BLOG

  Home Blog Featured รู้จัก KMIDS สาธิตอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์ที่แรกในไทย

รู้จัก KMIDS สาธิตอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์ที่แรกในไทย

รู้จัก KMIDS สาธิตอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์ที่แรกในไทย

สวัสดีชาว InterPass ทุกคนวันนี้พี่ๆแอดมินจะมาแนะนำหนึ่งในโรงเรียนสาธิตระดับแนวหน้าที่เด่นในเรื่องนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษานั่นคือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) ซึ่งโรงเรียนนี้โดดเด่นในสายของวิชาการทางสายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งแรก!! ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอาทิ การเขียนชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ (Coding) และหุ่นยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ไปถึงเครื่องมือที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียว เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าศึกษาในทางสายวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก และยังมีโควต้าให้กับทางนักเรียนให้สิทธิในการศึกษาต่อในมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อนเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นอีกด้วยมีจำนวนกว่าร้อยที่นั่งต่อปี พี่ๆแอดมินจึงอยากจะแนะนำน้องๆที่มีความสนใจทางด้านนี้ให้น้องเก็บเป็นตัวเลือกอันดับต้นที่น่าสนใจมาก

ทำความรู้จัก KMIDS โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

เงื่อนไขในการรับสมัครเข้า KMIDS

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2 ช่วงชั้น ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  (Grade 7-8) และ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4  (Grade 9-10) ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 3 รอบซึ่งในปี 2021 นี้อยู่ในช่วงรอบที่ 3 แล้ว

ส่วนน้องๆ คนไหนที่อยากเตรียมความพร้อมของตน เพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) อันดับแรกน้องๆต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าตรงตามเงื่อนไขของโรงเรียนที่กำหนดไว้หรือไม่จากนั้นจะต้องทราบประเภทของข้อสอบ ที่โรงเรียนจะจัดสอบก่อนนะคะโดยคุณสมบัติของผู้สมัคร และประเภทข้อสอบที่โรงเรียนจัดสอบในแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้ค่ะ

 • ผู้สมัครเข้าเรียน Grade 6 จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 5 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 6 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 7 จะต้องจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 6 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 7 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 8 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 7 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 8 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 9 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 8 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 9 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า
 • สำหรับผู้สมัครสอบเข้าเรียน Grade 10 จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หลักสูตรไทย) หรือ Grade 9 (หลักสูตรอเมริกา) หรือ Year 10 (หลักสูตรอังกฤษ) หรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • จะต้องไม่มีโรคประจำตัวหรืออารมณ์ร้ายแรงที่อาจจะส่งผลต่อการเรียน
 • มีความสามารถในการเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดในการรับเข้าของ KMIDS

สำหรับเกณฑ์ที่จะสอบผ่านของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) โดยทางโรงเรียนจะดูจากผลสอบโดยรวม หากน้องๆคนไหนที่สอบแล้วได้คะแนนทางภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าที่ควร แต่ยังสามารถที่จะทำคะแนนเด่นในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดี ทางโรงเรียนก็จะมีการพิจารณาความสามารถของน้องๆที่ถนัด แต่กำหนดเกณฑ์ของภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำเกินไปจนเป็นอุปสรรคของการเรียนในหลักสูตรนานาชาตินี้ด้วยค่ะ โดยการสอบข้อสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP เป็นการสอบที่จัดขึ้นโดย Educational Testing Service หรือ ETS เป็นองค์กรที่เทียบผลคะแนน TOEFL กับ มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา (CEFR) โดยคะแนนของน้องๆจะอยู่ในระดับ B1 เป็นช่วงคะแนนที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น แต่คำศัพท์ ความสามารถในการอ่านและฟังยังจำกัด ดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ทดสอบ หรือ ทดลองทำข้อสอบ คะแนนในช่วง B1 จะเป็นตัวที่ชี้เป้าหมายของน้องในการพัฒนาทักษะตนเองไดดี เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อที่ KMIDS ได้

เช็กลิสต์เหตุผลทำไมน้องๆถึงต้องเข้าโรงเรียนสาธิตนานาชาติ (KMIDS)

