อยอดขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาที่มีงานหลักของตน สุดท้ายก็สามารถต่อยอดไปที่ตำแหน่งบริหารที่ปรึกษาอื่นๆ ในภายภาคหน้า หรือบางคนอาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้านที่ตัวเองทำมากพอจนสามารถกลายเป็นผู้บริหารในระดับงานที่สูงขึ้นไปได้อีกด้วย
อาชีพนักเขียน (Writer)

2. นักเขียน (Writer)

 • นักเขียนเป็นงานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งนักเขียนคนหนึ่งอาจจะเขียนนิยาย อีกคนหนึ่งอาจจะเขียนบทความ ในขณะที่อีกคนอาจจะเขียนข้อความของเว็บ และเขียนงานอื่นๆ อีกมากมายหลากหลายไปตามความรู้ความสามารถด้านนั้นๆ
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีความรู้เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ จะยิ่งได้รับผลตอบแทนดีขึ้นในการเป็นนักเขียน เช่น นักเขียนบทความการแพทย์ เขียนโฆษณา ขายสินค้า เป็นต้น
 • ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากกับการเป็นนักเขียน เพราะความสามารถในการเขียนในภาษาที่หลากหลายมากขึ้นก็จะช่วยให้เรามีประสบการณ์การเขียนมากขึ้นไปด้วย นอกจากนั้น นักเขียนยังมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเป็นผู้ค้นคว้าเนื้อหางานที่ตนจะนำมาเขียนด้วย โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องเขียนงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ทำงานได้ดี มีคุณภาพมากขึ้นไปอีก
 • เกือบจะทุกสายงานล้วนจะมีงานที่ต้องการทักษะการเขียนมาช่วยเหลืออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการทำแคมเปญ การทำโฆษณา การค้าขายผ่านเว็บไซต์ เป็นตัวอย่าง ยิ่งในโลกสมัยใหม่ที่ผู้คนเข้าถึงเครื่องมืออย่างโทรศัพท์ที่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ประสิทธิภาพในการเขียนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ อ่านง่าย และสามารถหาได้ง่าย
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $51,170 ต่อปี  ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับความนิยมของผลงาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 240,000 บาทต่อปี 
 • งานนักเขียนมีเส้นทางอาชีพที่ไม่ตายตัวและหลากหลาย โดยมีจุดเด่นใหญ่อยู่ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ในงานระดับเริ่มต้น หากว่ามีทักษะในการเขียนเพียงพอ เมื่อทำงานต่อเนื่องไปก็สามารถต่อยอดเฉพาะทางไปได้หลายแบบ เช่น Freelance Writer ที่จะบริหารจัดการรับงานของตัวเอง Technical Writer ที่จะเขียนเนื้อหา ข้อมูลและวิธีใช้ของสินค้าต่างๆ Editor ที่จะตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนให้ดีขึ้น หรือ Creative Writer ที่จะได้ทำงานเชิงสร้างสรรค์กับโปรเจกต์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ที่นักเขียนสามารถพัฒนาไปต่อได้
อาชีพนักออกแบบ UX/UI (UX/UI Designer)

3. นักออกแบบ UX/UI (UX/UI Designer)

 • นักออกแบบ UX/UI เป็นอาชีพที่ทำงานออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ดี ดูโดดเด่นด้วยลวดลายหรือสีสันที่สวยงาม มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงอื่นๆ มีดีไซน์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
 • การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะมีส่วนช่วยการทำ UX/UI สองภาษา หรือ งานที่เน้นทำเป็นภาษาอังกฤษ ให้ทำได้ดีมากขึ้น รวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะออกแบบ UX/UI รวมไปถึงโปรแกรมช่วยเหลือการออกแบบต่างๆ ก็มีส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษ
 • ในสมัยนี้มีคนหลายๆ คนที่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอยู่ทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเองก็มีหลากหลายและล้วนต้องการที่จะมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากเว็บไซต์ของคนอื่นๆ ทำให้นักออกแบบ UX/UI กลายเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงมากในโลกปัจจุบัน
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $74,800 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 600,000 บาทต่อปี 
 • นักออกแบบ UX/UI มีเส้นทางอาชีพที่สามารถแยกออกไปได้หลายเส้นทาง ขึ้นอยู่ความถนัดและเฉพาะทางของงานด้านต่างๆ เช่น UI Designer ที่มุ่งเน้นไปที่ Interface หน้าตาการใช้งาน และการสื่อสารความหมายด้วยภาพ  หรือ UI/UX Researcher ที่มุ่งเน้นไปที่การทดสอบและค้นคว้าความพึงพอใจของดีไซน์แต่ละแบบ หรือ UI Architect ที่เน้นไปที่การออกแบบให้ข้อมูลของเว็บไซต์เข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เป็นต้น
อาชีพอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

4. อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

 • Influencer คือใครก็ได้ที่มีความสามารถในการเข้าถึงผู้คนและสร้างผลกระทบในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ผ่านวิธีต่างๆ ซึ่ง Influencer เองก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของคนมีชื่อเสียงที่มีผู้ติดตามเยอะ คนที่มีความรู้ น่าเชื่อถือ หรือผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในด้านนั้นๆ เช่น นักรีวิวผลิตภัณฑ์ความงาม ไอที สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน และหนังหรือดนตรีต่างๆ เป็นต้น
 • ซึ่งภาษาอังกฤษก็จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้ Influencer ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นประตูในการหาคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่อยู่ในภาษาอังกฤษมาทำ ติดตามข่าว หรือสินค้าออกใหม่จากต่างประเทศได้ก่อน ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ทำให้ได้เนื้อหาที่แปลกใหม่ หรือสามารถทำคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือเพิ่มคำบรรยายภาษาอังกฤษ  หรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมต่างชาติ ซึ่งนับเป็นการขยายฐานผู้ติดตามให้ใหญ่ขึ้นได้ 
 • ตัวอย่าง Influencer ในไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยให้คอนเทนต์มีความสดใหม่และเป็นที่สนใจ เช่น
  • Little Monster: คอนเทนต์พูดภาษาอังกฤษ
  • Grace Maneerat : คอนเทนต์สองภาษา ไทย-อังกฤษ
  • Chigaboomx: คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์มหาวิทยาลัยไทย พร้อมหัวข้อและคำบรรยายอังกฤษที่ดึงดูดผู้ชมต่างชาติที่สนใจเข้ามาได้ด้วย
  • TalkAmerican by MsLingLingOfficial  : คอนเทนต์แปลเพลงและร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  • Pugun wisad : คอนเทนต์พูดคุยกับคนต่างชาติ
 • ในปัจจุบัน Influencer กลายเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันของคนสมัยใหม่ เนื่องจากการทำงานที่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และ ได้เป็นตัวของตัวเอง พร้อมทั้งความรู้สึกดีที่ได้พบเจบกับผู้ติดตามที่ชอบอะไรเหมือนกัน ทำให้เป็นหนึ่งในอาชีพที่เติมเต็มความต้องการทั้งด้านการทำงานและรายได้
 • มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันไปตามสถานะ จำนวนผู้ติดตาม และปัจจัยอื่นๆ อย่างมาก โดย Vox Media สื่อออนไลน์จากสหรัฐอเมริกา ได้เสนอข้อมูลว่า Influencer ที่มีคนติดตาม 10,000 – 50,000 จะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $40,000 – $100,000 ต่อปี ถือว่ามีความต่างกันมากที่สุดในบรรดาอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนในไทยนั้นรายได้ก็จะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม และจำนวนผู้ติดตามเช่นกัน โดยอาจจะนับเป็นต่อหนึ่งคอนเทนต์ ต่อหนึ่ง โพสต์หรือวิดิโอ ซึ่งมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนต่อชิ้นเลยทีเดียว เช่น Influencer ที่มีผู้ติดตามประมาณสองแสนคน อาจมีรายได้ตั้งแต่ 5,000-20,000 บาทต่อชิ้น คนที่มีผู้ติดตามหนึ่งล้านคนอาจมีรายได้ได้ตั้งแต่ 30,000 – 100,000 บาทต่อชิ้น ขึ้นอยู่กับยอดผู้เข้าชมงานชิ้นนั้นๆ ในเวลาหนึ่งๆ เป็นต้น
 • Influencer ไม่มีเส้นทางอาชีพที่ตายตัว สามารถพัฒนาต่อยอดกลายเป็นธุรกิจการค้า เป็นช่องทางการโฆษณา หรือกลายไปเป็นสื่อบันเทิงอื่นๆ ก็ได้ ตามความสามารถและความต้องการ
อาชีพนักพัฒนา NLP (NLP Developer)

5. นักพัฒนา NLP (NLP Developer)

