BLOG

    Home Blog Latest เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย เป็นภาษาอังกฤษให้ปัง ไม่พังหน้างาน

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย เป็นภาษาอังกฤษให้ปัง ไม่พังหน้างาน

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้ามหา’ลัย เป็นภาษาอังกฤษให้ปัง ไม่พังหน้างาน

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเป็นภาษาอังกฤษให้ปัง! น้อง ๆ หลายอาจกังวลกับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ แม้คำถามส่วนใหญ่จะไม่ต่างกับภาษาไทยมากนัก แต่ควรมีการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้ดี เพื่อช่วยลดความประหม่าหรือความตื่นเต้น ตอบได้อย่างมั่นใจ และทำให้การสัมภาษณ์ผ่านไปอย่างราบรื่น บทความนี้ ได้รวบรวมขั้นตอนการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมาฝากน้อง ๆ กัน หากพร้อมแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนมีอะไรบ้าง!

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ควรเตรียมก่อนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

การเตรียมความพร้อมก่อนสอบสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด สามารถช่วยให้เรามีความมั่นใจ แสดงทักษะได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การเตรียมตัวยังช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจ และทำให้เห็นจุดแข็งของเรามากขึ้น โดยสิ่งที่จะช่วยให้การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดี มีดังนี้

รู้จักว่าตัวเองเป็นใคร 

โดยปกติแล้ว ผู้สัมภาษณ์จะถามเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเรา เป็นคำถามทั่วๆ ไป เพื่อวัดว่าน้อง ๆ รู้จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตัวมากน้อยแค่ไหน การตอบคำถามควรสื่อถึงความเป็นตัวเองให้มากที่สุด และเรียงลำดับการเล่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน แสดงออกถึงความสุภาพ และอย่าลืมสร้างความประทับใจครั้งแรกด้วยรอยยิ้ม

ทำให้ตัวเองมีความโดดเด่น

การหาเอกลักษณ์ของตัวเอง รู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือถนัด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการเรียน ทัศนคติ งานอดิเรก สิ่งที่ชอบทำ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะแสดงถึงความเป็นตัวตนของน้อง ๆ ออกมา ทำให้มีความโดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ และแตกต่างจากผู้เข้าสัมภาษณ์คนอื่นๆ อีกทั้งการมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนยังช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงคุณสมบัติในตัวผู้สมัครมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการผ่านรอบสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย หรือเหตุผลที่อยากเรียนคณะนี้

เป้าหมายหรือเหตุผลที่อยากเรียน ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญมาก แม้ว่าในบางครั้งพ่อแม่ ครอบครัว หรือคนรอบข้างอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาหรือคณะต่าง ๆ ก็ตาม น้อง ๆ ที่เข้าทำการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ควรให้คำตอบไปในทิศทางบวก เน้นเป้าหมายในการเรียน หรือการพัฒนาต่อยอดไปยังอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ได้มองเห็นความตั้งใจที่มีต่อเหตุผล และเป้าหมายของการเรียนในขณะนั้น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น

รู้ข้อมูลของคณะ และสาขาที่จะเรียน 

เมื่อน้อง ๆ รู้เหตุผลแล้วว่าต้องการเรียนคณะอะไร การเตรียมตัวหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ และมหาวิทยาลัยที่จะเรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การสอบสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จ เมื่อถึงเวลาตอบคำถาม การมีข้อมูลที่พร้อมจะแสดงออกถึงความตั้งใจ สนใจ ทุ่มเท และเตรียมตัวมาอย่างดี เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างมาก

ฝึกฝนเพื่อความเป๊ะ!

