BLOG

  Home Blog Highlight 6 เช็กลิสต์ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มความพร้อม และความมั่นใจ

6 เช็กลิสต์ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มความพร้อม และความมั่นใจ

6 เช็กลิสต์ เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เพิ่มความพร้อม และความมั่นใจ

การไปเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมเรื่องทุนทรัพย์ แผนการเรียน หรือความสามารถด้านภาษา เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศเปรียบเสมือนการวางแผนล่วงหน้า ที่ช่วยเตรียมความพร้อม ไม่ให้พลาดหรือตกหล่นเรื่องที่สำคัญๆ สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ บทความนี้ได้รวบรวม 6 วิธีเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มความพร้อม สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการไปเรียนต่อ ไปดูกันว่ามีวิธีเตรียมตัวอย่างไรบ้างให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

เตรียมวางแผนไปต่างประเทศ หาข้อมูลการศึกษาให้พร้อม

1. เตรียมวางแผน หาข้อมูลการศึกษาให้พร้อม

การวางแผนก่อนลงมือทำอะไร สามารถช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งการเลือกมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ เพื่อให้รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการวุฒิการศึกษาหรือระดับผลการเรียนเฉลี่ย รวมทั้งมีเกณฑ์การสมัครอย่างไรบ้าง น้องๆ จะได้เตรียมตัวเองให้พร้อม เช่น เกรดเฉลี่ยที่ต้องการ (GPAX) และระดับภาษาที่ใช้สมัครเรียน เป็นต้น นอกจากการหาข้อมูลด้านการศึกษาแล้ว สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเป็นอีกปัจจัยที่ควรศึกษาให้ดี เพื่อที่จะได้เตรียมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพอากาศ ที่สำคัญจะได้ประเมินตัวเองได้ว่าร่างกายสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่แตกต่างนี้ได้หรือเปล่า เพราะหากปรับตัวได้ช้า จนทำให้เจ็บป่วย อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนในระยะยาวได้

เตรียมทักษะด้านภาษาให้ดีก่อนไปเรียนต่างประเทศ

2. เตรียมทักษะด้านภาษาให้ดีก่อนไปเรียน

การไปเรียนต่างประเทศ ภาษาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วเมื่อไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา เป็นต้น ทางสถาบันมักจะขอผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ดังนั้น การเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศควรเตรียมทักษะด้านภาษาให้ดี 

 • ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นประจำ
 • การใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
 • เรียนต่อต่างประเทศต้องเตรียมผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด เช่น IELTS TOEFL และ SAT (บางคณะ)
 • SOP (Statement of Purpose) หรือจดหมายแนะนำตัว 

การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีนอกจากจะสามารถใช้สำหรับยื่นประกอบเข้าศึกษาต่อแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อสื่อสารในการใช้ชีวิตได้อีกด้วย เมื่อเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อได้แล้ว ควรดูข้อกำหนดของแต่มหาวิทยาลัยให้พร้อมว่าต้องสอบอะไรบ้าง และควรได้ระดับคะแนนที่เท่าไหร่

เตรียมเงินทุนไปเรียนต่อต่างประเทศในการเรียนให้เพียงพอ

3. เตรียมเงินทุนในการเรียนให้เพียงพอ

ปัจจัยด้านเงินทุนเป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ ดังนั้น เมื่อวางแผนเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ควรเตรียมเงินไว้ให้พร้อม โดยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเทอม ค่าครองชีพต่างๆ และควรมีเงินทุนสำรองด้วย ดังนี้ 

เงินค่าเรียน

เงินค่าเทอมนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบันและหลักสูตร หากมีเป้าหมายในการศึกษาต่อที่ชัดเจนแล้วว่าต้องการเรียนที่ใด ก็ควรเตรียมเงินในส่วนนี้ให้พร้อม ซึ่งค่าเทอมเฉลี่ยในประเทศอังกฤษ เยอรมัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นั้นขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ต่อปี ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 600-1,500k
 • ระดับปริญญาโทเฉลี่ย 700-1,500k
 • ระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 800-1,500k

ค่าเรียนเหล่านี้ถือเป็นการประเมินอย่างคร่าวๆ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