 • นักพัฒนา NLP หรือ Natural Language Processing จะทำการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น Speech to Text / Text to Speech ที่จะต้องอาศัยความสามารถในภาษาผสมไปกับทักษะการเขียนโปรแกรมไปด้วยกัน ทำให้นอกจากเป็นงานด้านโปรแกรมแล้ว ยังเป็นงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีกด้วย
 • นักพัฒนา NLP เป็นอาชีพที่อาศัยความรู้ในการเขียนโปรแกรม ในขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความสามารถเรื่องภาษาสูงมากกว่าที่นักเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จำเป็นต้องรู้ ทำให้เป็นงานที่ผสมผสานระหว่างภาษาศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างเฉพาะทาง เหมาะกับคนที่มีความถนัดทั้งสองด้าน 
 • จำเป็นต้องเรียนการ Coding เพิ่ม แต่การที่มีความรู้เรื่องภาษาศาสตร์ในภาษานั้นๆ มาก่อนก็จะเป็นประโยชน์มากเช่นกัน เช่น คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ที่เปิดคอร์สสอน NLP Coding และสามารถต่อยอดเป็น NLP Data Scientist ได้จริง ซึ่งต้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม
 • เทคโนโลยีเช่น Speech to Text/ Text to Speech กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันและมีความพยายามจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็มีอยู่มาก ทำให้เป็นอีกหนึ่งสายงานในปัจจุบันที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
 • รายได้ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือสถานที่ด้วย โดยมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง $175,457 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และบริษัทที่จ้างงาน แต่มักจะมีค่าเฉลี่ยเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ทำให้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800,000 บาทต่อปี 
 • เส้นทางสายอาชีพของนักพัฒนา NLP มีความหลากหลายอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในตำแหน่งเชิงบริหารทีมนักพัฒนา หรือตำแหน่งเฉพาะทางอย่าง Annotator / Linguist ที่จะเน้นเรื่องภาษามากกว่าโปรแกรม หรือ NLP Engineer / Researcher ที่จะเน้นการศึกษาประเด็นที่ซับซ้อนมากๆ ใน NLP
อาชีพติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ (English Tutor)

6. ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ (English Tutor)

 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษก็มีทั้งการสอนทั่วไปแบบฟรีแลนซ์แบบที่ใครก็ตามที่เก่งอังกฤษก็สามารถสอนความรู้ที่ตัวเองแม่นแล้วให้คนที่เด็กกว่าได้ ไปจนถึงระดับที่เน้นฝีมือมากขึ้นอย่างโรงเรียนหรือสถาบันติวเตอร์ต่างๆ ที่ออกแบบระบบการสอนมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • แม้ว่าติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษจะไม่ใช่อาชีพใหม่ประกอบกับในปัจจุบันก็จะมีสื่อการสอนออนไลน์ฟรีๆ ให้เข้าถึงได้เยอะ แต่อาชีพอย่างติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษก็ยังเป็นที่ต้องการมากอยู่ เพราะการเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ติวเตอร์สามารถเข้ามาจัดระบบการเรียน และใช้วิธีการสอนที่เพิ่มคุณภาพทั้งด้านความสนุกและความรู้ให้สูงมากขึ้นไปพร้อมกันได้
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $35,801 ต่อปี  ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณผู้เข้าเรียน โดยเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 264,000 บาทต่อปี 
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ มีเส้นทางสายอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นครูในโรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสามารถเริ่มก่อตั้งสถาบันติวเตอร์ของตนเองก็ได้เช่นกัน
อาชีพเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (International Coordinator)

7. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (International Coordinator)

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศมีหน้าที่สนับสนุนการค้าและการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายของทั้งลูกค้าและเป้าหมายทางการเงิน ผู้ประสานงานระหว่างประเทศจะคอยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า ทั้งที่มีอยู่และที่อาจจะมีในอนาคต และเตรียมการดำเนินธุรกิจทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศยังพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานระหว่างประเทศและโครงการงานที่จำเป็นในการดำเนินการ
 • เนื่องจากเนื้องานที่ต้องอาศัยความรู้ในระดับนานาชาติ ทั้งในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า หรือประสานงานกับสถานที่และบริการต่างๆ ที่จะใช้จัดงานธุรกิจต่าง รวมไปถึงการค้นคว้าเตรียมการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดังนั้น หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานอย่างมาก
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $51,633 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทต่อปี 
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศเป็นงานที่สามารถพัฒนาต่อเนื่องในองค์กรเดิมต่อยอดไปได้ถึงระดับบริหารได้ แถมทักษะและ Connection ที่ได้ระหว่างงานก็สามารถเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
อาชีพล่ามแปลภาษา (English Interpreter)

