BLOG

  Home Blog CU-TEP/TU-GET TCAS64 Requirement จุฬาฯ รวมคณะท็อปภาคไทย รอบ 1

TCAS64 Requirement จุฬาฯ รวมคณะท็อปภาคไทย รอบ 1

TCAS64 Requirement จุฬาฯ รวมคณะท็อปภาคไทย รอบ 1

สวัสดีค่ะน้องๆชาว InterPass ทุกคนที่เข้ามาอ่านตรงนี้ คงจะมีความฝันที่อยากจะเข้าคณะท็อปภาคไทย รอบ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้พี่ๆ InterPass มาบอกข้อมูลที่รวบรวม Requirement เกณฑ์คะแนน และข้อมูลสำคัญที่น้องควรทราบสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ใน blog นี้ให้แล้วนะคะ สามารถอ่านกันได้เลยค่า

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคไทย) (รับ 10  คน)

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

– หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 ยื่นคะแนน GPA ≥ 3.25
  • กลุ่มที่ 2 ยื่นคะแนน Aptitude Test (SAT Eng ≥ 600 + SAT Math รวมกัน ≥ 1,350 คะแนน)
 • Portfolio

อักษรศาสตร์ (ภาคไทย) (รับ 15 คน)

– สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

– สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 ยื่นคะแนน GPA ≥ 3.25
  • กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English ตัวใดตัวหนึ่ง (CU-TEP ≥ 60 หรือ IELTS ≥ 5.0 )
 • Portfolio

ครุศาสตร์ (ภาคไทย) (รับ 7 คน)

– สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 ยื่นคะแนน GPA ≥ 3.50
  • กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English (CU-TEP ≥75)
 • Portfolio

สัตวแพทย์ (ภาคไทย) (รับ 2 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 ยื่นคะแนน GPA ≥ 3.00
  • กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English ตัวใดตัวหนึ่ง (CU-TEP ≥ 67 หรือ IELTS ≥ 5.5 )
 • Portfolio

ทัตแพทยศาสตร์  (ภาคไทย) (รับ 4 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น

 • ต้องยื่นคะแนน 3 กลุ่ม
  • กลุ่มที่ 1 ยื่นคะแนน GPA ≥ 3.75
  • กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English ตัวใดตัวหนึ่ง หนึ่ง (CU-TEP ≥ 100+spk หรือ IELTS ≥ 7.0 )
  • กลุ่มที่ 3 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม Science Proficiency (PhysicsหรือMathเลือกตัวใดตัวหนึ่ง)
  • Portfolio

ซึ่งการเตรียมตัวเข้าภาคไทย ของจุฬาฯ รอบ 1 เกณฑ์คะแนนส่วนมากจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ และคะแนนสอบความถนัดอื่นๆ ทาง InterPass มีทั้งคอร์ส IELTS และ คอร์ส CU-TEP รวมถึง คอร์ส SAT ที่จะเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากทีมติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ในคอร์สเรียนจะมีทั้งเทคนิค และโจทย์หลายๆ รูปแบบที่จะช่วยให้น้องๆ ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อเข้าคณะในฝันได้แน่นอนค่ะ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับการปรึกษาสามารถเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับพี่ๆ InterPassได้ฟรี! ทั้ง 3 ช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Line : @InterPass, Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยนะคะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

GSAT คืออะไร ข้อสอบใหม่ของเด็กจะเข้าอินเตอร์ TCAS64 Requirement จุฬาฯ รวมคณะท็อปภาคไทย รอบ 1

Date : May 25, 2021

You May Like