เงินค่าครองชีพ 

สำหรับเงินค่าครองชีพเป็นส่วนที่ใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าของใช้อื่นๆ ซึ่งแต่ละเมืองค่าครองชีพก็จะต่างกันออกไป น้องๆ อาจจะต้องเตรียมไว้ประมาณ 40,000-50,000 บาท/เดือน 

เงินสำรองยามฉุกเฉิน

จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าเทอม ค่าใช้จ่ายประจำวันแล้ว การเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศยังต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วย ซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินส่วนนี้อาจจะรวมไปถึงในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ กระเป๋าเงินสูญหาย หรือสิ่งที่น้องๆ ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น การมีเงินสำรองสักก้อนหนึ่งจะทำให้น้องๆ รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

เตรียมความพร้อมในการขอวีซ่าไปเรียนต่อต่างประเทศ

4. เตรียมความพร้อมในการขอวีซ่า

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การขอวีซ่า ไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นต้องมี เพราะในแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติและเกณฑ์ในการขอวีซ่าที่แตกต่างกันออกไป น้องๆ ควรศึกษาให้ดีว่าสถานทูตต้องการเอกสารใดบ้างในการพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนหลักๆ มีดังนี้

 • กรอกใบคำร้องขอวีซ่า พร้อมยื่นเอกสารที่สถานทูตกำหนด
 • ชำระค่าทำเนียมวีซ่า
 • นัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูต
เตรียมเอกสารไปเรียนต่อต่างประเทศให้ครบถ้วน

5. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เมื่อต้องเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เอกสารสำหรับการสมัครเรียนที่ค่อนข้างเยอะ เช่น วีซ่า หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองสุขภาพ ประกันการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเอกสารบางฉบับจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามที่สถานทูตรับรองด้วย 

เอกสารสำคัญ

การเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้พร้อม รวมทั้ง ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ หรือในกรณีฉุกเฉินจะได้ไม่ฉุกละหุก และสามารถหยิบใช้ได้ง่าย ซึ่งเอกสารสำคัญๆ ที่ควรเตรียมไป มีดังนี้

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารวีซ่า
 • เอกสารประกันต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ หรือประกันการเดินทาง
 • ใบจองหอพัก
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • วัคซีน พาสปอร์ต
 • ใบขับขี่สากล (ถ้ามี)

เอกสารและผลสอบสำหรับยื่นมหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละที่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งเอกสารสำคัญๆ ที่ส่วนใหญ่มักใช้ มีดังนี้

 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ใบแสดงผลการเรียนหรือใบจบ
 • Graduation Certificate
 • ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL
 • จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์
 • จดหมายแนะนำตัว (SOP: Statement of Purpose)
 • เอกสารรับรองสุขภาพ
 • หนังสือรับรองการทำงาน ในกรณีที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องการ
เตรียมของลงกระเป๋า พร้อมไปเรียนต่อต่างประเทศ

6. เตรียมของลงกระเป๋า พร้อมลุย 

วิธีสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จัดของลงกระเป๋าพร้อมลุยได้เลย โดยที่น้องๆ สามารถทำใบเช็กลิสต์ขึ้นมา เมื่อจัดอะไรลงกระเป๋าไปแล้วก็เช็คเพื่อความรอบคอบ และป้องกันการตกหล่นสิ่งของจำเป็น นอกจากนี้ ควรเตรียมยาประจำตัว แลกเงินประเทศนั้นๆ และยาสามัญทั่วไปติดกระเป๋าไปด้วย อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าของที่นำไปไม่เป็นสินค้าควบคุม ห้ามนำเข้า หรือผิดกฎหมายของประเทศปลายทาง
การไปเรียนต่อต่างประเทศถือเป็นความฝันของใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือเรียนหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศที่ดี เพื่อให้การทุกการเดินทางมีความราบรื่น เช่น วางแผนการเรียน เตรียมพร้อมเรื่องภาษา เตรียมเงินทุน และการเตรียมขอวีซ่า ที่สำคัญในการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศควรต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้มีความพร้อม และจะได้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจไว้

5 เนื้อหาสำคัญ รู้ไว้ ก่อนไปสอบ SAT Writing and Language By ครูพี่แบงค์ Homeschool เริ่มยังไง พร้อมเปิดข้อดี

Date : Jun 2, 2022

You May Like