8.ล่ามแปลภาษา (English Interpreter)

 • ล่ามแปลภาษาเป็นอาชีพที่มีงานให้ทำหลากหลายแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารราชการ เอกสารสัญญาธุรกิจ เอกสารทางนิติกรรม บทภาพยนตร์ บทพากษ์อื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ล่ามในการแปลทั้งสิ้น 
 • ล่ามแปลภาษาต้องมีความเข้าใจในภาษาที่สูงมากพอที่จะทำการสื่อสารได้โดยไม่เกิดความบกพร่อง ซึ่งหลายครั้งล่ามจะต้องทำงานกับเอกสาร หรือ เนื้อความที่เฉพาะทาง หลายธุรกิจยังอาศัยพึ่งพาล่ามที่มีความแม่นยำมากกว่าเทคโนโลยี เช่น การแพทย์ ศัลยกรรม ศาล ที่ต้องอาศัยล่ามทำงานในวงการนี้ทั้งสิ้น
 • แม้ว่าล่ามจะเป็นอาชีพที่มีมานานแล้ว แต่ก็จะยังคงมีอยู่และไม่หายไปเร็วๆ นี้ เพราะแม้ว่าจะมีโปรแกรมแปลภาษาเกิดขึ้นมาและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในเอกสารหรือบทสนทนาสำคัญต่างๆ การใช้ฝีมือล่ามแปลภาษายังเป็นที่น่าไว้วางใจมากกว่า
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $56,272 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทต่อปี 
 • ล่ามแปลภาษามีเส้นทางอาชีพที่หลากหลายตามสายงานเฉพาะทางแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นล่ามสายการแปลเอกสารที่ใช้ความรู้สูงต่างๆ เช่น ในทางกฎหมาย หรือ การแพทย์ หรือ งานสายสื่อสาร การท่องเที่ยวโดยเฉพาะก็ได้
อาชีพนักการตลาด (Marketing)

9.นักการตลาด (Marketing)

 • นักการตลาดมีหน้าที่ในการคิดและดำเนินการกลยุทธ์ในการทำแคมเปญการตลาด เพื่อสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งนักการตลาดจะทำงานอยู่ใต้ผู้จัดการการตลาด หรือผู้บริหารฝ่ายการตลาดอีกทีหนึ่ง
 • ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นกับนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถอย่างมาก เนื่องจากคอร์สออนไลน์สมัยใหม่ โดยเฉพาะในการตลาดแบบดิจิทัลที่มีเนื้อการเรียนเป็นภาษาอังกฤษสะส่วนใหญ่
 • มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ $79,043 ต่อปี ส่วนรายได้ในไทยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 480,000 บาทต่อปี 
 • นักการตลาดมีเส้นทางอาชีพที่สามารถนำไปสู่การเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการการตลาด หรือในระดับสูงขึ้นไปอีก เช่น ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้จัดการด้านการพัฒนาช่องทาง ผู้จัดการการตลาดระดับโลก  ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ผู้จัดการด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ และ ผู้จัดการด้ารการตลาดดิจิทัล เป็นต้น 
อาชีพผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ (Entrepreneur / Businessperson)

10.ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ (Entrepreneur / Businessperson)

 • ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ มีความหมายรวมไปทั้งนักธุรกิจระดับเครือข่าย ระดับเล็ก ไปจนถึงระดับใหญ่ ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจอย่างไม่จำกัด
 • สำหรับนักธุรกิจนั้น ภาษาอังกฤษจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะคอร์สเรียนในสมัยใหม่ที่ล้วนมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษยังจำเป็นต่อการทำธุรกิจระดับนานาชาติที่ล้วนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักกันทั้งสิ้น ทำให้เป็นอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุดอาชีพหนึ่งเลยทีเดียว

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากเป็นภาษาระดับนานาชาติที่ประเทศต่างๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ในการทำงาน ดังนั้น จึงเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนภาษาดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดกับอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรืองานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถพัฒนาแและต่อยอดในสายอาชีพได้ในอนาคต สำหรับใครที่ต้องการปรับหรือปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถมาเริ่มเรียนกับคอร์ส Pre-Inter จากทาง Interpass ได้เลย สอบถามและปรึกษาการเรียนได้ที่ Line: @InterPass

ข้อสอบ BMAT: การให้คะแนน BMAT Writing สอบ Bmat

Date : Dec 15, 2022

You May Like