หากมีข้อมูลพร้อมทุกอย่างแล้ว ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำ เช่น การซ้อมพูดกับตัวเองหน้ากระจก หรืออัดเสียงตัวเองทุกครั้ง เพื่อให้คุ้นเคย และคล่องปาก ตลอดจนการนำเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุง เพื่อให้ตอบคำถามสัมภาษณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ออกเสียงถูกต้อง ไม่ตะกุกตะกัก รับมือได้กับคำถามทุกรูปแบบ การฝึกฝนบ่อยๆ ช่วยให้น้องๆ สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจ

แต่งกายให้เหมาะสม 

ไม่ว่าจะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ หรือสถานที่จริงก็ตาม การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แสดงออกถึงการให้เกียรติกับผู้ที่สัมภาษณ์เรา ดังนั้น การแต่งกายให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะ จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเป็นภาษาอังกฤษ และยังสร้างความประทับใจในแง่ดีแก่ผู้สัมภาษณ์อีกด้วย

ตรงต่อเวลา 

การตรงต่อเวลาเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้เสียเวลาผู้สัมภาษณ์และนักเรียนคนอื่น ๆ อย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ณ วันนั้น ควรเผื่อเวลาก่อนเข้าสัมภาษณ์ อย่างน้อย 5-10 นาที ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษล่วงหน้าเสมอ

สิ่งที่ควรทำระหว่างสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ควรทำระหว่างสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ควรทำระหว่างสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ มีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ รวมทั้ง ความสามารถที่มีด้วยทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นระหว่างการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ควรทำให้เต็มที่ ตั้งใจฟัง โต้ตอบอย่างกระตือรือร้น และไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิดระหว่างการให้สัมภาษณ์ 

ฟังคำถามอย่างตั้งใจและมีสติอยู่ตลอด

การสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ สิ่งสำคัญ คือ การฟังคำถามอย่างตั้งใจและมีสติอยู่เสมอ ก่อนจะพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อตอบคำถามให้ได้ตรงประเด็น ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท เพราะการฟังอย่างมีสติ สามารถช่วยให้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนได้ดีขึ้น

ไม่เป็นฝ่ายตอบอย่างเดียว

แม้ว่าน้อง ๆ อาจจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่การถามคำถามกลับระหว่างการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นถึงความสนใจ และความสามารถในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องดูจังหวะและช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ควรถามแทรกระหว่างที่ผู้สัมภาษณ์กำลังถามหรือพูดคุยกับเรา และไม่สมควรถามเรื่องส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์ แนะนำให้ถามกลับในช่วงที่ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้พูดคุยหรือสอบถาม เพื่อไขข้อสงสัย

แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ

ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เมื่อได้รับคำถามเกี่ยวกับคณะและสาขา ผู้เข้ารับสัมภาษณ์ควรแสดงท่าทีกระตือรือร้น และมั่นใจในขณะตอบ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าเราสนใจและต้องการเข้าเรียนจริง ๆ สุดท้าย อย่าลืมว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ได้

ตอบคำถามตามความจริง

บางครั้งคำถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเป็นภาษาอังกฤษนั้น อาจมีความท้าท้ายหรือเป็นคำถามที่ไม่คุ้นเคย อย่างไรก็ตามพี่ ๆ ขอแนะนำให้น้อง ๆ ซื่อสัตย์และตอบตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้ทำลายความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อโอกาสในการทำคะแนน เมื่อผู้สัมภาษณ์สอบถาม หรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนั่นเอง พรีเซนต์ Portfolio

การนำ Portfolio มาประกอบการสัมภาษณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้โชว์ทักษะและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะ Portfolio ทำให้จดจำประเด็นสำคัญ การสัมภาษณ์มีความน่าสนใจ ลดความประหม่าได้มากกว่าการถามตอบอย่างเดียว

อย่ากลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษผิด

น้อง ๆ หลายคนที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เพราะกลัวว่าจะพูดผิดไวยากรณ์ หรือกลัวว่าสำเนียงไม่ดี จนอาจทำให้ผู้สัมภาษณ์สับสนว่าน้อง ๆ ไม่เข้าใจคำถามหรือมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษที่ไม่เพียงพอ แต่ว่าการพูดออกไปด้วยความมั่นใจย่อมดีกว่า และที่สำคัญ การหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ สามารถช่วยให้น้อง ๆ ออกเสียงได้ดี คุ้นชินกับรูปประโยค และลดอาการประหม่าในการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างคำถามที่อาจเจอเมื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างคำถามที่อาจเจอเมื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างคำถามที่อาจเจอเมื่อสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

