BLOG

    Home Blog Featured IGCSE คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัย เตรียมเข้าภาคอินเตอร์

IGCSE คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัย เตรียมเข้าภาคอินเตอร์

IGCSE คืออะไร? ตอบทุกข้อสงสัย เตรียมเข้าภาคอินเตอร์

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) เป็นหลักสูตรการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยเป็นหลักสูตรของนักเรียนอายุ 14 – 16 ปี ที่ต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ในช่วง year 10 และ 11 ซึ่งกระทรวงศึกษาฯ ของไทยจะรับรองวุฒิให้เทียบเท่าวุฒิ ม.6 ก็ต่อเมื่อนักเรียนสอบ AS หรือ A-LEVEL เพิ่มอีก 3 วิชา จึงจะสามารถนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

ถ้าจะอธิบายให้น้องๆ เข้าใจง่ายขึ้น คือ IGCSE จะเทียบกับการสอบผ่านระดับม.4 เมื่อรวมกับการสอบ AS หรือ A-LEVEL จะเทียบกับการสอบผ่านระดับมัธยมปลาย เมื่อสอบผ่านครบก็สามารถใช้คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน รวมถึงคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยรัฐ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล แต่ละที่จะมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาของแต่ละคณะ เช่นเกรดต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เป็นต้น ซึ่ง IGCSE จะประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐาน ฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอีก 2 วิชาคือวิชาเฉพาะที่น้องๆ สามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง

การสอบ IGCSE นั้นมี 2 ระดับ

  1. Core (พื้นฐาน) ใช้เวลาน้อยกว่าและจำนวนข้อน้อยกว่า ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ง่าย แต่น้องจะได้เกรดเพียงแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น
  2. Extended (ขั้นสูง) ถ้าเลือกการสอบระดับนี้น้องจะได้เกรดที่สูงกว่าระดับ Core เกรดที่จะได้ ได้แก่ A*,A,B,C,D,E

IGCSE มีการสอบทั้งหมดกี่วิชา ?

IGCSE มีวิชาสอบมากกว่าทั้งหมด 70 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาให้นักเรียนเลือกตามความสนใจและเป้าหมายคณะที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อมีดังนี้

  1. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English language and literature
  2. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and professional) เช่น Accounting, Drama, Music, Art and Design
  3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Economics, Geography, History, Business Studies, Travel and Tourism
  4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
  5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
  6. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture, Biology, Chemistry, Physics

ทั้งนี้ยังมีบางวิชาที่เปิดสอบ 2 ระดับ (Extended และ Core) เช่น Maths, Physics, Chemistry, Biology, ESL (English as a Second Language) เนื้อหาของการสอบแบบ Core จะคลอบคลุมภาพรวมของวิชานั้นๆ แบบไม่เจาะลึกมาก (60%) ในขณะที่เนื้อหาของการสอบแบบ Extended จะศึกษาในเชิงลึกเต็มรูปแบบ (100%)

การสมัครสอบและศูนย์สอบ IGCSE

โดยปกติ การสอบ IGSE จะมี 2 รอบ/ปี คือ รอบเดือน May/June และ Oct/Nov ขอแนะนำให้สมัครสอบล่วงหน้า 2 เดือน เพื่อที่น้องๆจะสามารถเลือกสอบทีละวิชาได้ ค่าสอบจะอยู่ที่ 6,300-11,000 บาท/วิชา ในกรณีที่สมัครสอบช้าไปกว่านั้นน้องๆ จะต้องมีการจ่ายเงินค่า Late Fee 3,000 บาท และ Very Late Fee 5,000 บาท (*เฉพาะศูนย์สอบ Harrow)

สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยมีอยู่ 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่
1. British Council  : จำกัดบอร์ดสอบมีแค่ของ CIE สถานที่จัดสอบคือ Wave Place (BTS เพลินจิต) และโรงแรมในกทม.ตามประกาศแต่ละรอบ
2. Harrow International School : เปิดสอบทุกบอร์ด สถานที่จัดสอบคือ Harrow International School (แขวง/เขต ดอนเมือง)

3.โรงเรียนนานาชาติระบบการศึกษาอังกฤษที่น้องๆ เรียนอยู่
*หากเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบ IGCSE สามารถลงสอบที่โรงเรียนนั้นๆ ได้เลย

ส่วนใครอยากได้แนวข้อสอบ IGCSE ในปีที่ผ่านมา พี่แอดมินได้รวบรวมข้อสอบ Past Papers ในหลากหลายวิชามาให้น้องๆ ลองฝึกฝนและเตรียมตัวดู

แต่น้องๆคงจะจำที่บอกข้างต้นไปได้ว่าวิชาของ IGCSE นั้นมีมากกว่า 70 วิชาถ้าน้องๆมีวิชาไหนที่สนใจต้องการที่จะหานอกเหนือจากที่พี่แอดมินยกมาให้น้องๆสามารถเข้าไปหาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์นี้ได้เลย >>>> IGCSE

และถ้าน้องๆ หรือ ผู้ปกครองท่านไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ IGCSE หรือการสอบต่างๆในโรงเรียนนานาชาติ สามารถเข้ามาหาพี่ๆ InterPass ได้ตลอดเลยนะคะ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลย

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

ISE – CU ประกาศ Admission Requirements DENT – CU ประกาศ Admissions Requirements

Date : Sep 22, 2021

You May Like