 1. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ (KMIDS) เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีการเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เป็นหลักสูตรแบบอเมริกันที่ได้รับการยอมรับและมีความยืดหยุ่นผสมผสานความเข้มข้นในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรไทยเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศไทยมีสมรรถนะในการสอบแข่งขัน
 2. การเรียนใน Grade 7-8 จะเรียนคาบละ 50 นาที ส่วน Grade 9-12 จะเรียนคาบละ 90 นาที
 3. มีโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนสาธิตนานาชาติ (KMIDS)คือ โครงการ Pathway to KMITL (เส้นทางสู่รั้ว สจล.)โครงการของนักเรียนชั้นม.ปลาย เพื่อที่จะไปเข้าศึกษาต่อที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีส่วนร่วมในการเรียนชั้นเดียวกับพี่ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลายวิชาเพื่อประโยชน์ต่อการเข้าศึกษาต่อในอนาคต
 4. KMIDS ใช้หลักสูตรตามการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริการูปแบบใหม่คือ “STEAM with Robotics” ซึ่งทางโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชื่อว่า STEAM ที่ผสมผสานการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะและการออกแบบ (A) และคณิตศาสตร์ (M) เข้าไว้ด้วยกัน และมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบไปพร้อมกัน
 5. KMIDS ยังเปลี่ยนการสอนมาในแบบใหม่ที่เรียกว่า “Active Learning” และ “Project Based Learning” ด้วยการสอนรูปแบบที่จะสามารถดึงศักยภาพที่โดดเด่นของน้องๆแต่ละคนออกมาได้มากขึ้นและต่อยอดผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทดลองด้วยตัวเองด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง
 6. มีโครงการรับตรงพิเศษเข้า สจล. สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมโดยไม่ต้องสอบเข้าอีก เช่น โครงการช้างเผือกเป็นต้น โดยปกติมีการเปิดรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทั่วประเทศอยู่แล้วปีละประมาณ 600 คน
 7. KMIDS นอกจากหลักสูตร STEAM แล้วยังมีการเปิดสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Coding) ตั้งแต่ระดับชั้น Middle School ทั้งยังได้สอดแทรกหลักสูตรทางด้าน Communication leadership ที่คอยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการพูดนำเสนอ และยังมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย
 8. KMIDS มีการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวิชา AP Courses (Advanced Placement) ให้เลือก ซึ่งในส่วนของเนื้อหาจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้น้องๆมีความพร้อมที่จะไปในระดับต่อไปได้
 9. แม้จะเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีวิชาด้านอื่นๆให้เลือกเรียนมากมาย เช่น Speech, Novel, Poetry, Theater, Drama, Dance, Economics, Psychology, Photography เป็นต้น
 10. มีการบันทึกวีดีโอการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียนทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน หรือนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้ในรายวิชานั้นๆ ซ้ำอีก
trial course EP ประถมปลาย

หากน้องๆคนไหนที่มีความสนใจและอยากจะเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ พี่ๆแอดมินจึงมีคอร์สเรียนมาแนะนำน้องๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความชำนาญและแม่นยำของน้องๆมากขึ้นในคอร์เรียน EP ประถมปลาย ที่จะช่วยฝึกในน้องๆให้พร้อมสำหรับการสอบเข้าใน ม.1 สอนครบทุกทักษะ Grammar, Reading, Writing, Speaking และ Listening ที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนอินเตอร์ต่อโดยเฉพาะ

หรือน้องๆในฝั่ง ม.ต้น พี่ๆแอดมินก็มีคอร์สเรียน EP มัธยมต้น ที่รองรับน้องๆ ม.ต้นที่จะเตรียมตัวศึกษาต่อ ให้น้องๆที่ยังไม่แม่นเรื่องของการเขียนถูกหลัก Grammar หรือการฝึกพูด เพื่อเพิ่มเกรดหรือการพิชิตทุนเรียนต่อได้ดีขึ้น

สำหรับน้องๆ หรือผู้ปกครองที่อยากมีตัวช่วยดีๆจะช่วยวางแผนในการสอบให้ได้คะแนนดีขึ้นลองติดต่อสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะคะที่ Line : @InterPass หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ Tel : 089-9964256, 089-9923965 สามารถติดต่อสมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยค่ะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

ตอบทุกข้อสงสัย การคิดคะแนน SAT คิดอย่างไร? By ครูพี่แบงค์ ความแตกต่างระหว่าง IELTS ธรรมดา (Standard) และ IELTS UKVI

Date : Aug 3, 2021

You May Like