การรู้แนวคำถามการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป สามารถช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะการรู้แนวคำถามสัมภาษณ์มาก่อน ทำให้มีคลังคำศัพท์ หรือแนวคำตอบในใจมากกว่าการต้องหาคำตอบอย่างทันที โดยที่ตั้งตัวไม่ทันในขณะสัมภาษณ์ ดังนั้น การมีคำตอบเตรียมไว้จะช่วยให้ตอบคำถามได้กระชับ ไม่หลงประเด็น เสริมความมั่นใจให้เมื่อน้อง ๆ เข้าสัมภาษณ์นั่นเอง

Please introduce yourself. (กรุณาแนะนำตัวเอง)

การเริ่มต้นให้ผู้สัมภาษณ์รู้จักเรามากที่สุด สามารถทำได้โดยการแนะนำตัวเอง พร้อมข้อดี-ข้อเสียที่ได้เตรียมไว้ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจบุคลิกและลักษณะของน้องๆ มากขึ้น ซึ่งในการเตรียมคำตอบล่วงหน้าก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยภาษาอังกฤษนี้ น้อง ๆ สามารถเน้นจุดแข็งของตัวเอง และประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสาขาที่น้อง ๆ ต้องการเรียน

ตัวอย่าง

Hello! My name is [Name] . You can call me [Nickname] and I am [Age] years old. I recently graduated from [High School Name] and currently reside in [City/Town Name] with my [Family Members]. In my free time, I enjoy [Hobbies or Interests], such as [Activity 1] and [Activity 2]. As for my strengths, I am a hard-working and determined individual who strives to achieve my goals. On the other hand, I recognize that my weakness is sometimes being too detail-oriented, which can slow down my progress.

สวัสดีค่ะ หนูชื่อ [ชื่อจริง-นามสกุล] เรียกสั้น ๆ ว่า [ชื่อเล่น] ค่ะ ตอนนี้หนูอายุ [อายุ] ปี เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียน [ชื่อโรงเรียน] และอาศัยอยู่กับ [ครอบครัว] จังหวัด [ชื่อจังหวัด] ค่ะ เวลาว่างหนูมักจะทำกิจกรรม เช่น [ตัวอย่างกิจกรรม] จุดแข็งของหนู คือ หนูเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวเอง กลับกัน ข้อเสียของหนู คือ เป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากเกินไปจนทำให้บางครั้งทำงานช้า

Why have you decided to study in this faculty? (ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้)

บอกเหตุผลตามเป็นความจริง และสอดคล้องในการเลือกเรียนคณะ หรือสาขานี้ เพื่อแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงความตั้งใจ ทุ่มเท และความกระตือรือร้นของน้อง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาคุณสมบบัติของน้องๆ ระหว่างการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ตัวอย่าง

I am interested in pursuing my major because it aligns with my personal and career goals. I have always been passionate about [specific topic or field], and I believe that studying this major will provide me with the knowledge and skills needed to make a positive impact in this area. Additionally, I have done extensive research on the major and the related career paths, and I am excited about the potential opportunities that this major can offer me. Overall, I am confident that pursuing this major will allow me to fulfill my potential and make a meaningful contribution to my field.

