BLOG

  Home Blog IELTS IELTS คืออะไร? ทำความรู้จักกับข้อสอบเข้าคณะอินเตอร์และป.โท ต่างประเทศ

IELTS คืออะไร? ทำความรู้จักกับข้อสอบเข้าคณะอินเตอร์และป.โท ต่างประเทศ

IELTS คืออะไร? ทำความรู้จักกับข้อสอบเข้าคณะอินเตอร์และป.โท ต่างประเทศ

สวัสดีครับน้องๆ ชาว InterPass ทุกคนน้องๆที่จะไปต่อในภาคอินเตอร์ต้องเคยได้ยินการพูดถึง “ข้อสอบ IELTS” อย่างแน่นอน แล้วน้องๆ สงสัยกันรึเปล่าว่า IELTS คืออะไร? ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงต้องให้ความสำคัญในการสอบ IELTS กันนะ วันนี้พี่ๆแอดมินจะมาตอบคำถามที่น้องบางคนสงสัยเกี่ยวกับการสอบ IELTS กันก่อนจะเข้าประตูสู่การเรียนภาคอินเตอร์หลักสูตรนานาชาติ พี่ๆแนะนำให้น้องๆควรสอบข้อสอบ IELTS เพื่อเก็บคะแนนไว้ค่ะ งั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS กันเลยดีกว่า ลุยเลยย!!

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษาและสถาบันชั้นนำในหลายๆประเทศทั่วทุกมุมโลก

ทำไมต้องสอบ IELTS ?

IELTS ได้รับการยอมรับในฐานะการแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และ เขียน สำหรับ ศึกษาต่อ และ การโยกย้ายถิ่นฐาน สามารถช่วยในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั้งภาคไทย และ ภาค inter ในระดับปริญญาตรี หรือ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ

รูปแบบข้อสอบ IELTS

         IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ 4 ทักษะรวมกันคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้เข้าสอบจะได้ใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ

รูปแบบข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

         1. IELTS Academic Modules เป็นการทดสอบทักษะความพร้อมของผู้สมัครเพื่อการศึกษาต่อ ว่ามีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อในหน่วยงานการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

         2. IELTS General Training Modules เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนการฝึกอบรมหรือ การทำงานต่อในต่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งข้อสอบโดยทั่วไปจะใช้วัดระดับความรู้พื้นฐาน

เนื้อหาข้อสอบ IELTS

รายละเอียดข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะประกอบด้วย

IELTS คือ การวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้านประกอบด้วยการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด โดยรายละเอียดการสอบในแต่ละด้าน มีดังนี้

การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

 • ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อ ในการทำ เนื้อหาจะประกอบด้วยการสนทนาและบทพูด รวมทั้งการออกเสียง ซึ่งผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD และจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้อ่านคำถามและเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้เขียนและตรวจสอบความถูกต้องของคำใน Answer sheet ตอบอีก 10 นาที

การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

 • ประกอบด้วยเนื้อหาให้อ่าน 3 บทความและคำถามจำนวน 40 ข้อ ซึ่งเนื้อหาจะมาจากเรื่องทั่วไปในสังคม จากนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งพาร์ทนี้จากเวลาและจำนวนข้อมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.50 นาที

การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

 • จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง
  • เรื่องแรก คือ การเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เด่นๆ และต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ
  • เรื่องที่สอง เป็นการเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ การแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

การสอบการพูด (Speaking) 11 -14 นาที

 • แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3 – 4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สอง

ระดับคะแนน IELTS จะแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง ระดับที่ 1 คือผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย ส่วนระดับที่ 9 คือ ผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา น้องๆจะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดน้องสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

ศูนย์สอบ IELTS มี  2 ที่คือ

ค่าสมัครสอบ IELTS

 • การสอบ IELTS Regular ค่าธรรมเนียมราคา 6,900 บาท
 • การสอบ IELTS on Computer ค่าธรรมเนียมราคา 6,900 บาท (British Council),  7,500 บาท (IDP)
 • การสอบ IELTS for UKVI ค่าธรรมเนียมราคา 9,009 บาท
 • การสอบ IELTS Life skills ค่าธรรมเนียมราคา 6,757 บาท

มาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงกับบ้างคะน้องๆกับข้อมูลของการสอบ IELTS ที่พี่ๆนำมาบอกให้รู้กัน เรียกได้ว่าการสอบ IELTS นี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องการเรียนต่อในภาคอินเตอร์หรือการเรียนต่อในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน ซึ่งน้องๆที่จะสอบเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยภาคนานาชาติต้องมีคะแนนสอบ IELTS ไว้เพื่อง่ายต่อการสมัครเข้า ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากได้เทคนิคในการสอบ IELTS ที่ครบถ้วนและเข้มข้นลงลึกในทุกเนื้อหาเพื่อพิชิตคะแนนให้ได้ตามที่น้องๆหวังไว้ บอกเลยว่าห้ามพลาดกับคอร์สที่พี่ๆ InterPass เตรียมไว้ให้น้องๆแล้ว เข้าไปดูได้ที่นี่เลย >>> https://interpass.in.th/course_category/ielts-international-program/

หรือ น้องๆอยากได้ Course Expert IELTS ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนไปถึงจุดมุ่งหมายด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของ Interpass อย่าง “WRighting Tools Methodology” และ “DiaGrammar” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย พิสูจน์ได้ด้วยความสำเร็จของนักเรียนกว่า 20,000 คน ได้ที่นี่เลย >>> https://interpass.in.th/package/expert-ielts/

ในการเตรียมสอบ IELTS กับ InterPass ผ่าน Platform การเรียนน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการของน้องๆเองผ่านอุปกรณ์ต่างๆ หรือ เข้าร่วม คอร์สเรียนแบบ LIVE CLASS สอนสด หรือ เข้าร่วมติว แบบ เข้มข้น กับ Boot Camp, Simulation Test ก่อนสอบ และสอบถามข้อมูล หรือ อยากวางแผนการเรียนไปพร้อมกับพี่ๆได้ทุกช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Tel : 089-9964256, 089 -9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยนะคะ

สามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียน IELTS เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

ทดลองเรียน CU-TEP/TU-GET 10 คำถามยอดฮิตหลักสูตร EP ไขข้อสงสัยสำหรับคุณพ่อ-คุณแม่

Date : Jun 18, 2021

You May Like