BLOG

    Home Blog GED TCAS64 Requirement มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์

TCAS64 Requirement มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมคณะท็อปภาคอินเตอร์

สวัสดีค่ะน้องๆชาว InterPass ทุกคนที่เข้ามาอ่านตรงนี้ คงจะมีความฝันที่อยากจะเข้าคณะท็อปภาคอินเตอร์ รอบ Portfolio และ รอบ Admission ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้พี่ๆ InterPass มาบอกข้อมูลที่รวบรวม Requirement เกณฑ์คะแนน และข้อมูลสำคัญที่น้องควรทราบสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า ใน blog นี้ให้แล้วนะคะ สามารถอ่านกันได้เลยค่า

คณะเศรษฐศาสตร์ B.Econ. (รับ 20 คน)

คำอธิบาย รอบ ต้องยื่นคะแนน 1 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————–
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ B.Eng. 

– สาขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (รับ 20 คน)

คำอธิบาย รอบ ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– กลุ่มที่ 2 ยื่นคะแนนกลุ่ม English 
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————–
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

– สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (รับ 30 คน)

คำอธิบาย รอบ ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– กลุ่มที่ 2 ยื่นคะแนนกลุ่ม English 
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————– 
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

– สาขาวิศวกรรมด้านความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (รับ 20 คน)

คำอธิบาย รอบ 1 ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– กลุ่มที่ 2 ยื่นคะแนนกลุ่ม English 
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————– 
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

คณะมนุษยศาสตร์ B.A.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาภาษาเพื่ออาชีพ LC (รับ 100 คน)
คำอธิบาย รอบ 1 ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English หรือ Aptitude Test ที่เป็น Eng ตัวใดตัวหนึ่ง
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————–
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
– สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร LCC (รับ 30 คน)

คำอธิบาย รอบ ต้องยื่นคะแนน 2 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– กลุ่มที่ 2 เลือกยื่นคะแนนกลุ่ม English ตัวใดตัวหนึ่ง
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————– 
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (รับ 40 คน)
คำอธิบาย รอบ 1 ต้องยื่นคะแนน 1 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– จัดทำ Presentation Clip
– เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ ไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————– 
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (รับ 30 คน)

คำอธิบาย รอบ 1 ต้องยื่นคะแนน 1 กลุ่ม
– กลุ่มที่ 1 ยื่น GPA 
– จัดทำ Presentation Clip
– เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อที่กำหนด ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ ไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
– ยื่น Portfolio
– มีสอบสัมภาษณ์
———————– 
GED : มีผลสอบ 4 วิชา แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 660 คะแนน 

ซึ่งการเตรียมตัวเข้าภาคไทย ของจุฬาฯ รอบ 1 เกณฑ์คะแนนส่วนมากจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ และคะแนนสอบความถนัดอื่นๆ ทาง InterPass มีทั้งคอร์ส IELTS คอร์สเรียน CU-TEP สำหรับเกณฑ์การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียน SAT สำหรับ Aptitude Test และ คอร์สเรียน SAT Subject Tests สำหรับ Science Proficiency ที่จะเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวให้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากทีมติวเตอร์ที่มีคุณภาพ ในคอร์สเรียนจะมีทั้งเทคนิค และโจทย์หลายๆ รูปแบบที่จะช่วยให้น้องๆ ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อเข้าคณะในฝันได้แน่นอนค่ะ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับการปรึกษาสามารถเข้ามาสอบถามหรือวางแผนการเรียนไปพร้อมกับพี่ๆ InterPassได้ฟรี! ทั้ง 3 ช่องทางทั้งที่ InterPass สาขาสยามสแควร์ซอย 10 และสาขาวรรณสรณ์ชั้น 9 หรือจะ Line : @InterPass, Tel : 089-9964256, 089-9923965 สมัครได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด 09:00 – 19:00 น.ได้เลยนะคะ

________________________________________
InterPass ที่ 1 ด้านอินเตอร์ ✈️
สอบถามคอร์สเรียน Inbox: m.me/interpassinstitute
Line: @InterPass
Tel: 089-9964256, 089-9923965

Date : Jun 8, 2021

You May Like