สาเหตุที่หนูสนใจเรียนคณะนี้ เพราะว่าคณะนี้ตรงกับเป้าหมายอาชีพในอนาคนที่หนูอยากเป็น หนูใฝ่ฝันเกี่ยวกับ [หัวข้อเกี่ยวกับสาขา เช่น โฆษณา] มาเสมอ และเชื่อว่าการได้เรียนในคณะนี้จะทำให้หนูมีความรู้ และทักษะไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ หนูได้ศึกษาเกี่ยวกับคณะ และเส้นทางอาชีพในอนาคต และเห็นว่ามีโอกาสมากมายจากการเรียนคณะนี้ จึงมั่นใจว่าการที่เรียนสาขานี้จะช่วยเติมเต็มศักยภาพ และสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายได้

After your graduation, what would you like to do in the future? (เมื่อจบปริญญาตรีสาขานี้ไปแล้ว คิดว่าจะทำงานด้านใด)

วางแผนจะทำอะไรหลังจากจบการศึกษา? คำถามสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ วัดว่าน้อง ๆ มีความพร้อมและความรู้ในการเตรียมตัววางแผนในอนาคตมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น ควรตอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เลือกเรียนมากที่สุด สอดคล้องกับความรู้หรือทักษะที่จะได้จากการเรียนคณะนี้

ตัวอย่าง

After my graduation, I would like to [insert your plans or aspirations here]. One of my main goals is to [insert your main career or personal aspiration here]. In order to achieve this goal, I plan to [insert your plan of action here, such as attending graduate school or gaining relevant work experience]. Additionally, I am excited to explore other opportunities in my field and continue learning and growing as a professional.

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี หนูอยากที่จะ [แพลนที่ตั้งใจ] โดยเป้าหมายแรก คือ การที่ได้ [เป้าหมาย] เพื่อให้ประสบความสำเร็จ หนูวางแผนที่จะ [เรียนต่อ หรือหาประสบการณ์จากการฝึกงาน เป็นต้น] นอกจากนี้ หนูอยากที่จะหาโอกาสอื่นๆ เพิ่มเติมในสาขา และเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อเติบโตต่อไปอย่างมืออาชีพ

What is your special ability, your interest? (อะไรคือความสามารถพิเศษและความสนใจ)

ควรตอบความสามารถพิเศษ ระหว่างการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยภาษาอังกฤษ  โดยให้ผู้สัมภาษณ์มองเห็นว่าเรามีคุณสมบัติ และบุคลิกเหมาะกับสาขาที่ต้องการจะเรียน หรือไม่ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความชอบ และความทุ่มเทที่มีต่อวิชาในสาขานั้น ๆ อย่างแท้จริง

ตัวอย่าง 

My special ability is [technology proficiency], which I developed through [how you acquired this ability or how you improved it]. I believe this ability will be extremely useful in my chosen field of study, as it will allow me to [manage data]. 

ความสามารถพิเศษของหนูคือ [ความถนัดด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์] ซึ่งหนูได้มาจากการ [ฝึกฝนหรือครอบครัวสอน เป็นต้น] หนูเชื่อว่าความสามารถพิเศษนี้จะเป็นประโยชน์ในสาขาที่เรียน เพราะจะช่วยเสริมทักษะ [การจัดการข้อมูล] 

สรุป

การสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยเป็นภาษาอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นงานหินเลยทีเดียว สำหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม พี่ ๆ อยากให้น้อง ๆ เตรียมตัวไว้ก่อน เพื่อให้ทำได้อย่างเต็มที่ มั่นใจ ไม่ต้องกังวล เพราะผู้สัมภาษณ์สามารถรับรู้ได้จากความมุ่งมั่นของเรา หากใครที่ยังกังวลเรื่องทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตัวเองอยู่ อยากพูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษามากกว่านี้แล้วละก็ อย่าปล่อยให้ภาษามาเป็นอุปสรรค! Interpass เตรียมความพร้อม ให้น้องๆ ได้ลองซ้อมสัมภาษณ์เหมือนการสัมภาษณ์จริง สำหรับนักเรียนทุกคนที่เลือก Unlimited Inter Package SET A, B และ C รับรองได้ว่าการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาลัยภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ปังไม่พังอย่างแน่นอน!

TCAS64 Requirement รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS64 Requirement: หมอ, ทันตะฯ, เภสัชฯ ภาคอินเตอร์ รอบ 1 Portfolio

Date : Jul 17, 2023

You May Like